banner

Algemene vergadering van de vzw

20 januari 2022

Daar een gezellige ledenavond met etentje door corona dit jaar nog steeds onmogelijk was, hebben we weer een onlinevergadering gehouden, waarop de stemgerechtigde leden uitgenodigd waren.

Op deze vergadering werd de kandidatuur van An Teugels als nieuw bestuurslid unaniem aanvaard.

Hieronder kan je enkele presentaties zien, die vertoond werden.

Hier vind je een samenvatting als een pdf-brochure

Leden, bestuur, communicatie, financieel verslag (Luk)

Activiteiten 2021 en vooruitblik (Ria)

Vernatting Hobokense Polder en dossier Groenpoort (Wim)

Hollebeek en Tarzanboskes (Danny)

Expeditie Natuurpunt (Raf)