banner

Ludo Meesters

In het voorjaar van 2019 overleed Ludo Meesters.

Hoewel Ludo niet direct bij de Werkgroep Hobokense Polder betrokken was, droeg hij steeds onze werking een warm hart toe. Als ambtenaar bij Monumenten en Landschappen was hij steeds beschikbaar voor raad en ideeën. In de jaren 80 verhuisde Ludo naar Geel en ging zijn aandacht vooral uit naar behoud en bescherming van het Kempens landschap, waarbij hij zijn kritiek niet spaarde over de talrijke bouwmisdrijven en de ruimtelijke (wan)orde in Vlaanderen.

Paul Pals