banner

Vogelwerkgroep Ardea

Op 14 december 2012 besloten een 10-tal medewerkers van de Vogeltrektelpost Hobokense Polder onder impuls van Luc Van Schoor tot het oprichten van een regionale vogelwerkgroep.

Na een interne rondvraag kreeg de nieuwe vogelwerkgroep de naam ARDEA, de genusnaam van blauwe reiger, broedvogel binnen het werkingsgebied.

Nadien volgden enkele informele gesprekken met de besturen van de Natuurpuntafdelingen Hobokense Polder en Zuidrand Antwerpen, alsook met de Vogelwerkgroep Antwerpen Noord.

Uit een enquête bij een honderdtal natuurpunters werd uit een reeks ontwerpen van Tom Borremans door een meerderheid (69%) één logo verkozen.

Werkingsgebied

Ons werkingsgebied is de Zuid-Antwerpse regio en beslaat ongeveer de werkingsgebieden van Natuurpuntafdekingen Hobokense Polder en Zuidrand Antwerpen, plus een deeltje van Aartselaar.

Ardea

De agenda van ARDEA kan je vinden op:

Doelstellingen

ARDEA wil:

 1. op een actieve manier in/met de natuur bezig zijn en tevens bijdragen tot een betere kennis en bescherming van de vogels
 2. overlegplatform bieden voor natuurstudie/vogelstudie
 3. vrijwilligers aansturen en updaten
 4. overzicht houden op de waarnemingen uit de regio
 5. beheeradvies en actieve hulp bieden bij het natuurbeheer in de natuurgebieden

Voor wie?

ARDEA staat open voor:

 • alle vogelliefhebbers van regio Antwerpen-Zuid, die natuurbescherming en -behoud hoog in het vaandel houden
 • zowel leden van Natuurpunt als niet-leden (maar aansluiten bij Natuurpunt wordt gestimuleerd)
 • actieve, geïnteresseerde leken-vogelliefhebbers, voor actieve, doorwinterde spotters,  tellers, inventarisatoren, vogelkijkers, …
 • passief geïnteresseerde vogelliefhebbers. Iedereen is welkom !

Contact

 • Bekijk in de eerste plaats onze blog
 • Email: ardea@hobokensepolder.be
 • Coördinators: Luc Van Schoor (0494 33 63 09) en Joris Van Reusel (0486 83 62 34, 's avonds en weekends)
VOC Brasschaat