banner

Natuurpunt Hobokense Polder vzw

Onze vzw

Onze Natuurpuntafdeling heeft juridisch de vorm van een VZW. Hier enkele officiële gegevens:

Algemene Vergaderingen

Al onze leden worden op deze vergadering uitgenodigd. Ieder Natuurpuntlid van onze afdeling is immers statutair toegetreden lid van onze vzw. Onze vereniging heeft echter ook stemgerechtigde leden nodig. De drempel om stemgerechtigd lid te worden ligt echt niet hoog. Stuur een mailtje aan info@hobokensepolder.be met je kandidatuur. Enige voorwaarde om aanvaard te worden, is dat je lid bent van onze afdeling.

Fiscaal aftrekbare giften

Fiscaal aftrekbare giften (min. 40 euro) dienen rechtstreeks gestort te worden op rekening BE56 2930 2120 7588 van Natuurpunt Beheer vzw, Michiel Coxiestraat 11 2800 Mechelen met vermelding “7742 Reservaatfonds Hobokense Polder”