Petroleum Zuid

 Film The Big Ask

 

Alternatief plan

Klik om de beschrijving te lezen

 • De bestaande industrie kan bedrijventerrein blijven en mag zelfs uitgebreid worden, onder voorwaarde dat zware en milieubelastende industrie niet toegelaten wordt en/of op termijn van deze zone verdwijnt.
  Deze zone komt ook in aanmerking voor een groot voetbalstadion.
  Ontsluiting voor gemotoriseerd verkeer kan uitsluitend langs de D’ Herbouvillekaai en de Generaal Armstrongweg.
  De terreinen waar nu de firma’s BP (Castrol) en Q8 actief zijn, horen planologisch gezien thuis bij het natuurgebied Hobokense Polder.
  Wij wensen dan ook dat deze zone de nabestemming ‘natuurgebied’ krijgt (naar analogie met een soortgelijke zone langs de Schroeilaan).

 • De sportterreinen worden ingeplant aan de zuidzijde, zo dicht mogelijk bij bestaande woongebieden.
  De ontsluiting gebeurt via de nieuwe Krugerbrug.

 • De sportterreinen sluiten aan op een voor iedereen toegankelijk park.
  Park en sportterreinen worden afgesloten van het bedrijventerrein door een natuurverbindingsgebied.
  Door de ligging naast het bedrijventerrein is dit natuurverbindingsgebied minder aantrekkelijk voor passieve recreatie.
  Indien verstoring (lawaai, licht) vanuit het bedrijventerrein beperkt is, kan zo een optimale en hoogwaardige ecologische corridorfunctie verzekerd worden.
  Natuurverbindingsgebied en park vervullen ook de rol van buffer naar de bewoonde kernen toe van de rechter Schelde-oever.

 • De ontsluitingen D’Herbouvillekaai en Nieuwe Krugerbrug zijn beide doodlopend.
  Naftaweg en Olieweg verdwijnen. Op het traject van de Naftaweg blijft er wel een fiets- en wandelweg.
  Een functionele hoogkwalitatieve fietsverbinding tussen Hoboken en Antwerpen doorkruist het gebied van ZW naar NO.
  Door het park en het recreatiegebied lopen wandelpaden.