banner

Juiste antwoorden voor wandelzoektocht
Expeditie Natuurpunt team Hobokens Wild

1 april – 15 juni 2023

Aan alle deelnemers van harte bedankt voor je steun aan ons Expeditie team. Zij haalden het geweldige bedrag van 9.865,66 euro op voor ons natuurgebied Hobokense Polder. Hiervan kunnen we weer beheermachines kopen.

Voor al degenen die de wandeling uitdeden en een antwoordformulier inleverden, hopen we dat het een fijne ervaring was. De omstandigheden waren niet ideaal. In het begin van de periode was het veel te nat, vooral in de Blikvelden. In de tweede helft van, de periode was het dan weer veel te warm. Proficiat aan de volhouders!

 

Hier vind je de juiste antwoorden op de vragen. De deelnemers krijgen een persoonlijke mail met hun uitslag.

Het totaal te behalen punten was 34. Niemand haalde dit. Wel waren er 4 deelnemers met 33 punten, waarvoor de schiftingsvraag bepalend wordt.

De vraag met de minst juiste antwoorden is 14. In de zoektochtregels stond immers "Een in het enkelvoud gestelde vraag kan meerdere oplossingen hebben." Hier waren twee nummers te geven. Weinigen hebben dit gemerkt.

Ook vraag 4 verwarde de deelnemers. Alhoewel het wandelbordje gekenmerkt werd met een groen vierkant, is de wijzende pijl blauw.

Bij vraag 18 vond niet iedereen alle 12 vlinderafbeeldingen (zowel foto's als tekeningen).

Vraag 21: er waren 18 houten stammen met geel bovenvlak, zowel de hoge als de lage dienden geteld te worden.