banner

Bert Mertens

Bert Mertens, de oudere broer van onze conservator Wim, is zaterdag 17 juni 2023 op zijn 60ste verjaardag plots overleden.

Bert heeft jarenlang bijgedragen aan de Werkgroep Hobokense Polder. In 1990 publiceerden wij  zijn "Vogels van de Hobokense Polder". Hij schreef het eerste beheerplan voor de Hobokense Polder, waardoor het natuurgebied in 1998 erkend kon worden als natuurreservaat.

Hij was dan ook de eerste conservator van de Hobokense Polder, een taak die Wim na de fusie met Natuurpunt overnam van Bert, vanwege diens gewijzigde werksituatie.

Bert heeft het pionierswerk inzake broedvogelkarteringen in de Hobokense Polder in de jaren negentig en begin tweeduizend verder gezet. Daarna legde hij zich jarenlang toe op zoogdierenonderzoek met behulp van wildcamera's. Bert verzamelde zo heel wat informatie en wist die zowel wetenschappelijk te verwerken en als laagdrempelig over te brengen. Getuige daarvan is de jarenlange reeks artikelen in Polderblad over zoogdieren in België/Europa. Veertien dagen geleden beloofde hij ons nog een afsluitend artikel te maken over vleermuizen, de enige zoogdiergroep die nog niet aan bod kwam.

Bert was ook een zeer gewaardeerde gids bij de vleermuizenwandelingen, die onze afdeling organiseerde in samenwerking met het Middelheimpark in september 2019.

Helaas kwam veel te vroeg een einde. Wij wensen zijn familie veel sterkte en troost in deze moeilijke dagen.

Luk Smets