banner

ArdeaVogeltrektellingen Hobokense Polder

De voorbije jaren leverden de vogeltrektellingen van Ardea langs de Schelde in Hoboken een reeks mooie waarnemingen op van voornamelijk zangvogels, maar ook van roofvogels, ganzen en watervogels.

De trektelpost situeert zich op de verharde Scheldedijk langs de Hobokense Polder, te bereiken via een wandeling door de Polder zelf of, met auto, vanaf de Benzineweg.

Extra's

Top tien dagrecords
(tot 20.10.2021)

Koperwiek 14.966 ex. – 13.10.2020
Vink 13.164 ex. – 18.10.2012
Spreeuw 9.317 ex. – 28.10.2009
Veldleeuwerik 4.242 ex. – 16.10.2016
Houtduif 3.963 ex. – 26.10.2014
Kievit 2.202 ex. – 19.10.2013
Kramsvogel 1.565 ex. – 13.10.2020
Aalscholver 1510  ex.– 10.2012
Gaai 926 ex. – 21.09.2019
Buizerd 545 ex. – 15.10.2020

Zeldzaamheden
(tot 20.10.2021) 

Krooneend
Witoogeend
Eidereend
Zwarte zee-eend
Roodkeelduiker
Zwarte ooievaar
Zwarte ibis
Steppekiekendief
Grijze wouw
Ruigpootbuizerd Drieteenmeeuw
Reuzenstern
Middelste jager
Kleine jager
Roodpootvalk
Grote pieper
Duinpieper
Roodkeelpieper
Europese kanarie
Sneeuwgors
Ortolaan 

Lentetrektellingen op de Scheldedijk 2022

Zie deze blogpost voor eindbespreking

trektellenBegin maart begint de natuur stilletjes aan te ontwaken uit zijn winterrust. De meeste wintergasten als kramsvogel, koperwiek en keep hebben de bossen en parken in onze regio verlaten om naar hun broedgebieden in het noorden te gaan. Ook op de plassen en meren zien we dat de pijlstaarten, grote zaagbekken en smienten terug naar hun zomerverblijfplaats zijn vertrokken.

Bij het eerste zachte lentezonnetje zien we de natuur terug opleven met het ontspruiten van de boomknoppen en de eerste bloemen die verschijnen. Dit is het teken dat we onze zomergasten terug kunnen verwachten na een lange en gevaarlijke trektocht. Om hier aan hun nieuw, hopelijk succesvol, broedseizoen te kunnen beginnen.

Op verschillende trektelposten wordt deze vogeltrek, van zangvogels, waadvogels, eenden en niet te vergeten roofvogels, geobserveerd en in kaart gebracht door de tellers. De vogelwerkgroep ARDEA organiseert voor de 17e keer deze lentetrektellingen op de Scheldedijk in de Hobokense Polder. Zoals ieder jaar hopen we toch dat enkele zeldzame vogels de revue passeren.

Naargelang de windrichting, verschijnen ook minder voorkomende roofvogels zoals visarend, rode en zwarte wouw, havik soms ten tonele. De waarnemingen in de lucht worden af en toe afgewisseld door een zeehond die in de Schelde even langs de dijk komt zwemmen, en wie weet komt er nog eens een bever zijn opwachting maken.

Al de verzamelde gegevens van de trektelposten samen geven de beleidsmakers en wetenschappers een duidelijker beeld van hoe het gesteld is met ons milieu en klimaat.

We beginnen dit jaar op zaterdag 26 maart om 7.30 u. Ieder weekend met de trektellingen tot 24 april. Hou wel het blog van ARDEA in het oog , want bij slecht weer gaat de trektelling niet door. Ook Covid 19 maatregelen kunnen roet (virussen) in het eten gooien.

Iedereen, kenners, beginners en geïnteresseerden zijn steeds van harte welkom. Tijdens deze dagen komen we dikwijls ogen te kort. Het zou wel eens kunnen zijn dat door een bouwproject in de directe nabijheid van de Hobokense Polder onze trektelpost een grote negatieve impact zal ondervinden. Het gaat namelijk over de bouw van een maritieme campus MCA op de voormalige site van BP, naast/op de Scheldedijk. Met o.a. 6 buildings van +50 m hoogte is dit een “Atlantic Wall” op enkele honderden meters van de Trektelpost! Zie hierover ook hier.

Info Maarten Mortier,- 0496 86 98 44; Walter De Weger, 0495 23 77 10