banner
Natuurpunt Hobokense PolderBos+

 

 

Antwerpen hakt zijn eigen groene vinger af

Verzet tegen de verkaveling van het eikenbos aan de Hollebeek

Aan de Hollebeek ter hoogte van de Salesianenlaan ligt een mooi eikenbosje. Sinds jaren trachten we het gehele ‘eikenbos’ te behouden, een oppervlakte van ongeveer 1,5 hectare. We willen niet alleen de biologische waarde van dit bos bewaren, maar de buurt ook groene wandel- en ontspanningsmogelijkheden geven.

Daarom hebben we ons tegen de verkavelingsplannen van dit bos steeds verzet. Elke mogelijkheid hebben we te baat genomen om onze bezorgdheid te uiten, zoals een uitgebreide studie voor heel de Hollebeekvallei (december 2007) en een bezwaarschrift tijdens het openbaar onderzoek (2010).

Mogelijk komt aan deze strijd een einde en moeten we ons tevreden stellen met het behoud van 30% van dit bos, het minst interessante stuk (zonder de ‘oude eiken’), palend aan de Hollebeek. In mei 2013 heeft de Antwerpse gemeenteraad namelijk het wegentracé van deze verkaveling goedgekeurd. Nu is er geen enkel obstakel meer om de door het vorige College goedgekeurde verkavelingvergunning toe te wijzen aan de eigenaars, die dan kunnen starten met het rooien van 70% van het bos (1,03 hectare). Daarna wordt een straat aangelegd met 24 woongelegenheden. Ook het behoudbare stuk bos ondergaat nog wijziging: daar wordt ten behoeve van deze verkaveling een waterbekken gerealiseerd van 174 m³.

Natuurpunt Hobokense Polder en Bos+ doen een laatste poging om deze verkaveling alsnog een halt toe te roepen. Ieder van deze verenigingen heeft een beroepschrift ingediend bij de provincie tegen deze door de stad toegestane verkaveling. De bestendige deputatie van de provincie moet dan binnen de 105 dagen een beslissing nemen.

Vroegere info over onze actie:

eikenbos