banner

Algemene vergadering van de vzw

3 februari 2024

Traditioneel houden we de officiële Algemene Vergadering van onze vzw tijdens het jaarlijkse ledenfeest.

Op zaterdag 3 februari 2024 gaat ons gezellig samenzijn door in Cultuurcafé Moretus. Zie voor meer details in de kalender bij 3 februari. Tijdens deze avond houden we ook een “officiëler” moment, de jaarlijkse Algemene Vergadering van onze vzw.

Al onze leden zijn op deze vergadering uitgenodigd. Ieder Natuurpuntlid van onze afdeling is immers statutair toegetreden lid van onze vzw. Onze vereniging heeft echter ook stemgerechtigde leden nodig. De drempel om stemgerechtigd lid te worden ligt echt niet hoog. Stuur een briefje of mailtje aan info@hobokensepolder.be met je kandidatuur. Enige voorwaarde om aanvaard te worden, is dat je lid bent van onze afdeling.

Agenda van de vergadering

  • Aanvaarding van nieuwe stemgerechtigde leden, eventueel ontslagen van stemgerechtigde leden.
  • Jaaroverzicht 2023 aan de hand van beelden.
  • Financieel verslag 2023 en begroting 2024.
  • Ontslag en verkiezing nieuwe bestuursleden.
  • Vooruitblik 2024: wat bieden we?
  • Rondvraag

Om de beraadslaging vlot te laten verlopen, zal u vanaf 20 januari hier de nodige info vinden over financieel verslag, begroting.

Documenten ter voorbereiding van de Algemene Vergadering

Presentaties

Leden, communicatie, statuten, bestuur, financieel verslag

Beeldverslag 2023