banner

Het Uilenbos, ongerepte Hovense natuur

Voor zij die het Uilenbos in Hove nog niet weten te situeren: dit gevarieerde loofbos (36 ha.) is gelegen langsheen het "bos van Moretus" (ter hoogte van het waterzuiveringstation aan de Lintsesteenweg) en herbergt typische beuken-eikenbestanden zowel als vochtiger broekbos. De eigenaar is het Antwerpse OCMW via erfenissen van voormalige kloosterordes.

UilenbosHet Uilenbos is één van de mooiste bosgebieden uit onze omgeving en bovendien erg biodivers. Reeën, haas, zwarte specht, havik en in de weiden er rond zwartkopmeeuw. Verder vinden we er steenmarters, sperwers, buizerds, rans- en steenuilen, de rode wouw, zijn maar enkele van de dieren die er ook voorkomen. De populatie van reeën wordt geschat op een 16-tal dieren (het grootste aantal in de Antwerpse agglommeratie), die geregeld "uitstapje maken" naar de Hovese begraafplaats en daar alle bloemstukken opeten.

Tijdens de herfst is er een variatie aan paddenstoelen… die je best laat staan om de biodiversiteit niet in het gedrang te brengen.Eiken sterven na gemiddeld 110 jaar. Onder een omgevallen boom komt een leef nieuw leven van fauna en flora tot stand. Er zijn in het bos dat begin 20ste eeuw werd aangeplant al veel wilde eiken tussengekomen. Er is een afwisseling van Canadabos, weide, terug bos, populieren. Adelaarsvaren in de onderbegroeiing is typisch voor bossen met een zure ondergrond. Er zijn nogal wat schommelingen in de watertafel. Er zit een hoge populatie aan teken, voornamelijk op de varens.

In het bos is er een jachtverbod. Er lopen enkele beekjes door. De bekendste is de Lauwerijkbeek (vandaag genaamd Lachenenbeek). Buiten enkele voorntjes zit er weinig vis in deze zijbeek van de Nete.In het voorjaar staat het bos in pracht en praal vol bloemen. Maar je komt er niet zo maar in! Enkel onder begeleiding zijn geleide bezoeken toegelaten.

Zie voor bezoeken in de agenda op de ARDEA blog of voor verdere info bij Luc Van Schoor, 0494/336309