Petroleum Zuid

 Film The Big Ask

 

Beslissing afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen is gevallen

5 mei 2009

Donderdag 30 april 2009 besliste de Vlaamse Regering principieel over de afbakening van het grootstedelijk gebied Antwerpen. Voor het gemeenschappelijk persbericht dat Boerenbond, Bond Beter Leefmilieu en Natuurpunt net vóór de beslissing gezamenlijk stuurden: zie hier.

Van de geplande bedrijventerreinen Keizershoek en Petroleum Zuid wordt enkel Keizershoek (Kontich) voor het grootste stuk geschrapt: alleen 17 ha boven de N171 in plaats van de voorziene 90 ha voornamelijk onder die weg.

Grosso modo wijzigt er wat Petroleum Zuid betreft niets aan het oorspronkelijke voorstel van de minister. Enkel volgende kleinigheden worden aangepast:

- De Naftaweg verdwijnt; de weg en zijn beide bermen, ttz. een breedte van 28 meter gerekend vanaf de Leigracht zou een buffer vormen tussen natuurgebied en bedrijventerrein; dit vertegenwoordigt ongeveer 1,5 hectare. In wezen is dit geen verbetering omdat zulks oorspronkelijk al de bedoeling was (zie de milderende maatregelen). Dit punt was echter niet opgenomen in de 'stedenbouwkundige voorschriften' en wordt nu rechtgezet.

- De 'groene corridor', die volgens de 'persnota' van minister Van Mechelen geen 15 hectare (zie randvoorwaarden),  ook geen 14,5 hectare (zie stedenbouwkundige voorschriften), maar 14 hectare zou omvatten mag niet versnipperd worden, ttz. dient een 'aaneengesloten karakter' te hebben. Het wordt geen 'natuurverbinding', maar blijft een 'groenzone waar doorheen een fiets- en voetgangersverbinding moet komen'.

DAT IS ALLES! Van een bijkomende buffer, een echte natuurverbinding, mogelijkheden voor actieve en passieve recreatie in zo'n buffer is totaal geen sprake!

We hebben ons ongenoegen dan ook verwoord in een persnota.

Onze vrienden van Natuurpunt Oude Spoorweg en Rupelstreek hadden meer succes. Het industriegebied op Kontich-Rumst is ingekrompen van 90 naar 17 ha. Het stadsrandbos wordt verhuisd naar een later ruimtelijk uitvoeringsplan. Lees meer op de hun website.