Petroleum Zuid

 Film The Big Ask

 

Zal Natuurpunt vertegenwoordigd zijn in de begeleidingscommissie ?

20/5/2009

In het besluit van de Vlaamse regering is sprake van het oprichten van een begeleidingscommissie voor Petroleum Zuid. Deze zou als taak hebben het opstellen van een inrichtingsplan te begeleiden. In dit inrichtingsplan moet o.m. ook de groene corridor van 14,5 hectare ingekleurd worden. Wij zouden het niet meer dan normaal vinden dat ook Natuurpunt, betrokken partij zijnde, in deze commissie wordt opgenomen.

Op initiatief van Mie Branders (PVDA) wordt nog in mei in de districtsraad van Hoboken een advies besproken dat de opname bepleit van vertegenwoordigers van de districten Hoboken en Antwerpen en van Natuurpunt in deze commissie. Ilse Van Dienderen (Groen!) zal in juni een soortgelijk advies bepleiten in de districtsraad van Antwerpen. Groen! heeft vorige zondag ook nog een persnota verspreid, waarin ze stellen ook na de beslissing van de Vlaamse regering voorstander te blijven om op Petroleum Zuid meer ruimte te voorzien voor natuur, jeugd en sport. Een interpellatie hierover in de Antwerpse stadsraad wordt in het vooruitzicht gesteld.