banner

Tarzanboskes

Lente 2017. We hebben met het district Hoboken en de stad Antwerpen een nieuwe overeenkomst bereikt. De stad vertrouwt het beheer van de Tarzanboskes toe aan Natuurpunt en ondersteunt ons hierbij geldelijk.

De Tarzanboskes liggen aan de Krijgsbaan tussen het Schoonselhof en zwembad Sorghvliedt. Deze strook groen (overigens ingekleurd als 'park' op het gewestplan) situeert zich tussen de Krijgsbaan, de Broydenborglaan en de achterkant van de huizen in de Verenigde Natieslaan. Deze strook is deels privé-eigendom deels eigendom van de stad. Het stadsgedeelte wordt nu in beheer gegeven. We hopen later met privé-eigenaars een overeenkomst te maken.

Deze driehoek vomt een belangrijke stapstone in de groene gordel vanaf Fort7/Schoonselhof naar Fort 8/park Sorghvliedt.

Ons eerste doel is de bestaande wandelpaden te verbeteren.

Buurtbewoners die mee willen nadenken over het beheer of effectief mee willen helpen, kunnen contact opnemen met Danny Jonckheere.

Ondertekening van de overeenkomst
Foto Dirk Vandorpe

Plechtige ondertekening

Vrijdag 28 april werd de overeenkomst tussen het district Hoboken en Natuurpunt Hobokense Polder vzw getekend. Hiermee vertrouwt het district het natuurbeheer van de Tarzanboskes toe aan Natuurpunt. Na ondertekening in bijzijn van buurtbewoners werd een korte wandeling gemaakt. Danny lichtte onze doelstellingen toe. Uiteraard konden bubbels niet ontbreken.

Meer foto's: https://goo.gl/photos/gazEVESPaffikZVeA