Petroleum Zuid

 Film The Big Ask

 

Overzicht politieke stappen

  • Op 12 april 2006 werd door AG Vespa en Actieve Stad/Werk en Economie (stad Antwerpen) en door ParticipatieMaatschappij Vlaanderen en Waterwegen & Zeekanaal (Vlaanderen) een intentieverklaring ondertekend met het oog op de herontwikkeling en herbestemming van wat toen nog de Investeringszone Petroleum Zuid heette.
  • Op 21 december 2007 werd de projectvennootschap Go IPZ nv opgericht.
  • Donderdag 30 april 2009 besliste de Vlaamse Regering principieel over de afbakening van het grootstedelijk gebied Antwerpen.
  • Op 30 april 2009 werd een politiek akkoord afgesloten tussen de stad Antwerpen en de Vlaamse regering betreffende “een watergebonden bedrijventerrein met voetbalstadion op Petroleum Zuid”.
  • De ontwikkeling gebeurt binnen het kader van de brownfieldconvenant “Investeringszone Petroleum Zuid”, afgesloten op 29 mei 2009.
  • Go IPZ nv wordt op 23 maart 2011 herdoopt in Blue Gate Antwerp nv
  • Het Strategisch Masterplan werd op 24 mei 2011 goedgekeurd door de raad van bestuur van Blue Gate Antwerp nv. Het werd op 14 juni 2011 voorgelegd aan het Beheerscomité Blue Gate Antwerp, het politiek overleg tussen de Vlaamse Regering en het stadsbestuur.
  • De herontwikkeling van Blue Gate Antwerp wordt gerealiseerd mede dankzij Europese Efro-middelen.
  • Vanaf donderdag 26 april 2012 ligt het kennisgevingsdossier van het milieueffectrapport ter inzage