banner

Opwaardering Vierkante Put

Peter Van Elsacker

Huidige situatie

De Vierkante Put is een voormalig waterbekken van wasserij De Perel, die gevestigd was langs de Scheldelei. Bij hoge waterstand komt het niveau in het midden tot op heuphoogte. Nadat de put overgelaten werd aan de natuur lijkt het een sombere, saaie vijver geworden, zonder plantengroei en omgeven door struiken en hoge bomen, voornamelijk populier en wilg. Elke herfst vallen hun bladeren op de bodem van de put waardoor er een dikke, rottende sliblaag gevormd is. Het ziet er triest en levenloos uit, maar in en boven die sliblaag leven allerlei waterdiertjes. Bij de activiteit “Waterdiertjes scheppen” die door Natuurpunt Hobokense Polder wordt georganiseerd voor kinderen, werden er verrassende waarnemingen gedaan. De kinderen schepten heel wat waterdiertjes boven: waterwantsen, keverlarven, kevers, libellenlarven, waterpissebedden, muggenlarven, wormen, slakjes, tot zelfs salamanders. Er zit dus toch meer leven in dan op het eerste zicht. Maar het kan beter.

Daarom hebben wij besloten om de vijver op te waarderen. De waterkwaliteit werd getest: het water is zeer voedselrijk, maar is niet vervuild en bijgevolg voldoende om ons project uit te voeren. Wij willen de Vierkante Put opwaarderen naar een goed functionerende waterbiotoop.

 

Foto: Marc Adriaenssens

Bomen vellen voor een betere natuur

Om dit te realiseren zijn er enkele bomen geveld, vooral aan de zuidzijde waar enkele oude populieren staan. Dit komt misschien vreemd over in een natuurgebied, maar dit zal leiden tot een meer levenskrachtige vijver met een hogere biodiversiteit. Zeer belangrijk hierbij is zonlicht. Nu wordt de vijver te veel overschaduwd. Meer zon op het water betekent niet alleen meer licht maar ook meer warmte. In het voorjaar is de opwarming sneller en dit leidt tot een snellere en betere ontwikkeling van eitjes en larven. De hoop is dat de toename van licht de groei van oever- en waterplanten zal bevorderen en er daardoor meer zuurstof in het water zal komen. Er zullen minder bladeren in de vijver vallen, wat eveneens tot een betere waterkwaliteit zal leiden.

Steiger

Onze plannen zijn evenwel ambitieuzer: wij willen deze plaats een educatieve invulling geven. We maken plannen om een steiger aan te leggen zodat kinderen gemakkelijker aan het water kunnen om waterdiertjes te scheppen tijdens onze activiteiten. Samen met het huidige bosklasje zal dit een plaats worden waar kinderen al spelenderwijs leren observeren welk leven zich op en onder het wateroppervlak ophoudt.

Even geduld, het vraagt tijd om dit te realiseren maar het zal een mooie plek worden waarvan iedereen, jong en oud, kan genieten.

Zijzicht

Bovenzicht

Schetsen: Stan Van Damme