banner

Waarnemingen

Geef je waarnemingen door !

Dagelijks zijn duizenden vrijwilligers op pad in de natuur. Velen hebben expert-kennis en hun waarnemingsgegevens vormen voor veel soortengroepen de basis van de cijfers waarmee de toestand van de biodiversiteit wordt opgevolgd. Op de waarnemingenwebsite kan iedereen eenvoudig al zijn occasionele natuurwaarnemingen invoeren, beheren en delen met de wereld. De startende vrijwilliger vindt er ook tips om soorten correct te identificeren.

Klik hier voor een eenvoudige handleiding

Voor deze 4 toepassingen dien je je maar één maal te registreren. Je paswoord geldt dan voor alle systemen.

Een recente wetenschappelijke studie uit Zweden vergeleek natuurwaarnemingen door het grote publiek en kennis verzameld door wetenschappers. Voor de 242 soorten broedvogels in Zweden waren de trends voor beide gegevens sterk gelijklopend. Er waren verschillen, maar voor de zeldzame soorten was de publieksinformatie zelfs beter dan de traditionele onderzoekstechnieken. De wetenschappers concluderen dan ook dat de natuurinformatie van het publiek een essentiële aanvulling is op wetenschappelijke kennis, en tegelijk het bewustzijn van het publiek rond de problematiek verhoogt.

Trektellen

In de trekperiodes wordt op de Scheldeboord ter hoogte van Hobokense Polder de voorbijtrekkende vogels geteld. Uiteraard ben je van harte welkom om hieraan deel te nemen. Info kan u vragen aan Luc Van Schoor.

Watervogeltellingen

Elke winter worden er midmaandelijkse telingen gehouden van de watervogels op de Schelde en in de Hobokense Polder.

Paddenoverzetactie

De totaalresultaten van onze acties in Polderstad en de Scheldelei van 1992 tot heden vindt u hier.

Multisoortenmonitoring

Om de natuurwaarde/biodiversiteit op te volgen en het beheer te evalueren, dienen we een multisoortenmonitoring uit te voeren. Hiertoe is een lijst opgesteld met aandachtssoorten voor de Hobokense Polder. Meer info.