banner

Algemene vergadering van de vzw

4 maart 2021

Daar een gezellige ledenavond met etentje door corona dit jaar onmogelijk was, hebben we een onlinevergadering gehouden, waarop de stemgerechtigde leden uitgenodigd waren. Hieronder kan je enkele presentaties zien, die vertoond werden.

Op deze vergadering werden de kandidaturen als nieuw bestuurslid unaniem aanvaard van Raf Van der Veken en Koen Schelkens.

Leden, bestuur, communicatie, financieel verslag (Luk)

Activiteiten 2020 en vooruitblik (Ria)

Groenpoort en MCA-hoogbouwproblematiek (Luk)

Expeditie Natuurpunt (Raf)