banner

Gemeenteraads- en districtsraadverkiezingen 2018

Meer natuur voor iedereen

Sedert de jaren tachtig van vorige eeuw trachten wij bij gelegenheid van gemeenteraadsverkiezingen te peilen naar de intenties van politici. De laatste malen hebben we dat gedaan onder de vorm van een 'memorandum' dat handelt over milieu en natuur. Ook nu is dat het geval. Omdat Antwerpen een speciaal geval is met twee bevoegdheidsniveaus, is er meer dan 1 document opgesteld.

Stad Antwerpen

Onze vrienden van Natuurpunt Antwerpen Stad hebben een memorandum opgesteld dat vooral belangrijk is voor politici die deel zullen uitmaken van het nieuwe stadsbestuur.
Hoofdidee is de boodschap 'meer natuur voor iedereen'.
Concreet wordt gevraagd:

 • Een aankoopbudget van 50.000 euro per jaar, dat moet toelaten een natuurvereniging te ondersteunen die in haar werkingsgebied een aankoop wil realiseren.
 • Het aanleggen van een reservoir van te bebossen gronden, om boscompensatie op Antwerps grondgebied mogelijk te maken
 • Het aanstellen van een stadsecoloog.
 • Een structurele verankering van de samenwerking Stad Antwerpen – Natuurpunt.
 • Het in 2017 goedgekeurde 'Antwerps groenplan' in de volgende legislatuur alle kansen te bieden met voldoende budget.

Download hier het memorandum (pdf)

District Hoboken

Het memorandum van onze afdeling hebben we gezonden aan de politieke partijen die in het district Hoboken met een lijst opkomen. Daarin hebben we een vijftal punten die belangrijk zijn voor natuur en milieu in Hoboken meer concreet belicht.

 1. Een frequent en systematisch toezicht in alle groengebieden. Dit om vandalisme tegen te gaan en ook voor het comfort van de gebruikers van deze groengebieden.
 2. Langs de Hollebeek vragen we:
  1. zo snel mogelijk een wandelverbinding tussen het Schoonselhof en de Salesianenlaan
  2. onderzoek of een sanering van de volkstuinen aan de beek nodig is
  3. de realisatie van een groenzone achter de nieuwste verkaveling langs de Hollebeekstraat
 3. Verlaten BP-site: kan het meest zuidelijke deel van dit terrein, dat erg doordringt binnen Hoboken Polder, herbestemd worden als onderdeel van het natuurgebied. Zoniet, moeten er alleszins voorschriften komen dat de oppervlakte van dit industriële terrein veel milieuvriendelijker wordt door waterinfiltratie op het terrein en open ruimte zoveel mogelijk te behouden.
 4. De voormalige Lemmerzsite: in een omgeving, zuidelijk van de spoorweg, 25 à 30 % van deze bedrijventerreinen een groene, waterdoorlatende invulling geven. Zeer zeker dient ook het moerassig deel aan de Frieslandstraat integraal behouden te worden. Deze groene elementen zijn trouwens noodzakelijk om een min of meer natuurlijke verbinding te maken tussen de Zwaantjes en de Hobokense Polder.
 5. Creatie van een 'groene' Krugerbrug.

We hebben dit memorandum aan alle Hobokense partijen gezonden met de vraag het op te nemen in hun programma voor de verkiezingen, maar vooral ook met de vraag hier werk van te maken.

Download hier het districtsmemorandum (pdf)

Groene Wandelring

Tevens hebben wij aan alle politieke partijen een kaart van Hoboken bezorgd. Hierop hebben wij rondom het district een heuse wandeling aangeduid die alle belangrijke groengebieden van Hoboken verbindt. Veel van deze verbindingen bestaan al. Soms moeten ze beter toegankelijk gemaakt worden, zowel ten voordele van migratie van planten en dieren als van wandelaars.

Enkele knelpunten, vooral tussen de Zwaantjes en Hobokense Polder vragen meer doorgedreven ingrepen. Maar als iedereen meewil moet deze groene rondwandeling binnen de twee volgende legislaturen werkelijkheid kunnen worden.

Download de Groene Wandelring