banner

Conflict of samenwerking?

In 2019 is de voormalige BP-site (Castrol voor onze heel oud-gedienden) opgekocht door Reslea, de vastgoedpoot van CMB, de Compagnie Maritime Belge. De inplanting en de daaraan gekoppelde activiteiten, mobiliteit en werknemers zullen een grote impact hebben op ons natuurgebied. We willen daar met ons dossier Groenpoort positief op inspelen, maar worden anderzijds verrast door het megalomaan karakter van de bouwplannen.

Groenpoort

Met als titel Groenpoort/Greenport, natuur aan de stroom, stelden wij een dossier op dat een toekomstvisie voor natuurherstel en stadsvernieuwing in het Scheldepark bevat.

Lees verder

MCA: geen hoogbouw!


De plannen van Maritieme Campus Antwerpen zijn absoluut niet verenigbaar met de nabijheid van een natuurgebied. Lees verder