Petroleum Zuid

 Film The Big Ask

 

Brownfieldconvenant voor Petroleum-Zuid

13 mei 2009

De Vlaamse Regering stemt in met de sanering van 18 vervuilde terreinen, goed voor één miljard aan privé-investeringen. Brownfields zijn verlaten en vervuilde industrieterreinen, zoals Petroleum-Zuid.

Op de Antwerpse rechteroever is de investeringszone Petroleum Zuid goed voor een investering van 90 miljoen. Er komen onder meer een bedrijventerrein en een voetbalstadion. De overheid sluit met de investeerders 'convenanten' waarin die beloven tegen de afgesproken termijn de terreinen te saneren en de investering uit te voeren. De overheid engageert zich om de nodige vergunningen af te leveren.

De definitieve goedkeuring van de brownfieldconvenanten, een onderdeel van het economisch herstelplan van de Vlaamse regering, volgt op 29 mei.

Een informatie- en inspraakvergadering over de convenant IPZ (Investeringszone Petroleum Zuid) gaat door op dinsdag 19 mei om 20u in de Beschermde Werkplaats Antwerpen vzw, Kielsbroek 2, 2020 Antwerpen. Schriftelijke opmerkingen moeten reeds 20 mei binnengezonden zijn. Begrijpe wie begrijpe kan ...

Meer info op www.brownfieldconvenanten.be.