banner

Maria Houthoofd

Maria tijdens de indianenwandeling van 2005

Helaas hebben we weer afscheid moeten nemen van een heel verdienstelijke dame die jarenlang WHOP en Natuurpunt Hobokense Polder gesteund heeft.

Op 22 november hebben meerdere van onze kernleden Maria Houthoofd een laatste rustplaats bezorgd in het urnenbos op het Schoonselhof. Ze is bijna 94 jaar geworden. De laatste jaren van haar leven was Maria immobiel, niet ziek maar toch aan huis gekluisterd. Daardoor volgde ze het gebeuren rond de Hobokense Polder enkel nog via het Polder.blad en via onze sociaal voelende propagandaleider André die haar geregeld bezocht.

Voor haar handicap was ze op bijna iedere speciale activiteit van onze vereniging aanwezig, meestal om een helpende hand toe te steken.
Zo zorgde Maria, samen met onder meer Jules Moens (dit jaar ook overleden) en Jeannine Nielandt jarenlang voor de heerlijke hapjes op de Nieuwjaarsbijeenkomsten van WHOP. Ze hielp ook heel wat jaren bij de padden overzetactie in Polderstad.
Maria nam ook steevast deel aan de vele speciale wandelingen die sinds de negentiger jaren georganiseerd zijn in de Hobokense Polder. Er ging geen wandeling voorbij of zij acteerde daarin als een van de besten. Onvergetelijk is voor velen haar rol als 'grootmoeder' in de memorabele 'sprookjes' wandelingen.
Bovendien was zij zeer handig en creatief: voor aangepaste kledij zorgde zij dan zelf.

Dat laatste, het creatieve, kan geen verwondering wekken. Maria was artistiek geschoold, had Conservatorium gevolgd, en was vele tientallen jaren een zeer gewaardeerde violiste van het Orkest van de Vlaamse Opera. Ook haar echtgenoot, Lieven Van den Bergh, had een muzikale opleiding genoten en volgde op wat latere leeftijd scholing als graficus en kunstschilder aan de Antwerpse Academie voor Schone Kunsten. Daar kreeg hij onder meer les van de in de vijftiger en zestiger jaren gerenommeerde Kempense kunstenaar Jan Vaerten. Hieruit ontstond later een ware vriendschapsband tussen Lieven en Maria enerzijds en Jan Vaerten anderzijds.
Naast de natuur heeft dus ook het culturele steeds een belangrijke rol gespeeld in het leven van Maria. Tot voor enkele jaren was zij onder meer ook geregeld aanwezig op uiteenzettingen van de Culturele Kring Exlibris.

We zullen haar node missen …


Een bericht van Frits Celis (6/12/2016)

Na een wekenlange opname in het ziekenhuis vond ik onlangs tussen vele andere e-mails het overlijdensbericht van de hoogbejaard geworden Maria Houthooft. Ik wist niet dat Maria zo nauw verbonden was met de werking van onze Hobokense Polder.

Wel heeft ze destijds deelgenomen aan enkele door Frans Thys en mezelf geleide wandelingen, toen Mieke en ik nabij La Roche-en-Ardenne woonden.

Gedurende vele jaren heb ik haar echter van nabij gekend langs een totaal andere weg: vanaf 1960 tot eind 1980 was ik  namelijk als eerste dirigent en muziekdirecteur verbonden aan de voormalige Koninklijke Vlaamse Opera te Antwerpen. Tot aan haar pensioenleeftijd was Maria als uitstekende violiste een van de meest toegewijde leden van het aan die instelling verbonden orkest. In mijn herinnering zal zij steeds blijven behoren tot een zeldzaam professioneel ingestelde en fijnzinnige muzikante. Ook haar man, de talentvolle kunstschilder Lieven Van den Bergh, heb ik enkele keren ontmoet. Hij is zijn vrouw echter vroeg ontvallen.

Op reeds hoge leeftijd hebben Mieke en ik Maria enkele keren een bezoekje gebracht, toen ze nog in haar woning aan de Oudstrijderslaan woonde. Lichamelijk ging het haar niet goed meer, maar mentaal was ze nog opvallend lucide gebleven.

Mijn zovele mooie herinneringen aan haar blijven vooral onlosmakelijk aan ons beider gemeenschappelijk lang beroepsleven verbonden…

Met hartelijke groet,

Frits