banner

Multisoortenmonitoring

22 april 2010

Beste Natuurpunters

Natuurpunt vraagt ons om de Hobokense Polder te monitoren. Om de natuurwaarde/biodiversiteit op te volgen en het beheer te evalueren, dienen we een multisoortenmonitoring uit te voeren. Hiertoe is een lijst opgesteld met aandachtssoorten voor de Hobokense Polder.

Ik denk dat we voor de meeste soorten een inschatting kunnen maken van aan- of afwezigheid en van sommige ook een kwantitatieve schatting zonder een al te zware inspanning. Voor broedvogels bijv. kunnen enkele vroegochtendexcursies (2-4) en avondexcursies met geluid (2) volstaan. Eén vroegochtendexcursie gericht op blauwborst is al uitgevoerd (Bert en ik op 6/4). Maar ook voor vlinders en andere ongewervelden kunnen enkele gerichte excusies volstaan om een beeld te krijgen. Als we dan bovendien ook al onze waarnemingen zeer nauwgezet noteren op waarnemingen.be, moeten we op het eind van het jaar toch voor de meeste soorten een goed beeld kunnen produceren.

Om dit alles een beetje te organiseren had ik graag met de geïnteresserden eens overlegd. Daarom plannen we een info- en overlegvergadering op woensdag 28 april om 20 uur in zaal Moretus, Berkenrodelei 34 Hoboken. Als je nog geïnteresseerden kent, stuur deze info gerust door.

Overigens hoeven we ons niet te beperken tot de multisoortenlijst van Natuurpunt. Als iemand zich geroepen voelt een grondige inventarisatie uit te voeren van een bepaalde groep (spinnen, mossen, paddestoelen...) in de Hobokense Polder of een deel ervan, graag.

Wim Mertens, conservator

Werkdocumenten: