banner

Publicaties

Ons bestuur besliste enkele oude publicaties online ter beschikking te stellen. Deze zijn downloadbaar.

 

Camera-onderzoek Zoogdieren - Hobokense Polder
In 2019 verscheen een thesis van Bert Mertens over zijn intense onderzoek naar zoogdieren in de Hobokense Polder. Dat is een lijvig document van 145 blzn rijkelijk voorzien van tabellen en grafieken met uitgebreide analyses.
In oktober 1990 publiceerde WHOP het boek "Vogels van de Hobokense Polder" van Bert Mertens.
In augustus 1991 droeg Paul Pals zijn paper voor voor het examenblok Biosfeer, Organismen: Ekologie en Natuurbeheer: Natuurbeheer in de Hobokense Polder, evaluatie en voorstellen ten gunste van de entomofauna (inzonderheid zweefvliegen - Syrphidae)
In het tijdschrift Arabel van maart 1988 verscheen een studie over de "Spinnen van de Hobokense Polder"
Een tweede strijdbrochure was "De Hobokense Polder, nu en straks", in 1985 samengeschreven door het bestuur van de Werkgroep Hobokense Polder onder coördinatie van Jan D'hondt.
De eerste strijdbrochure was "Hobokense Polder, een ekologisch rapport over een gebied dat niet mag verdwijnen", samengesteld door een tiental enthoesiaste natuurbeschermers en verschenen in december 1978