banner

Blikvelden

De Blikvelden zijn een nieuw natuurterreintje nabij de Blikfabriek. We hadden al een goede samenwerking met de Blikfabriek, waar ook ons bier Hobokens Wild verkocht wordt.

Heel deze regio tussen Krugerstraat, Lageweg, Hendriklei en Weerstandslaan is onderwerp van RUP Lageweg en zal later ontwikkeld worden. Dit betekent dat de oude fabriekshallen zullen verdwijnen en plaats zullen maken voor een nieuwe stadswijk. Het RUP belooft dat dit een leefbare wijk zal worden, dooraderd door groene en blauwe linten. De Hollebeek zou mogelijk terug bovengronds komen.

Centraal ligt een open gebied van 2,5 ha. Tot 2020 is die zone jarenlang niet gebruikt of beheerd en is van een nat grasland geëvolueerd naar een verboste zone met rietveld. Het Natuurpunt-netwerk uit de buurt wil een basic natuurbeheer en openstelling realiseren met hulp van vrijwilligers.

Oorspronkelijk passeerde de Hollebeek deze zone. Momenteel stroomt de Hollebeek bovengronds tot aan de Zwaantjes, vanaf daar wordt ze via ondergrondse buizen geleid naar het riolennetwerk.  Deze ingreep zorgt voor minder watertoevoer daardoor  is het gebied nog enkel afhankelijk van hemelwater, wat wil zeggen dat dit natte, ecologisch gebied stilaan uitdroogt.

De afgelopen jaren hebben soorten als haagbeuk, zachte berk, Amerikaanse vogelkers, wilg, Europese en Amerikaanse eik, een groot deel van de originele natte graslanden gekoloniseerd. Hierdoor komt er veel schaduw op de graslanden en de bladval heeft gezorgd voor een bijkomende verruiging.

Dit stuk natuur laten ademen en winnen aan levenskwaliteit en biodiversiteit

Door het maaien, verwijderen van exoten en omgevallen bomen, stimuleren we inheemse fauna en flora. Verdere verbossing wordt tegengegaan en op deze manier kan het originele “natte grasland” terug ademen en opnieuw ontwikkelen tot waterbuffer. Zodoende wordt dit gebied aantrekkelijk voor amfibieën, kleine zoogdieren en allerhande vogels. Zo kan er een ruime biodiversiteit ontstaan op een relatief kleine oppervlakte en bevorderen we de leefbaarheid van deze ingesloten groene ruimte voor (nieuwe) buurtbewoners, bezoekers blikfabriek en natuurliefhebbers.

Enkele sfeerbeelden

Horeca

Cantin – Blikfabriek

Krugerstraat 232, 2660 Hoboken
Woensdag t/m zondag 12-23u30

Info

Raf Van der Veken
0486 58 21 27

Beheer: elk tweede weekend van de maand . Vrijwilligers zijn van harte welkom. Contacteer Raf.

Downloads: