banner

Wijziging verkeerssituatie ingang Metaalstraat

Op 1 juni 2020 startte de sanering van de Leigracht. De werken kaderen in de herontwikkeling van Petroleum Zuid tot het duurzame en optimaal bereikbare bedrijventerrein Blue Gate Antwerp. De Leigracht wordt in verschillende fasen gesaneerd, wat zorgt voor een opwaardering van het water en de oevernatuur.

De werken starten aan de Leigracht ter hoogte van de Benzineweg en lopen vervolgens langs de Naftaweg en de Schroeilaan. Tijdens de werken zullen delen van de Hobokense Polder (tijdelijk) niet toegankelijk zijn.

De huidige ingang op het kruispunt van de Naftaweg en de Metaalweg wordt afgesloten tijdens de werken. Daarnaast wordt op het kruispunt met de Naftaweg en de Lakweg een nieuwe ingang tot de Hobokense Polder voorzien. Die zal bereikbaar zijn na de saneringswerken van dit stuk Leigracht.

Meer info in brief van Blue Gate