banner

Algemene vergadering van de vzw

11 maart 2023

Jarenlang hielden we de officiële Algemene Vergadering van onze vzw tijdens het jaarlijkse ledenfeest. Voorbije twee jaren heeft corona ons gedwongen dit online te doen. Maar nu kunnen we terug aanknopen bij de oude traditie.

Op zaterdag 11 maart 2023 gaat ons gezellig samenzijn door in Cultuurcafé Moretus. Zie voor meer details in onze agenda. Tijdens deze avond houden we ook een “officiëler” moment, de jaarlijkse Algemene Vergadering van onze vzw.

Al onze leden zijn op deze vergadering uitgenodigd. Ieder Natuurpuntlid van onze afdeling is immers statutair toegetreden lid van onze vzw. Onze vereniging heeft echter ook stemgerechtigde leden nodig. De drempel om stemgerechtigd lid te worden ligt echt niet hoog. Stuur een mailtje aan info@hobokensepolder.be met je kandidatuur. Enige voorwaarde om aanvaard te worden, is dat je lid bent van onze afdeling.

Agenda van de vergadering

  • Aanvaarding van nieuwe stemgerechtigde leden, eventueel ontslagen van stemgerechtigde leden.
  • Jaaroverzicht 2022 aan de hand van beelden.
  • Financieel verslag 2022 en begroting 2023.
  • Ontslag en verkiezing nieuwe bestuursleden.
  • Vooruitblik 2023: wat bieden we?
  • Statutenwijziging: aanpassing van onze statuten aan de nieuwe wettelijke verplichtingen.
  • Rondvraag.

Om de beraadslaging vlot te laten verlopen, zal u half februari hier de nodige info vinden over financieel verslag, begroting en statutenwijziging.

Documenten ter voorbereiding van de Algemene Vergadering

Presentaties

Leden, communicatie, statuten, bestuur, financieel verslag

Beeldverslag 2022

Compilatie van beelden van onze wildcamera's