banner

Onze activiteitenkalender

 • jan 2017
 • feb 2017
 • maa 2017
 • apr 2017
 • mei 2017
 • jun 2017
 • jul 2017
 • aug 2017
 • sep 2017
 • okt 2017
 • nov 2017
 • dec 2017

Polderborrel: winterwandeling en Nieuwjaarsdrink in de Hobokense Polder

Gidsen: Danny Jonckheere, Marnix Lefranc
Inschrijven: Ria Thys, 0476/33 79 36

Traditioneel wandelen we het nieuwe jaar in in ons eigen natuurgebied de Hobokense Polder. Het is bovendien een mooie gelegenheid om mekaar onze beste wensen voor een mooi en natuurvriendelijk 2017 over te brengen.

Praktisch:
We komen samen op de parking van United Caps, Schroeilaan 15 te Hoboken om 14 u en wandelen een tweetal uurtjes in de winterse Polder. We eindigen onze wandeling weer op de parking, waar we je laten genieten van een Nieuwjaarsborrel en heerlijke hapjes, bereid door Hedwig, Frieda, Godelief en Ria.

Einde: omstreeks 17 u.
Kan je komen? Bij voorkeur graag een seintje op bovenstaand GSM-nummer of mailadres ten laatste 7 januari. Zo kunnen we de hoeveelheid verwennerijtjes bepalen. Heel welkom!

Nieuwjaar-vogelexcursie ... of Jenevertocht

Gids: Luc Van Schoor - 0494/33 63 09
Leiding: Marc Hofman 03/448 30 68 - 0494/56 01 07

Vogelwerkgroep ARDEA nodigt je uit op de eerste vogeltocht van het jaar.
Traditioneel voert deze uitstap ons naar Tholen en de Oesterdam maar een ommetje langs Yerseke Moer behoort ook tot de mogelijkheden. Zoals gebruikelijk toasten we nu ook weer op een nieuw en boeiend natuur(punt)jaar.
Wie er vorige keren bij was, weet dat de jenevertochten meestal mooie waarnemingen opleveren. Vorig jaar konden we o.a. strandleeuwerik, sneeuwgors, havik, kleine strandloper, slechtvalk, blauwe kiekendief, grote zilverreiger en goudplevier waarnemen.
Mochten we dit jaar nog eens een echte ouderwetse vriesdag meemaken, dan zullen ongetwijfeld weer heel wat wintergasten van de partij zijn: ganzen, eenden, roofvogels. We nemen alleszins de nodige tijd om rustig rond te speuren naar al wat in de kijker of telescoop komt. 's Middags zorgen we nu ook weer voor een gezellig cafeetje waar we naast een drankje ook een kom warme soep kunnen krijgen. Zorg dat je erbij bent.... Graag tot dan!

Praktisch:
Afspraak om 8.30 u op de parking aan 't Spant, onder viaduct, Boomsesteenweg 335 Wilrijk. Einde ter plaatse rond 17 u
Meebrengen: picknick, kijker, telescoop, vogelgids, fototoestel, stevig schoeisel en bij regenweer laarzen.

Extra wandeling voor ATV-kijkers

Onze voorzitter Danny ging op wandel met Zoë Van Gastel, die steeds op zoek is naar de leukste, meest trendy plekjes en de nieuwste hotspots in Antwerpen en de Antwerpse regio.

Dit wordt uitgezonden in het programma Relax op ATV op zaterdag 7 januari. Zendschema:

 • Elke zaterdag van 9.30u tot 22.00.
 • Elke zondag om 15.45u en 17.00u.
 • Herhaling op woensdagnamiddag, vanaf 12.40u tot 18.00u.

Extra wandeling

Danny nodigt de kijkers uit om kennis te maken met onze winnende "Wandeling van het Jaar". Speciaal voor de ATV-kijkers lassen we een extra wandeling in onze agenda in:
zaterdag 14 januari, start om 14.00 aan de ingang van het wandelpad aan de Schroeilaan.
Op het wandeltraject zal een natuurcafé opgesteld worden.
Uiteraard is iedereen welkom, ook wie de uitzending niet zag :-)
Klik hier om in te schrijven

Internationale Wildwatervogeltellingen (WVT) in onze afdeling

In onze regio wordt deze winter weer midmaandelijks het aantal pleisterende watervogels geteld in de oude forten, in de Hobokense Polder en langs de Scheldeoevers, op de water-plassen van Waterlink (Aquafin) en Kielse Vest op 't Kiel en op het Schoonselhof te Wilrijk.

Dit levert niet meteen spectaculaire waarnemingen van zeldzame vogelsoorten op, maar het geeft toch inzichten in de wijzigende situatie van bijvoorbeeld vogelsoorten als kuifeend, wintertaling en meerkoet.Toch, bij voldoende koud weer durven soorten als pijlstaart en grote zaagbek deze wateren wel eens op te zoeken. Elke natuurliefhebber is erg welkom om eens mee te gaan tellen met de 'vaste tellers' die dit al jaren doen. Zo'n telling duurt 1 à 2 uur, afhankelijk van het gebied.
De tellingen gebeuren bij voorkeur met goede weercondities op zaterdag, wat de precieze planning op voorhand bemoeilijkt. Bij slecht weer wordt de telling naar zondag verschoven.
Geïnteresseerden nemen daarom best zelf vooraf contact op met één van de vaste tellers, per mail of telefonisch.

Telgebieden:

Meer info

Natuurbeheer in de Hobokense Polder

Info: Danny Jonckheere, 0478/33 24 27 of Wim Mertens, 03/216 93 62

Vandaag vliegen we er weer in tijdens het maandelijkse weekendbeheer in de Hobokense Polder. Er wordt gewerkt van 9 u tot 13 u. We kunnen ieders hulp gebruiken om het natuurbeheer uit te voeren: jong en oud, man en vrouw, ...
Een greep uit de uit te voeren werken voor de komende maanden:
- maaien en afvoeren van maaisel
- onderhoud wandelpaden
- verwijderen van exoten
- verwijderen van sluikstort

Vele handen maken het werk lichter en geven ook een fijne sfeer. Dus welkom.

Praktisch:
Afspraak om 9 u Schroeilaan 15 (straat naast de spoorweg) aan de container aan firma United Caps (= achteraan het bedrijf).
Meebrengen: werkhandschoenen en stevige schoenen of laarzen

Bewegingsvergadering voor natuurgidsen, bestuursleden en begeleiders van activiteiten

Alle geïnteresseerden welkom in Zaal Moretus (bovenzaal), Berkenrodelei Hoboken.

Waterpiepertelling

Gids: Luc Van Schoor

Sinds enkele jaren worden de waterpiepers die de rietkragen en wilgenbosjes van de Hobokense Polder gebruiken als winterslaapplaats geteld. Om de evolutie te kunnen volgen van deze bijzondere wintergasten zal ARDEA deze winter opnieuw enkele tellingen gericht op deze vogelsoort houden in het moerassig gedeelte van de Hobokense Polder.

De waterpieper is een eerder onopvallende zangvogel die broedt in berggebieden in Zuid-Europa en de Alpen en 's winters naar lagergelegen gebieden trekt. Dan komt hij in België en Nederland in kleine aantallen voor in het rivierengebied. De slaapplaats in de Hobokense Polder is dus een vrij bijzonder fenomeen, en is daarom goed op te volgen.
Hoe gaan we te werk? We tellen liefst simultaan met meerdere kleine teams van twee à drie waarnemers op verschillende plekken. Er is bij elk team een ervaren 'kenner' en via gsm houden ze onderling contact om de slaaptrek te kunnen volgen. Deze telling gaat door in de late namiddag/ vroege avond en loopt tot de schemering. Dat is weersafhankelijk, dus bekijk vooraf de blog van ARDEA, want eventueel wordt daar daags voordien een alternatief moment aangekondigd.

Praktisch:
Aanmelden vooraf per mail is verplicht, om de teamwerking te kunnen organiseren.
Afspraak om 15.30 u aan de ingang van Hobokense Polder aan de Schroeilaan te Hoboken, dat is achteraan op de autoparking van bedrijf United Caps. Rond 17.30 is het daar zeker gedaan. Meebrengen: warme kledij, waterdicht schoeisel of laarzen, verrekijker.

Bustocht naar Zeeland en Zuid-Holland (NL)

Gids : Luc Van Schoor, 0494 33 63 09
Leiding: Walter Van Spaendonk, 0479 98 57 77

Wij, vogelaars uit het Antwerpse, leven in een bevoorrechte positie. Nergens in de wijde omtrek zijn er binnen een straal van een dagexcursie zoveel vogels en ook vogelsoorten te zien als in Zeeland en het zuiden van Zuid-Holland. En daar gaan we samen naartoe, comfortabel in een bus, afgewisseld met haltes voor een groep vogels. Een frisse neus halen we bij de wandelingen, waarschijnlijk één in de voormiddag en één in de namiddag. Bij de voorbereiding zoeken Luc en Walter naar de beste plekjes op Schouwen-Duiveland en Goeree-Overflakkee. Ze houden in de gaten wat er waar gemeld wordt, hoe het zit met eb en vloed, en ook een beetje met het weer. In de grote groepen brandganzen zoeken we naar "speciallekes" als roodhalsgans of sneeuwgans. Rotgans, grauwe gans en kolgans zijn er in variabele aantallen. Kleine en wilde zwanen en rietganzen zoeken we op de akkers met landbouwresten, dat is de laatste jaren moeilijk maar spannend.
Roofvogels zijn er altijd, maar de soorten zijn nooit zeker . . . smelleken, slechtvalk, ruigpootbuizerd. Brouwersdam heeft buiten zijn vaste waarden als roodkeelduiker, steenloper, paarse strandloper, altijd kans op ijseend, toppereend, parelduiker, kuifduiker en eidereend. Vroeger zagen we hier meestal gewone zeehonden, nu worden die wat verdrongen door de grotere zeldzamere grijze zeehond. Plevieren, 'tringa'" en andere beesten op lange poten komen zeker links of rechts in de kijkerIens voor het telescoopgebruik.
Er zijn de laatste tijd veel telescopen op deze uitstappen, wat natuurlijk prima is. Maar hierdoor denken de telescoopbezitters dat de telescooplozen altijd wel ergens terecht kunnen en zo komen ze soms in de kou te staan. Aan "lozen" vragen we: geef een seintje als je graag wil kijken. Aan de "bezitters" hou het wat mee in de gaten.

Praktisch:
Stort 18 euro p/p vóór 15 januari, voor studenten is dat 15 euro p/p. Jongeren met begeleiding onder 12 jaar kunnen gratis mee (wel inschrijven). Gezinnen betalen nooit meer dan 50 euro. Gelieve het bedrag over te schrijven op rekeningnummer BE02 9799 7675 4740 van Natuurpunt Zuidrand met vermelding van de namen van de deelnemers en een telefoonnummer (liefst gsm).
Picknicken doen we in een café waar ook soep te verkrijgen is.

Afspraak om 7.45 u aan de Bist te Wilrijk en einde omstreeks 19 u ook aan de Bist.

Meebrengen: verrekijker, telescoop, vogelgids, fototoestel, warme regenvrije kledij en schoeisel, picknick en enkele euro's voor soep en/of drank

Paddenoverzet acties in Hoboken….
Helpende handen gevraagd

Al vanaf 1985 organiseren we in de Hobokense Polder paddenoverzetacties om onze amfibieën een veilige oversteek te garanderen.
De maanden februari en maart zijn de maanden waarin de padden, kikkers en salamanders hun voortplantingspoelen opzoeken om daar een partner te vinden. De oversteek vanuit de tuinen van Polderstad (waar ze zich 's winters ingraven) gebeurt langs de zeer drukke Scheldelei en in de achterste straten van Polderstad.

Sinds enkele jaren zijn we ook actief aan Fort 8. Ook hier helpen we deze dieren een handje om de straat over te steken. Voor de actie aan Fort 8 gaan we opnieuw een scherm plaatsen.
Heb je interesse om te komen helpen bij:

 1. het plaatsen van het paddenscherm aan Fort 8 op een nader te bepalen datum (afhankelijk van het vriesweer).
 2. het overzetten van onze padden, kikkers en salamanders in februari en maart aan de Hobokense Polder of aan Fort 8. De dieren worden actief in hun wandeltocht rond 19 u en dit tot ca 22 u. Bij regenachtig weer kan dit soms wel wat uitlopen.

Geef een seintje aan Danny Jonckheere 0478/33 24 27

Meebrengen voor de overzetactie: een zaklamp, warme kledij, en indien mogelijk een fluorescerend vestje of een fluobandje.

Een uitgebreider artikel vind je hier.

Gezellig samenzijn met algemene vergadering van
onze vzw en fotoreeks de Hobokense Polder
Feestelijke maaltijd !!!!

Info: Danny Jonckheere, 03/ 828 64 03
Adres: CultuurCafé Moretus, Berkenrodelei 36, Hoboken

Om 18 u staat na een verwelkomingsaperitief een feestelijke maaltijd op ons te wachten. We laten het ons smaken.
Maar we maken ook tijd om het Jaaroverzicht 2016 van onze afdelingswerking voor te stellen in de vorm van een becommentarieerde (computer)diashow. En we geven je al zeker een vooruitblik op onze Plannen voor 2017.
We willen ook ons bestuur versterken !!! Ben je kandidaat bestuurslid, geef dan je naam door aan voorzitter Danny of penningmeester Luk. Meer info: verder in Polder.blad.
Na het Jaaroverzicht en de Planning voor 2017 zal er een foto-impressie getoond worden over de natuur in onze afdeling.
Zie ook hier.

Wat staat er op het menu?

Aperitief met verrassende hapjes
-
Eendeborst met winters
groentenpaletje
of
Zeewolfschotel met tomaten en prei

Beide hoofdschotels, vergezeld van aardappelgratin
-
Apfelstrüdel met ijs + koffie/thee

Gelieve je keuze van hoofdgerecht door te geven bij je inschrijving en dit uiterlijk 30 januari!

Kan je komen? Al deze verwennerijtjes (aperitief met hapjes – warme hoofdschotel – dessert met koffie/thee), maar ook de zaalhuur komt neer op 26 euro per persoon). Maar we willen jou extra vertroetelen en bieden dit alles aan aan 16 euro p/p.

Inschrijven door storting van 16 euro p/p op onze rekening BE81 5230 8065 0424 van Natuurpunt Hobokense Polder ten laatste 30 januari met als mededeling "Gezellig samenzijn" + keuze hoofdmenu).

Dranken (wijnen, bieren, frisdranken) dienen ter plekke afgerekend te worden. Heel welkom!

Internationale Wildwatervogeltellingen (WVT) in onze afdeling

In onze regio wordt deze winter weer midmaandelijks het aantal pleisterende watervogels geteld in de oude forten, in de Hobokense Polder en langs de Scheldeoevers, op de water-plassen van Waterlink (Aquafin) en Kielse Vest op 't Kiel en op het Schoonselhof te Wilrijk.

Dit levert niet meteen spectaculaire waarnemingen van zeldzame vogelsoorten op, maar het geeft toch inzichten in de wijzigende situatie van bijvoorbeeld vogelsoorten als kuifeend, wintertaling en meerkoet.Toch, bij voldoende koud weer durven soorten als pijlstaart en grote zaagbek deze wateren wel eens op te zoeken. Elke natuurliefhebber is erg welkom om eens mee te gaan tellen met de 'vaste tellers' die dit al jaren doen. Zo'n telling duurt 1 à 2 uur, afhankelijk van het gebied.
De tellingen gebeuren bij voorkeur met goede weercondities op zaterdag, wat de precieze planning op voorhand bemoeilijkt. Bij slecht weer wordt de telling naar zondag verschoven.
Geïnteresseerden nemen daarom best zelf vooraf contact op met één van de vaste tellers, per mail of telefonisch.

Telgebieden:

Meer info

Natuurbeheer in de Hobokense Polder

Info: Danny Jonckheere, 0478/33 24 27 of Wim Mertens, 03/216 93 62

Vandaag vliegen we er weer in tijdens het maandelijkse weekendbeheer in de Hobokense Polder. Er wordt gewerkt van 9 u tot 13 u. We kunnen ieders hulp gebruiken om het natuurbeheer uit te voeren: jong en oud, man en vrouw, ...
Een greep uit de uit te voeren werken voor de komende maanden:
- maaien en afvoeren van maaisel
- onderhoud wandelpaden
- verwijderen van exoten
- verwijderen van sluikstort

Vele handen maken het werk lichter en geven ook een fijne sfeer. Dus welkom.

Praktisch:
Afspraak om 9 u Schroeilaan 15 (straat naast de spoorweg) aan de container aan firma United Caps (= achteraan het bedrijf).
Meebrengen: werkhandschoenen en stevige schoenen of laarzen

Daguitstap naar de Doode Bemde (Oud-Heverlee)

Info en gids: Luk en Ria Smets-Thys, 0477/66 94 32

Voor deze gezamenlijke dagtocht met NP-afdelingen Hobokense Polder, Aartselaar en Rupelstreek trekken we naar het natuurreservaat de Doode Bemde in Oud-Heverlee.
In de Doode Bemde neemt de natuurlijk meanderende Dijle ons op sleeptouw. Hier gaan natuurbescherming en beveiliging tegen wateroverlast hand in hand. De Doode Bemde telt meer dan 250 hectaren grond en bestaat uit een mozaïek van kleine akkers, populieraanplantingen en broekbosjes, wei- en hooilanden, ruigten en rietvelden, vijvers en grachten. We gaan in dit prachtige natuurgebied in de Dijlevallei ook op zoek naar beversporen.

Vooraleer we op stap gaan, spreken we af in een cafeetje vlakbij het Zoet Water in Oud-Heverlee om daar de meegebrachte picknick te verorberen. Met gevulde magen kunnen we dan de wandeling van ca 8 km aanvatten. Na de wandeling is er de mogelijkheid om in een taverne nog iets te drinken.

Praktisch:
Afspraak om 11 u op de parking onder viaduct ter hoogte van 't Spant, Boomsesteenweg 335 Wilrijk. We rijden kostendelend naar de vertrekplaats.
Aansluiting mogelijk om 12 u in café "In de Molen", hoek Waversebaan en Ophemstraat bij het Zoet Water in Oud-Heverlee. Omstreeks 18.30 u zijn we terug thuis.
Meebrengen: picknick, warme kledij en stevige wandelschoenen, verrekijker

Halsbandparkiettelling in Kielpark, Antwerpen-Kiel

Leiding: Luc Van Schoor, 0494/33 63 09 en Walter De Weger, 0495/23 77 10

De halsbandparkiet is een schoon vogeltje, maar hoort in principe niet thuis in ons ecosysteem. Omdat het holenbroeders zijn, is de impact op soorten als boomklevers en spechten niet te vermijden. Het is één van de opmerkelijkste recente exoten, want deze soort is aan een steile opmars bezig in West-Europa. Vooral in grote steden is de halsbandparkiet meer en meer aanwezig. De as Brussel-Mechelen-Antwerpen wordt beschouwd als een potentieel groeigebied voor deze soort. In Brussel groeide een populatie van minstens 7000 ex op 30 jaar tijd, nadat in 1974 50 ex. werden losgelaten in het Melipark. Nu zou Vlaanderen minstens 10.000 halsbandparkieten tellen.

Na een spannende zoektocht vond ARDEA in de zomer van 2015 een regionale slaapplaats van 35 halsbandparkieten in een bepaalde boom in het Kielpark. Om de evolutie van het aantal in onze regio verblijvende hb-parkieten te kunnen volgen, starten we dit jaar met twee wintertellingen op deze slaapplaats. Hoeveel vogels komen hier 's avonds tegen de schemering samen? Zijn het mannetjes en vrouwtjes? Alleszins een zeer boeiend fenomeen om te volgen… en om meer over deze heel bijzondere soort aan de weet te komen! Tijdens de eerste wintertelling op 19 november telden we 31 parkieten, zodat we vandaag het aantal kunnen vergelijken en vaststellen of er al dan geen winterslachtoffers zijn gevallen.

Praktisch:
- Afspraak: Hoofdingang Kielpark, St-Bernardsesteenweg, Antwerpen-Kiel
- Bijeenkomst: 17 u, einde rond 18.30 u
- Aanmelden gewenst voor 20 februari via mail naar ardea@hobokensepolder.be, want in geval van slecht weer wordt deze telling verplaatst naar een ander moment
- Meebrengen: wandelschoenen, verrekijker

Paddenoverzet acties in Hoboken….
Helpende handen gevraagd

Al vanaf 1985 organiseren we in de Hobokense Polder paddenoverzetacties om onze amfibieën een veilige oversteek te garanderen.
De maanden februari en maart zijn de maanden waarin de padden, kikkers en salamanders hun voortplantingspoelen opzoeken om daar een partner te vinden. De oversteek vanuit de tuinen van Polderstad (waar ze zich 's winters ingraven) gebeurt langs de zeer drukke Scheldelei en in de achterste straten van Polderstad.

Sinds enkele jaren zijn we ook actief aan Fort 8. Ook hier helpen we deze dieren een handje om de straat over te steken. Voor de actie aan Fort 8 gaan we opnieuw een scherm plaatsen.
Heb je interesse om te komen helpen bij:

 1. het plaatsen van het paddenscherm aan Fort 8 op een nader te bepalen datum (afhankelijk van het vriesweer).
 2. het overzetten van onze padden, kikkers en salamanders in februari en maart aan de Hobokense Polder of aan Fort 8. De dieren worden actief in hun wandeltocht rond 19 u en dit tot ca 22 u. Bij regenachtig weer kan dit soms wel wat uitlopen.

Geef een seintje aan Danny Jonckheere 0478/33 24 27

Meebrengen voor de overzetactie: een zaklamp, warme kledij, en indien mogelijk een fluorescerend vestje of een fluobandje.

Een uitgebreider artikel vind je hier.

Zwerfvuil ruimen in de Hobokense Polder

Info: Luk en Ria Smets-Thys, 0476/33 79 36

Na een geslaagde zwerfvuilactie in november, hebben we besloten voortaan éénmaal per kwartaal een opruimactie te plannen in en aan de rand van de Hobokense Polder.
En nu we de grote eer hebben om Wandeling van het Jaar te zijn, willen we de grotere toestroom van wandelaars, die deze titel met zich meebrengt, niet in een vervuild gebied ontvangen. Kom ons helpen!

Praktisch:Afspraak om 10 u achteraan op de parking van United Caps, Schroeilaan 15 Hoboken. Wij zorgen voor vuilzakken en grijpstokken.
Meebrengen: werkhandschoenen,
warme kledij, gesloten schoeisel (of laarzen)
Einde voorzien omstreeks 12 u met een heerlijk gratis drankje !!!!

MIBOS onderzoek / Info-avond middelste bonte specht

Leiding: Joris Van Reusel en Luc Van Schoor

Sinds enkele jaren monitort ARDEA de spechten in ons werkingsgebied. De groene en de grote bonte specht komen er regelmatig voor en zijn algemeen goed bekende soorten. Maar ook enkele andere en minder bekende leden van de familie "Bontespecht" zijn af en toe waargenomen.

De kleine bonte specht (amper zo groot als een graspieper en zo de kleinste Europese specht) doet het de laatste jaren erg goed en is hier zelfs als broedvogel genoteerd.

De middelste bonte specht (kortweg 'mibos' genoemd door spechtologen) schuift sinds het einde van de 20e eeuw zijn areaal langzaam vanuit het zuiden en oosten, tot in onze contreien. Warmte en oude eiken trekken hem aan, en de veroudering van onze bossen en de zachtere temperaturen van de laatste decennia maken dat hij nu ook in Vlaanderen aan een opmars bezig is. Niettemin blijft het een zeldzame broedvogel en is hij nog weinig bekend.

De spechtenmonitoring van de voorbije jaren heeft reeds enkel mooie waarnemingen in de bossen van de Antwerpse zuidrand opgeleverd, net als enkele aanwijzingen over broedgevallen.

Met het Mibos-onderzoek wil ARDEA dit jaar deze geweldige vogelsoort beter in kaart kunnen brengen. Waar komt ie voor, in welke aantallen en vooral: waar komt hij tot broeden?

Resultaten van dit onderzoek kunnen richtinggevend zijn voor gepast bos- en natuurbeheer.
Omdat deze soort niet zo bekend is, maken we van de gelegenheid gebruik om samen met geïnteresseerde Mibos-onderzoekers even stil te staan bij de middelste bonte specht tijdens een info-avond.

We bekijken de bijzondere veldkenmerken, de bijzonderheden van zijn biotoop, voedsel, gedrag, nestkenmerken…
We staan ook stil bij de recente ontwikkelingen in de internationale en regionale verspreiding en de potentiële gunstige gebieden in ons werkingsgebied.
Maar bovenal bestuderen we het kenmerkende roep- en zanggeluid, want het auditief kunnen herkennen van deze specht is noodzakelijk om de monitoring te kunnen voeren. Uiteraard wordt dit ook vergeleken met dat van de andere hier voorkomende spechtensoorten, zodat iedere deelnemer ook in het veld de mibos kan determineren.

Iedereen die wil meewerken aan het onderzoek is van harte welkom. Ook andere vogelaars kunnen hier hun spechtenkennis zeker aanscherpen, of delen met ons. Wie er niet kan bij zijn maar recent mibos waarnemingen heeft gedaan in de regio, mag deze zeker ook even doorgeven.

Praktisch:
Afspraak om 20 u in lokaal De IJsvogel, Fort 7 Wilrijk.
Einde omstreeks 22 u
Aanmelden op voorhand a.u.b. via mail naar ardea@hobokensepolder.be

Pannenkoekenfestijn

Ten voordelen van de actie Expeditie Natuurpunt door team Nello en Patrasche

Klik hier voor meer inlichtingen en inschrijving

Internationale Wildwatervogeltellingen (WVT) in onze afdeling

In onze regio wordt deze winter weer midmaandelijks het aantal pleisterende watervogels geteld in de oude forten, in de Hobokense Polder en langs de Scheldeoevers, op de water-plassen van Waterlink (Aquafin) en Kielse Vest op 't Kiel en op het Schoonselhof te Wilrijk.

Dit levert niet meteen spectaculaire waarnemingen van zeldzame vogelsoorten op, maar het geeft toch inzichten in de wijzigende situatie van bijvoorbeeld vogelsoorten als kuifeend, wintertaling en meerkoet.Toch, bij voldoende koud weer durven soorten als pijlstaart en grote zaagbek deze wateren wel eens op te zoeken. Elke natuurliefhebber is erg welkom om eens mee te gaan tellen met de 'vaste tellers' die dit al jaren doen. Zo'n telling duurt 1 à 2 uur, afhankelijk van het gebied.
De tellingen gebeuren bij voorkeur met goede weercondities op zaterdag, wat de precieze planning op voorhand bemoeilijkt. Bij slecht weer wordt de telling naar zondag verschoven.
Geïnteresseerden nemen daarom best zelf vooraf contact op met één van de vaste tellers, per mail of telefonisch.

Telgebieden:

Meer info

Daguitstap: grensoverschrijdende grindrivier de Grensmaas (NL)

Gids en leiding: Danny Jonckheere, 0478 33 24 27

Vele natuurverenigingen zijn in de Grensmaas nieuwe stukjes natuur aan het maken. Vandaag nemen we jullie mee naar een paar van die nieuwe gebieden, waar de natuur terug natuur kan zijn.
Grindplassen en grindbanken zijn hier ontstaan door de dynamiek van de rivier. Er wordt ook op een heel andere manier grind gewonnen, ja allemaal met het oog op de natuur: de stroomgeul wordt verbreed en de uiterwaard verlaagd.
In deze uiterwaard is er terug plaats voor erosiekuilen, ooibossen, drijfhout en natuurlijk mooie bloemrijke graslanden. Daar is het nu nog wat te vroeg voor in het jaar.
Maar de rondtrekkende grazers zijn al een kenmerk voor het hele gebied. Het verruimde rivierbed kan in natte tijden grote hoeveelheden water bergen en draagt dus sterk bij aan de hoogwaterbescherming.
In totaal gaat het hier om meer dan 3.500 ha grensoverschrijdende wilde Maasnatuur die binnen het Rivierpark Maasvallei ontwikkeld worden.

Praktisch:
We vertrekken met auto's op basis van kostendelend samenrijden (7 eurocent/km) om 8.15 u aan het 't Spant, Boomsesteenweg 335 Wilrijk (parkeren onder het viaduct).
We zijn terug rond 18 u.

Meebrengen: picknick, verrekijker. Inschrijven voor 10 maart bij Danny!

Natuurbeheer in de Hobokense Polder

Info: Danny Jonckheere, 0478/33 24 27 of Wim Mertens, 03/216 93 62

Vandaag vliegen we er weer in tijdens het maandelijkse weekendbeheer in de Hobokense Polder. Er wordt gewerkt van 9 u tot 13 u. We kunnen ieders hulp gebruiken om het natuurbeheer uit te voeren: jong en oud, man en vrouw, ...
Een greep uit de uit te voeren werken voor de komende maanden:
- maaien en afvoeren van maaisel
- onderhoud wandelpaden
- verwijderen van exoten
- verwijderen van sluikstort

Vele handen maken het werk lichter en geven ook een fijne sfeer. Dus welkom.

Praktisch:
Afspraak om 9 u Schroeilaan 15 (straat naast de spoorweg) aan de container aan firma United Caps (= achteraan het bedrijf).
Meebrengen: werkhandschoenen en stevige schoenen of laarzen

MIBOS onderzoek / Monitoring middelste bonte specht

Organisatie: Joris Van Reusel en Luc Van Schoor

Op deze vroege lentedagen, vroeg in de ochtend, maken we het meeste kans om de middelste bonte spechten te horen roepen en zingen in één van de bossen die we in ons werkingsgebied vinden.
Met enkele oude bossen in Hove, Edegem en aan de zuidgrens van Wilrijk en Hoboken, de grote stadsparken Den Brandt en Nachtegael, maar ook de forten en de begraafplaats Schoonselhof hebben we verschillende gebieden te onderzoeken.
Enkele ervaren spechten-moniteurs, onder leiding van gids Luc Van Schoor, nodigen je uit om mee op pad te gaan naar de beste plekken en al wandelend geduldig te luisteren…. Misschien krijgen we er ook wel eentje te zien.

Praktisch:
Geïnteresseerde deelnemers wordt aangeraden om ook deel te nemen aan de mibos-info-avond van 10 maart (maar dat is niet verplicht). Wil je meedoen met dit onderzoek, meld je dan vooraf aan via e-mail. Afhankelijk van het aantal deelnemers wordt in één of simultaan in meerdere gebieden gemonitord.
Afspraakplaats: Hoofdingang Nachtegalenpark (naast parking Beukenlaan), Wilrijk
Aanvang: 8 u (einde om 12 u)
Aanmelden op voorhand a.u.b. via mail naar
ardea@hobokensepolder.be
Meebrengen: stevige wandelschoenen, warme regenbestendige kledij, verrekijker, fototoestel

Zwerfopruimactie in de Hollebeekvallei

Leiding en info: Dirk Vandorpe, Conservator Hollebeekvallei

Als het lente wordt, kriebelt het om thuis alles op te ruimen. Dat gevoel hebben de meeste mensen. In de tuin is er dan heel wat werk. Ook in de Hollebeekvallei, die de "tuin" is van heel wat buurtbewoners, ligt er zwerfvuil en sluikstort.

Praktisch:
Afspraak om 14 u aan het bruggetje van het Hollebeekpark; om 16.30 u wordt iedereen daar terug verwacht. Daar kan bij een drankje en hapje nog wat worden nagepraat. Einde om 17 u.
Materialen om het vuil te verzamelen (handschoenen, vuilzakken, afvalgrijpers, emmers, kruiwagen) zullen aanwezig zijn. Wandelschoenen of beter nog laarzen zijn aangewezen.
Om enig idee te hebben met hoeveel we zullen zijn, zou het goed zijn om uw deelname te melden op bovenstaand mailadres.

Lentetrektellingen op de Scheldedijk, Hoboken

Een initiatief van de Vogelwerkgroep ARDEA
De voorbije jaren leerden dat de voorjaarstrek minder intens verloopt dan de najaarstrek. Wisselvallig lenteweer maakt het doortrekken van vogels in grote getale er ook niet beter op. De resultaten van die recente lentetrektellingen waren dan ook wat minder boeiend, zodat ARDEA besloot om vanaf 2017 de trektelpost aan de Hobokense Polder enkel nog tijdens de weekends trachten te bemannen (tenzij bij uitzonderlijk slecht weer).

Maar ook dat is geen zekerheid, al zullen trouwe trektellers Maarten en Walter wel zo veel mogelijk, en bij goede omstandigheden, present zijn op de dijk 's zaterdags en 's zondags vanaf 8 uur (tot de middag) in de aangeduide periode. Als vanouds is iedereen dan ook zeer welkom op de Scheldedijk. Zo in die periode blijkt dat de voorjaarstrek toch wél stevig is, kunnen eventueel bijkomende teldagen in de week worden belegd. Je zal natuurlijk weer zien...

Praktisch:
Geïnteresseerden contacteren best op voorhand eventjes ARDEA-tellers Maarten of Walter, en kunnen via de blog de korte berichtgeving volgen.

Plaats: Scheldedijk Hobokense Polder, via Petroleumkaai (parking) of via Polderstad

Meebrengen: verrekijker, telescoop, vogelgids, camera, (warme) drank

Leiding: Maarten Mortier: 0496/83 98 44 en Walter De Weger: 0495/23 77 10

Meer info over trektellen

SLOW! Excursie naar het LIFE+- Netegebied

Leiding: Joris Van Reusel en Kathy De Lange

Niet zo ver uit onze buurt, net voorbij Lier, is de natuurontwikkeling in volle gang. In het mondingsgebied van de Grote en de Kleine Nete worden tal van gebieden heringericht als overstromingsgebied, getijdengebied, natuurgebied.
Deze waterrijke regio wordt zo één grote kraal van plassen, vijvers, moerassen, natte weilanden, rivieren en beken. Uiteraard een aantrekkelijke omgeving voor vogels.
Zowel Natuurpunt als het Agentschap voor Natuur en Bos zetten er hun schouders onder twee LIFE+- projecten om dit ambitieuze plan te realiseren.
Samen met een lokale gids verkennen we vandaag enkele van de nieuwe en vogelrijkste stukjes. En dat doen we rustig wandelend, met voldoende tijd om te genieten van landschap, vogelzang, geuren en kleuren, maar ook om te kunnen fotograferen of schetsen. Op 't gemakske dus, of zoals dat vandaag heet: SLOW!

Praktisch:
Afspraak om 8.30 u aan 't Spant, Boomsesteenweg 335, Wilrijk.
Einde omstreeks 14 u. Samendelend rijden (0,07 euro/km)
Aanmelden op voorhand a.u.b. via mail naar ardea@hobokensepolder.be
Meebrengen: stevige wandelschoenen, warme regenbestendige kledij, verrekijker, fototoestel, schetsboek, een hapje en drankje voor onderweg.

MIBOS onderzoek / Monitoring middelste bonte specht

Organisatie: Joris Van Reusel en Luc Van Schoor, 0494 33 63 09

Op deze vroege lentedagen, vroeg in de ochtend, maken we het meeste kans om de middelste bonte spechten te horen roepen en zingen in één van de bossen die we in ons werkingsgebied vinden. Met enkele oude bossen in Hove, Edegem en aan de zuidgrens van Wilrijk en Hoboken, de grote stadsparken Den Brandt en Nachtegael, maar ook de forten en de begraafplaats Schoonselhof hebben we verschillende gebieden te onderzoeken. Enkele ervaren spechten-moniteurs, onder leiding van gids Luc Van Schoor, nodigen je uit om mee op pad te gaan naar de beste plekken en al wandelend geduldig te luisteren... Misschien krijgen we er ook wel eentje te zien.

Praktisch:
Wil je meedoen met dit onderzoek, meld je dan vooraf aan via e-mail. Afhankelijk van het aantal deelnemers wordt in één of simultaan in meerdere gebieden gemonitord.

Afspraakplaats: Hoofdingang Nachtegalenpark (naast parking Beukenlaan), Wilrijk
Aanvang: 8 u (einde om 12 u)
Aanmelden op voorhand a.u.b. via mail naar ardea@hobokensepolder.be
Meebrengen: stevige wandelschoenen, warme regenbestendige kledij, verrekijker, fototoestel

Blauwe reigeronderzoek

Leiding: Luc Van Schoor: 0494/33 63 09

Vogelwerkgroep ARDEA telt dit jaar al voor het vierde opeenvolgende jaar het aantal broedparen van haar boegbeeld Ardea cinerea in het Engels bos van de stadsbegraafplaats Schoonselhof te Wilrijk.

Ook dit jaar trekken we behoedzaam en voorzichtig één keertje de kolonie in om de evolutie op te volgen. In het verwilderde bos achter de kasteelvijver nestelen de reigers er vooral op de kruinen van grove dennen. Bewoonde reigernesten zijn in april herkenbaar door de aanwezigheid van volwassen vogels op het nest of door de verse uitwerpselen, eierschalen en braakballen onder de nestbomen. We telden in 2016 zeker 38 bezette nesten. Hoe het dit jaar met de reigerkolonie vergaat, kan je zelf vaststellen op deze dag. We hopen alvast dat de recente natuurbeheerwerken rond de waterpartijen en langs de bosrand geen negatieve gevolgen zullen hebben op de kolonie... Opgelet: bij slecht weer wordt de telling verplaatst naar een latere datum.

Praktisch:
Start om 15 u, einde ca 17.30 u
Vermits we het aantal deelnemers ter voorkoming van mogelijke verstoring beperken, is vooraf aanmelden nodig.

Wie wil deelnemen, geeft dus vooraf een seintje met opgave van je telefoonnummer aan Luc Van Schoor.
De afspraakplaats wordt aan de aangemelde deelnemers kort vooraf meegedeeld.
Meebrengen: laarzen of stevige wandelschoenen, verrekijker, camera, hoofdbescherming.

Uitstap: Geuldal, Catwalk voor Europese Topnatuur (NL)
Genieten van voorjaarsflora

Gids en leiding: Danny Jonckheere 0478/33 24 27

Stichting ARK werkt in de Gemeente Vaals, Gulpen-Wittem aan gebiedsontwikkeling.

In Vaals ligt het uitgestrekte Vijlenerbos. Rond dit bos liggen hellinggraslanden met bronnetjes, waterstroompjes, graften, bosjes en hagen. In enkele van deze graslanden bij het buurtschap Wolfhaag en bij het dorp Vijlen grazen zwarte hooglanders. Dit helpt de ontwikkeling van natuurlijke bosranden met struikgewas en ruigten en in de graslanden ontstaan open struwelen. Aangeplante hagen ontwikkelen zich tot weelderige lijnvormige structuren. Dit gevarieerde landschap is een favoriet leefgebied van een groot aantal bijzondere diersoorten die hier voedsel en beschutting vinden. De hazelmuis bijvoorbeeld, die in de struiken zijn nesten bouwt en die voedsel vindt in de vorm van zaden, bessen en insecten. Andere dieren die van dit landschap profiteren zijn wilde kat, ree, grauwe klauwier, geelgors, levendbarende hagedis. Een stap verder zou kunnen zijn om vanuit de kapvlaktes van het bos een meer natuurlijke bosstructuur te ontwikkelen. Uiteindelijk kan dan het Vijlenerbos uitgroeien tot het hart van deze regio, dat de halfopen landschappen die er omheen liggen, verbindt. Hierin zullen ook boommarters, rode wouwen, zwarte ooievaars en raven zich weer helemaal thuis voelen. Dit bos is een van de grootste en waardevolste bossen van Zuid-Limburg, dat Duitse, Belgische en Nederlandse natuurgebieden rond het Drielandenpunt met elkaar verbindt.

Graften: In de nieuwe eigendommen in Mechelen en Vijlen herstelde ARK meer dan een kilometer graft. Graften zijn cultuurhistorische elementen: steile randen die een helling trapvormig opdelen. Waar de percelen op de hellingen werden gebruikt voor de landbouw, zorgde het ploegen van de akkers precies op de scheiding van twee percelen voor zulke steile randen. Die raakten begroeid of werden beplant met struiken en bomen. Deze begroeiing hield de bodem vast en beperkte zo erosie. Mensen gebruikten het hout als brandhout of als bouwproduct.
Door de modernisering van de landbouw en de afnemende behoefte aan hout verdwenen veel graften.
ARK heeft de graften nu opnieuw beplant met inheems plantmateriaal. Daarmee raakt het landschap weer 'aangekleed'. Nu zijn hier typische en zeldzame Zuid-Limburgse soorten te vinden zoals wilde mispel, wilde appel en bosroos. Veel dieren (zoals de hazelmuis, wilde kat en grauwe klauwier) profiteren van de graften omdat ze belangrijke verbindingen vormen tussen natuurgebieden. Het kleinschalige landschap van het Geuldal staat nu al bekend als één van de fraaiste landschappen in Nederland.
Binnen enkele jaren kan het uitgroeien tot onze poort naar Europese topnatuur.

De Geul is een grensoverschrijdend riviertje dat ten zuiden van Aken bij de Belgisch-Duitse grens ontspringt en ten noorden van Maastricht in de Grensmaas uitmondt.

Praktisch:
We vertrekken met auto's op basis van kostendelend samenrijden (7 eurocent/km) om 8.15 u aan 't Spant, Boomsesteenweg 335 Wilrijk (parkeren onder het viaduct). We zijn terug rond 18 u.
Meebrengen: picknick, verrekijker.

Vogelexcursie het Zwin

Leiding: Joris Van Reusel en Luc Van Schoor: 0494/33 63 09

Het legendarische natuurreservaat Het Zwin te Knokke is sinds juni 2016, na een grote herinrichting en renovatie, weer open voor het publiek. Het reservaat met de nieuwe inrichting is een pareltje van internationaal formaat geworden dat elke natuurliefhebber (nogmaals) moet gezien hebben. Paviljoenen in een hedendaagse architectuur, interactieve vogel-info-expo's, multimediale live-observatie technologie, en natuurlijk een zeer rijk vogelleven (vooral water- en zangvogels maar ook de bekende ooievaarskolonie) maken een bezoek aan het nieuwe Zwin onvergetelijk.
ARDEA wachtte even om hier een excursie in te richten, want begin mei is het natuurlijk volop broedtijd en dus hét moment om tal van vogels erg actief te kunnen observeren. We mikken naast een klassiek bezoek aan het reservaat ook op een gids die ons iets meer vertelt over de achtergrond van de (architecturale en educatieve) vernieuwing, want dit reservaat wordt hét model voor vele nieuwe natuurbelevingsinrichtingen in de toekomst. In de namiddag maken we een wandelexcursie in een van de omliggende natuurgebieden in de duin-, kust- en polderstreek, maar je kan ook opteren om de namiddag verder rustig door te brengen in het Zwinpark (of het strand?). Zo maken we er een mooie gevulde dag van voor jong én oud, een feestdag waardig!

Praktisch:
Afspraak: 't Spant, Boomsesteenweg 333, Wilrijk
Vertrek: 8 u, terug ca 19 u
Kostendelend rijden (0,07 euro/km)
Meebrengen: picknick, verrekijker, telescoop, vogelgids, evt. camera, stevige waterdichte schoenen of laarzen
Maximaal 20 volw. deelnemers
Inschrijven is verplicht, de datum van ontvangst geldt als criterium
Stort zo snel mogelijk het gepaste bedrag op rek. BE81 5230 8065 0424 van Natuurpunt Hobokense Polder met als referentie "Zwin + het aantal personen + email en gsm"
Prijs: 9 euro pp. Kinderen kleiner dan 6 jaar: gratis. ARDEA biedt de lokale gids aan. Parking ticket: 5 euro per wagen, ter plaatse te betalen.

Vroegochtendwandeling in de Hobokense Polder, met aansluitend ontbijt

Gidsen: Danny Jonckheere, 0478/33 24 27 en Marnix Lefranc, 0499/23 01 91
Ontbijtinfo: Sylvia Van den Broeck, 0474/25 22 27

We moeten vroeg uit de veren voor onze klassieker om een onvergetelijke ervaring op te doen: de eerste vroege vogels die beginnen te fluiten. Zijn er al een paar voorjaarssoorten in de Polder aanwezig? Wie weet wat horen we dit jaar allemaal. Kom de natuur op een andere manier beleven, want het loont telkens de moeite. Ook al vele jaren koppelen we er een gezellig openluchtontbijt aan vast.

Praktisch:
Afspraak om 6 u op de Schroeilaan (parkeerstrook nabij het station).
Ontbijt om 9 u aan het Kijk.punt. Einde ontbijt voorzien om 10 u.
Best even inschrijven voor het ontbijt en dit ten laatste op 3 mei.
Voor het ontbijt betaal je 6 euro per persoon en 3 euro voor kinderen tussen de 4 en de 14 jaar.
Storten op nummer BE81 5230 8065 0424 van Natuurpunt Hobokense Polder met als vermelding "Ontbijt Hobokense Polder" en het aantal personen.

Zeker laarzen en verrekijker meebrengen.

Provinciaal Domein Vrieselhof, Oelegem

Leiding: Joris Van Reusel en Luc Van Schoor: 0494/33 63 09

De Antwerpse Voorkempen is van oudsher een streek van kasteeldomeinen, de zogenaamde 'huizen van plaisantie'.
Het Vrieselhof was één van die adellijke domeinen en werd in 1974 aangekocht door de provincie en opengesteld voor wandelaars. Het 90 ha groot gebied bestaat uit een parkgedeelte rond het kasteel met U-vormige hofgracht en vijver. Voorbij de Heidebeek, die vroeger de domeingrens vormde, ligt het Vrieselgoor, een moerassig bebost gebied dat onderhevig is aan kwel.
Aan de overzijde van het Groot Schijn ligt het Goor, een laaggelegen moerassig land. Bij het Goor hoort een deel waardevol blauwgrasland. Het Groot Schijn kent in het Vrieselhof nog haar natuurlijke meanderende loop.

In het stervormig aangelegde bos achter het kasteel komen veel holenbroedende vogels voor. Oude eiken en beuken oefenen een grote aantrekkingskracht uit op spechten. Hier broeden naast de groene en de grote bonte specht ook de kleine bonte, de zwarte en zelfs de zeldzamere middelste bonte specht.
Onder de broedvogels is bosuil een vaste klant en steenuil is regelmatig te zien in de graslanden langs het Schijn. Mogelijk is de houtsnip hier ook nog een broedvogel. De kans is vrij klein dat we vanavond de houtsnip te zien krijgen, al weet je maar nooit. De karakteristieke baltsvlucht is vooral bij warme lenteavonden te zien. Daarom gaan we deze keer wat later op stap tijdens een avondlijke excursie.

Praktisch:
Vertrek om 19 u op de parking onder het viaduct aan 't Spant, Boomsestweg 333 in Wilrijk. Einde wandeling ca. 22 u te Oelegem
Kostendelend rijden (0,07 euro/km)
Meebrengen: verrekijker, fototoestel, bij droog weer volstaan wandelschoenen. Wie eventueel wil aansluiten aan het Vrieselhof, verwittigt de leiding vooraf.

Wijmeers en Paardeweide

Wandelen van Schellebelle naar Schoonaarde
Low impact excursie (en behoorlijk SLOW)

Leiding en gids: Wim Mertens – 0499/58 99 16

In de vallei van de Zeeschelde werkt de Vlaamse overheid hard aan veiligheid en natuurherstel. Overstromingsgebieden worden aangelegd waarin nieuwe natuurgebieden groeien. Wij bezochten de voorbije jaren al de Polders van Kruibeke, Bergenmeersen en Paardeweide. Nu trekken we naar de Wijmeers, een nieuw overstromingsgebied dat in 2016 werd afgewerkt. Een grote variatie in biotopen gaande van droge rivierduinen over veen- en zandplassen, poldergraslanden tot een ontpolderd gebied met slikken en schorren leveren vast en zeker mooie waarnemingen op.
Dit is een low impact excursie zonder auto's. We nemen de trein naar Schellebelle en wandelen vandaar via het voetveer naar Aard aan de andere zijde van de Schelde, een gehucht gelegen aan de Wijmeers en de Kalkense Meersen. Na de Wijmeers doorkruist te hebben, nuttigen we de lunch in een Uitbergens cafeetje.
Na de middag wandelen we stroomafwaarts langs de Schelde, met aan de overzijde Bergenmeersen, naar de Paardeweide. Dit gebied bestaat uit poldergraslanden (met weidevogels als grutto en kievit) en een groot plas- en moerasgebied met tal van watervogels. Na een dorstlessend bezoek aan 't Oud Brughuys wandelen we verder naar het station van Schoonaarde.

Praktisch:

 • Vertrek om 8 u in Berchem-station. We nemen de trein naar Schellebelle. Vandaaruit maken we een wandeling van minimaal 12,5 en maximaal 15 km om in Schoonaarde de trein terug naar Antwerpen te nemen.
  Aansluiten in andere stations (Sint-Niklaas, Lokeren, Gent) is mogelijk. Neem hiervoor contact op met Wim Mertens.
 • Einde 19.19 u in Berchem-station.
 • Vervoer: trein
 • Deelnameprijs: prijs treinrit, te betalen de dag zelf: 7,40 euro in geval van groepsticket (bij meer dan 15 inschrijvingen), anders 10.80 euro (prijzen onder voorbehoud van wijzigingen door NMBS)
 • Verplicht inschrijven bij Wim Mertens vóór 5 mei

Meebrengen:

 • Picknick, verrekijker, telescoop (als je die een hele dag kunt dragen)
 • Goede wandelschoenen, we wandelen over goed begaanbare paden en wegen, bij nat weer mogelijk wel plassen
 • Regenkledij

S.O.S. zwaluwen en weidevogels in onze regio – Fietsexcursie

Ook op 17 juni! Leiding: Luc Van Schoor: 0494/33 63 09 en Joris Van Reusel: 0486/83 62 34

Doorheen de geschiedenis werden zwaluwen steeds als geluksbrengers beschouwd. Vreemd dus dat de mens de prachtige huis- en boerenzwaluw stillaan verbant uit zijn omgeving. Angst voor vogelpoep op de stoep maakte al vele typische huiszwaluwnestjes onder dakgoten kapot. Industrialisatie van de landbouw laat niet meer toe dat vogels in stallingen broeden, dus die blijven meer en meer gesloten voor boerenzwaluwen die net daar graag broeden.
Zo is het met deze geweldige natuurlijke insectenverdelgers de laatste jaren erg slecht gesteld geraakt bij ons. Boerenzwaluwen: ca 80 à 90 % van de populatie is verdwenen. Ook met de kieviten gaat het alarmerend slecht. Daarvoor is de landelijke actie SOS-Kievit opgezet. Maar ook lokaal is het alle hens aan dek om te redden wat gered kan worden, en in te grijpen met kunstnesten, biotoopbescherming etc.
Natuurpunt wil dit samen met gemeenten en lokale besturen concreet maken op lokaal niveau.
Daarom nam ARDEA in 2016 de handschoen op om een eerste verkenning te houden van de resterende zwaluwen en weidevogels in ons werkingsgebied. Deze lente gaan we er mee door.
Tijdens twee zaterdagse voormiddagen fietsen we zo'n 15 km door Hoboken, Wilrijk en Edegem en hopen deze mooie vogelsoorten nog te kunnen vaststellen. Met wat geluk treffen we ook een scholekster, die dan weer op daken van bedrijfsgebouwen nieuwe broedplaatsen verkent.
Het traject wordt bepaald aan de hand van recente waarnemingen. We gaan waarschijnlijk ook wel eens 'den boer op…'. Het niet verstoren van broedende zwaluwen (en hun gastheren) is een code waar we ons absoluut aan houden.

Praktisch:
Afspraak: 't Spant, Boomsesteenweg 333, Wilrijk, aan het kerkje, met de fiets.
Vertrek om 9 u, einde ca 12 u. Meebrengen: fiets, verrekijker, camera,...

Broekelei – Keerbergen

Gids: Jeannine Nielandt
Leiding: Luk Smets – 0477/66 94 32

Jeannine Nielandt, één van onze meest actieve natuurgidsen, is twee jaar geleden naar Keerbergen verhuisd. Daar is ze nu goed ingeburgerd in de plaatselijke Natuurpuntafdeling.
Zij nodigt ons uit voor een bezoek aan haar nieuwe woonomgeving. In de voormiddag leidt ze ons door de Broekelei, een door de Dijle gevormde fossiele meander: een gevarieerd landschap met vijvers, zowel loof- als dennenbos, hooilanden afgezet met knotwilgenrijen en sloten. We verorberen onze picknick in een plaatselijk cafeetje 't Moleken. 's Namiddags bezoeken we het heemmuseum Botermolen onder leiding van een heemgids.
Praktisch: Vertrek met eigen wagens om 8.45 u aan 't Spant, Boomsesteenweg, 333 Wilrijk. Kostendelend samenrijden aan 7 eurocent per persoon per km.
Aansluiten te Keerbergen mogelijk: om 9.30 u aan het containerpark, Broekelei of om 14 u aan de Botermolen, Haachtsebaan 85A Keerbergen
Graag uw deelname melden bij de leiding.

Deelnamegeld ter plaatse te betalen: 2 euro voor toegang en gids van de Botermolen. Meenemen: picknick, verrekijker, stevige wandelschoenen, laarzen na regen. Einde ter plaatse om 16 uur. Gelegenheid om nog een koffie te drinken.

Wandel mee en ontdek het groen in Antwerpen

Benieuwd naar het groen dat Antwerpen vandaag te bieden heeft? Of naar wat de stad ermee van plan is in de toekomst? Vanaf vrijdag 2 juni ontdekt u het tijdens de wandelingen doorheen de 14 groenlandschappen in Antwerpen.

De stad heeft een visie voor het groen in Antwerpen: het Groenplan. Deze visie wordt uitgewerkt aan de hand van veertien landschappen. Eén van die landschappen is de Zuidelijke Kamers, waar de stad de wandelingen graag samen met u uittest op vrijdag 2 juni 2017.

Kom om 17 uur naar de infototem over het Groenplan aan de ingang van Fort 8 in Hoboken (op de kruising van de Hoofdfrontweg en de Krijgsbaan). Na een toespraak van schepen voor groen Rob Van de Velde starten we de wandeling doorheen Hoboken en Wilrijk, onder meer langs park Sorghvliedt, Fort 7, Fort 8 en het Schoonselhof.
Wandel op eigen houtje of neem deel aan de begeleide wandeling met groenexperten van Natuurpunt en de stad. Sportievelingen kunnen de route zelfs al joggend verkennen met onze sight jogging-gids. En deelnemers met een A-kaart krijgen de mogelijkheid om een punt op hun kaart te sparen. Wie deelneemt aan dit wandel- of loopparcours van in totaal bijna 7 kilometer, wordt aan het eindpunt beloond met een consumptie in het ZomerSalon, de zomerbar aan het districtshuis van Hoboken.

Waarom een Groenplan?

Om het groen in Antwerpen meer bekend en toegankelijk te maken en om ervoor te zorgen dat het niet verder versnippert, heeft de stad het Groenplan ontwikkeld. Dit plan is een visiedocument vol richtlijnen die leiden naar een duurzame leefomgeving voor mens, plant en dier. Aan dit beleidsdocument zal het groenbeleid van de komende jaren worden afgetoetst.

Meer info over het Groenplan en de 14 wandelingen vindt u op www.antwerpen.be/groenplan

Speciale bierenavond ten voordele van de sponsoractie Team Nello en Patrasche

Hou je van blond, donker of liever amberkleurig?

Kom dan naar onze "speciale bierenavond" en steun de expeditie van Natuurpunt!

Op vrijdag 9 juni ben je welkom vanaf 16 u tot middernacht in het Hobokens cultuurcafé Novonov, Antwerpsesteenweg 61 in Hoboken. De opbrengst van de speciale bieren gaat naar het expeditieteam "Nello en Patrasche" dat geld inzamelt voor de Hobokense Polder.

Meer info:
www.novonov.be
www.expeditienatuurpunt.be/project/6472

De digitale vogelaar – info-sharing-avond

Leiding: Joris Van Reusel: 0486/83 62 34

In zijn recent boek 'Het nieuwe vogels kijken' beschrijft de bekende Nederlandse auteur Kester Freriks de recente wijzigingen en nieuwe trends die hun intrede hebben gedaan in de dagelijkse ornithologische praktijk. Veel van de veranderingen hebben te maken met de digitale technieken en het internet. Dankzij internetwebsites, fora, databanken, communities etc genereren we met zijn allen onwaarschijnlijk veel nieuwe data over vogelwaarnemingen, en kunnen we er ook gebruik van maken vooraleer we onze excursies starten. Twitchers doorkruisen het land op zoek naar de zeldzaamste nieuwe soort, wetenschappers krijgen nieuwe inzichten, fotografen zetten de mooiste vogelfoto's online… Vogelkijken gaat meer en meer gepaard met een flinke dosis ict-vaardigheden en digitale uitrusting. Je komt niet buiten zonder opgeladen batterijen (van je smartphone of camera), je komt niet thuis zonder meteen te uploaden. En onderweg tikken we alles wat beweegt nauwkeurig in. Zijn het potloodje en de notitieboek klaar voor het museum?

Op deze avond laten we ons, samen met deskundigen van Natuurpunt, onderdompelen in de geweldige mogelijkheden van websites als waarnemingen.be, leren we hoe eenvoudig het is om mobiel waarnemingen in te voegen, zien we wat onderzoekers met al die info doen en op welke manieren we zelf actiever kunnen meewerken aan diverse meetnetten-projecten. En we nemen de tijd om praktische én filosofische vragen over het digitaal vogelen te bespreken. Een goed gesprek over hoe we hier bij ons het vogels kijken zien. Een avondje voor alle vogelwerkgroepers, maar zeker ook voor alle oudere en jongere vogelwaarnemers want tussen pot en pint kan iedereen zeker nog heel wat van elkaar leren. En breng zeker je smartphone, laptop of tablet mee. Opgeladen!

Praktisch: CC Moretus, Berkenrodelei 34 Hoboken. Aanvang 19.45 u, einde 22 u. Deelname is gratis, maar graag je komst op voorhand melden via email naar
ardea@hobokensepolder.be

Twee Brabantse parels: Torfbroek en Silsombos

Gids en leiding: Marnix Lefranc 0499/23 01 91

In de voormiddag bezoeken we het Torfbroek. Het is sinds december 1981 een erkend natuurreservaat en is alleen onder begeleiding toegankelijk. Het heeft een bewogen geschiedenis achter de rug: eerst voorbestemd als stortplaats, later als gebied voor een groots stedenbouwkundig project. Dit laatste is gelukkig maar gedeeltelijk gerealiseerd en uiteindelijk resten er toch nog 33 hectare hoogst merkwaardige natuur.
Het bijzondere aan Torfbroek zit in de ondergrond. Hier in Berg en in de nabijgelegen Molenbeekvallei (die we 's namiddags bezoeken) bedekt een lemige bovenlaag een kalkrijk, zandig substraat waar waterstromen doorkomen van het iets zuidelijker gelegen Brabants plateau. Dit kalkrijke water komt in het Torfbroek aan de oppervlakte, waardoor er plantensoorten groeien die je elders in Vlaanderen bijna niet vindt.

Voor de specialisten onder ons: teer guichelheil (Anagallis tenella), blaasjeskruid (Utricularia sp.), weegbreefonteinkruid (Potamogeton coloratus), padderus (Juncus subnodulosus), galigaan (Cladium mariscus), de orchideeën moeraswespenorchis (Epipactis palustris) en grote muggenorchis (Gymnadenia conopsea), evenals heel wat zegge-soorten (Carex sp.) kruisen hier zeker ons pad.

Het Torfbroek met zijn hooilanden, trilvenen, rietvelden en open water, een uniek moeras, waar ijsvogel en waterral durven broeden en waar ook tientallen soorten libellen voorkomen. Het is een gebied dat menig natuurliefhebber weet te bekoren.

Na de middag maken we een mooie wandeling vanuit Kwerps door het al even bekoorlijke Silsombos. Ook daar vinden we veel vocht en opborrelend kalkrijk grondwater. Alles bijeen ligt daar rond Weesbeek en Molenbeek ongeveer 250 hectare bos, waarvan 35 hectare in beheer door Natuurpunt. Het is een zeer gevarieerde omgeving, een mozaïek van natte bossen, ruigtes, akkers, rietvelden, moerassige graslanden, weiden en eikenbossen.

Heel opvallend zijn er de reuzenpaardenstaarten (Equisetum telmateia). In beheerde graslanden duikt er de bosorchis (Dactylorhiza fuchsii) op, naast knolsteenbreek (Saxifraga granulata) en adderwortel (Polygonum bistorta).
Nachtegaal, grasmus, spotvogel, blauwborst, sprinkhaanzanger, maar ook boomvalk en spechten zijn thuis in het Silsombos. Een openbaring: dit mooi gevarieerde stuk natuur.

Praktisch:
Vertrek om 8.45 u op de parking van Zwembad Sorghvliedt, Krijgsbaan Hoboken, met eigen wagens (kostendelend samen rijden aan 7 eurocent/km, d.w.z. ca. 7,5 euro euro/persoon). Aansluiten om 14 u in Kwerps (St Pietersplein) is mogelijk, mits vooraf af te spreken met Marnix.

Meenemen: laarzen (na hevige regen) en/of stevige stapschoenen die tegen slijk kunnen, verrekijker, vogel- en plantengids, picknick (we eten onze boterhammen op in een café). Wandelafstand: voormiddag enkele kilometers, namiddag 7 km.
Er wordt een bijdrage gevraagd van 3 euro, ter plaatse te voldoen aan Marnix (bijdrage ten voordele van NP Kampenhout). Terug in Wilrijk omstreeks 18 u.

Vooraf inschrijven verplicht. Om iedereen de mogelijkheid te geven mee te gaan, ook degenen die geen eigen vervoer hebben, vragen we Marnix 0499/23 01 91 te verwittigen voor 9 juni.

Natuur in de duisternis: Op zoek naar glimwormpjes

Gids: Danny Jonckheere, 0478/33 24 27

Al twee jaar gaan we op zoek naar glimwormpjes en hebben we ze ook gevonden.
Er zijn er dus nog steeds, we zien er telkens wel een paar. Het gaat niet om veel beestjes maar toch. Vandaag gaan we verder op zoek in andere delen van het gebied om te zien waar ze nu allemaal voorkomen.
Dit fabelachtig diertje, met de merkwaardige eigenschap om licht te produceren, gaf vroeger aanleiding tot tal van verhalen over elfjes, geesten en trollen... Glimwormpjes danken hun naam aan hun vermogen om licht te produceren. Dat licht maken ze aan in de gespecialiseerde cellen van hun lichtorgaan, waar een bijzondere biochemische reactie plaatsvindt. Tijdens deze reactie wordt energie afgegeven onder de vorm van fotonen, licht dus. Vooral 's nachts demonsteren glimwormen hun lichtkunsten.
Er zijn 3 soorten glimwormen: in de Hobokense Polder komt de grote glimworm voor.
Volwassen exemplaren van alle drie de soorten kan je vanaf juni vinden en in sommige jaren al van vanaf half mei. Sommige houden dit zelfs vol tot midden juli. De meeste glimmen maar voor een uurtje tussen 22.30 u en 23.30 u. Hoe zit het in onze regio, komen ze nog voor of niet? Dit wil niet zeggen dat we ze vandaag zeker zien, maar we gaan het proberen.

Praktisch: we komen om 22 u samen aan de parking station Hobokense Polder en gaan vandaar een wandeling maken.
Meebrengen: gesloten kledij en muggenmelk.

Natuurbeheer in de Hobokense Polder

Info: Danny Jonckheere, 0478/33 24 27 of Wim Mertens, 03/216 93 62

Wil je in de natuur samen met anderen de handen uit de mouwen steken en daarmee zorgen voor een gezonde leefomgeving? Kom dan bij de vrijwilligersploeg van de Hobokense Polder. Vandaag starten we met de zomerwerken met het traditioneel maaien van het wandelpad tussen de plassen en de bijhorende graslandjes. Met maaibalk, bosmaaier en tractor gaan we erin vliegen. Kom jij ook eens een keer mee helpen?

Praktisch: Afspraak om 9 u aan de containers achter United Caps. Geef een seintje aan Wim of Danny dat je komt. Voor ieder voorzien we een lekkere koffiekoek en een bakje koffie of thee.

Zwerfvuil ruimen in en om de Hobokense Polder

Info: Luk en Ria Smets-Thys, 0476/33 79 36

Eénmaal per kwartaal plannen we een opruimactie in en aan de rand van de Hobokense Polder.
En nu we de grote eer hebben om Wandeling van het Jaar te zijn, willen we de grotere toestroom van wandelaars, die deze titel met zich meebrengt, niet in een vervuild gebied ontvangen. Kom ons helpen!

Praktisch: Afspraak om 14 u achteraan op de parking van United Caps, Schroeilaan 15 Hoboken. Wij zorgen voor vuilzakken en grijpstokken.
Meebrengen: werkhandschoenen, gesloten schoeisel (of laarzen).
Einde voorzien omstreeks 16 u met een heerlijk gratis drankje !!!!

Expeditie Natuurpunt: Team Nello en Patrasche wandelt voor de Hobokense Polder

Zie hier

Vlinderwandeling in Middelheimpark

Gidsen: Wim Mertens en Toon Verbruggen
Inschrijven bij Ria Thys

Ook verzot op vlinders? Kom dan naar het Middelheimpark en ontdek verschillende soorten dagvlinders. Dagpauwoog, atalanta, bont zandoogje… Het zijn maar enkele soorten die tussen de beelden in het park rond fladderen.

Samen met Wim en Toon loop je langs de wilde stukjes van het park en ga je op zoek naar dagvlinders. Of je alle soorten gaat zien, kunnen we niet garanderen. Maar wel verwondering en ontspanning!

Deze wandelingen kaderen in de samenwerking tussen het Middelheimmuseum en Natuurpunt: een samenwerking die al zeker een volledig jaar zal lopen. Meer over deze samenwerking verder in Polder.blad.

Praktisch:
Afspraak aan het kasteel (onthaal/shop), Middelheimlaan 61, 2020 Antwerpen
De wandeling is gratis, maar inschrijven is nodig.
Stuur een mail naar ria.thys@telenet.be of telefoneer naar 0476/33 79 36
Maximum 25 deelnemers per gids. Einde om 16 u.
Opgelet! Bij regenweer of felle wind gaat de wandeling niet door. Dan houden vlinders zich verscholen.

Open bestuursvergadering

Info over lokatie: 0476/33 79 36

Natuurbeheer in de Hobokense Polder

Info: Danny Jonckheere, 0478/33 24 27 of Wim Mertens, 03/216 93 62

Wil je in de natuur samen met anderen de handen uit de mouwen steken en daarmee zorgen voor een gezonde leefomgeving? Kom dan bij de vrijwilligersploeg van de Hobokense Polder.
Vandaag werken we verder o.a. met het traditioneel maaien van het wandelpad tussen de plassen en de bijhorende graslandjes. Met maaibalk, bosmaaier en tractor gaan we erin vliegen. Kom jij ook eens een keer mee helpen?

Afspraak: om 9 u aan de containers achter United Caps. Geef een seintje aan Wim of Danny dat je komt. Voor ieder voorzien we een lekkere koffiekoek en een bakje koffie of thee.

Steltloperstocht Zeeland (NL)

Gids: Luc Van Schoor, 0494/33 63 09
Leiding: Marc Hofman, 0494/56 01 07

ARDEA neemt je op deze zomerklassieker weer mee naar de beste steltlopersplekjes van Zeeland. Op dit moment van het jaar is voor vele steltlopers de terugtrek naar het zuiden al volop aan de gang, maar de meeste dragen hun kleurrijke zomerkleed nog. In de slikken van de Oosterschelde vinden ze een rijk gedekte tafel om er ofwel de hele winter door te brengen of om er krachten op te doen voor hun verdere reis, vaak tot diep in Afrika. We kunnen op deze tocht dus veel verschillende (en misschien ook bijzondere) soorten waarnemen van deze elegante vogelgroep op hoge poten en goed leren hoe je ze kan onderscheiden, wat niet altijd gemakkelijk is.

Tijdens de steltloperstocht van vorig jaar werden 81 vogelsoorten waargenomen waaronder niet alledaagse als grauwe franjepoot, grote zee-eend, zwarte ooievaar en zomertortel. Ben je ook benieuwd wat we deze keer in de kijker krijgen? Kom dan mee genieten van deze boeiende vogelwereld in de waterrijke landschappen van Zeeland.
's Middags eten we, zoals gebruikelijk ons lunchpakket in een lokaal cafeetje.

Praktisch:
We vertrekken om 8 uur aan
't Spant, Boomsesteenweg 335 te Wilrijk en zijn er terug rond 19 uur. Kostendelend rijden (0,07 €/km). Zonnecrème is soms nuttig, maar voorzie zeker ook een winddichte jas. Bij droog weer volstaan stevige wandelschoenen. Kijker, telescoop en fototoestel zijn aanbevolen.

Vlinderwandeling in de Hobokense Polder

Info en gids: Toon Verbruggen - 0471/47 53 78
Inschrijven bij Ria Thys - 0476/33 79 36

We maken een wandeling van ongeveer 5 kilometer langs de interessantste vlinderplekjes in de Hobokense Polder.
Vandaag frist Toon je kennis over verschillende vlinders nog eens 'life' op of laat hij je kennis maken met de vlinders die in de Hobokense Polder kunnen voorkomen. Atalanta, bruin, bont en oranje zandoogje, dagpauwoog, kleine vos, distelvlinder, gehakkelde aurelia, groot en klein koolwitje, klein geaderd witje, hooibeestje, Icarusblauwtje, boomblauwtje, bruin blauwtje, kleine vuurvlinder, koninginnenpage en landkaartje kunnen rond deze tijd waargenomen worden. Of zijn er uit het zuiden gele luzernevlinders aan komen vliegen of een rouwmantel? De Hobokense Polder heeft al deze vlinders reeds te gast gehad. Enkele jaren terug konden we een "nieuweling" voor de Polder ontdekken: de eikenpage. Wil je thuis vlinders aanlokken? Dat kan je doen door rottende bananen op een voederplankje in de zon te leggen.

Praktisch:
Afspraak om 14 u op de parking aan United Caps, Schroeilaan (naast spoorweg). Einde omstreeks 17 u. Meebrengen: zonne- en muggenmelk (bij voorkeur lange broek), stevige wandelschoenen, vlindergids (indien in bezit) en verrekijker.
Deze tocht kan niet doorgaan bij regenweer of felle wind. Dan houden de vlinders zich immers verscholen.
Inschrijven verplicht ten laatste 19 augustus.
Bij twijfelachtig weer kan u zondagvoormiddag 20 augustus tussen 11 u en 13 u hier nagaan of de tocht al dan niet doorgaat.

Nacht van de vleermuis
Vleermuiswandeling in het Middelheimpark

Gidsen: Bert Mertens en Imke Vanderlinden
Inschrijven bij Ria Thys

Wist je dat vleermuizen niet uitvliegen om middernacht, maar al een kwartier na zonsondergang? Dat en nog veel meer kom je vanavond te weten.
Kom zeker kennis maken met het geheimzinnige leven van deze vliegende zoogdieren in het Middelheimmuseum.

Eerst vertelt Bert meer over deze vliegende zoogdieren aan de hand van een boeiende powerpointpresentatie: hoe ze leven, vliegen en welke soorten er allemaal zijn. Daarna volgt het echte werk en ga je samen met Bert en Imke en een batdetector op zoek naar vleermuizen.

Deze wandelingen kaderen in de samenwerking tussen het Middelheimmuseum en Natuurpunt: een samenwerking die al zeker een volledig jaar zal lopen. Meer over deze samenwerking verder in Polder.blad.

Praktisch:
Afspraak aan het kasteel (onthaal/shop), Middelheimlaan 61, 2020 Antwerpen
De wandeling is gratis, maar inschrijven is nodig.
Stuur een mail naar ria.thys@telenet.be of reserveer telefonisch:
0476/33 79 36

Maximum 25 deelnemers per gids. Einde om 23 u.

Natuurbeheer in de Hobokense Polder

Info: Danny Jonckheere, 0478/33 24 27

Wil je in de natuur samen met anderen de handen uit de mouwen steken en daarmee zorgen voor een gezonde leefomgeving? Kom dan bij de vrijwilligersploeg van de Hobokense Polder.
Vandaag werken we verder o.a. met het traditioneel maaien van het wandelpad tussen de plassen en de bijhorende graslandjes. Met maaibalk, bosmaaier en tractor gaan we erin vliegen. Kom jij ook eens een keer mee helpen?

Afspraak: om 9 u aan de containers achter United Caps. Geef een seintje aan Danny dat je komt. Voor ieder voorzien we een lekkere koffiekoek en een bakje koffie of thee.

Zwerfvuil ruimen in en om de Hobokense Polder

Info: Luk en Ria Smets-Thys, 0476/33 79 36

Eénmaal per kwartaal plannen we een opruimactie in en aan de rand van de Hobokense Polder.
Na een mooie zomer met allicht veel wandelaars (jammer genoeg daardoor ook meer afval zeker aan de randen van de Polder), is een opruimactie meer dan nodig. Kom ons helpen!

Praktisch:
Afspraak om 10 u achteraan op de parking van United Caps, Schroeilaan 15 Hoboken. Wij zorgen voor vuilzakken en grijpstokken.
Meebrengen: werkhandschoenen, gesloten schoeisel (of laarzen)
Einde voorzien omstreeks 12 u met een heerlijk gratis drankje !!!!

Vogel-Verrassingstocht
Wat krijgen we vandaag in de kijker en waar zal dat zijn?

Gids: Wim Roelant, 0477/34 07 21
Leiding: Luc Van Schoor, 0494/33 63 09

Zoals al stilaan een kleine traditie begint te worden, hebben we in de nazomer, zo begin september, een verrassingstocht op het menu staan. Veel valt er natuurlijk niet aan te kondigen over wat en waar we iets leuks in het vizier kunnen krijgen. Dat is immers voor de begeleiders van deze tocht nog een verrassing tot op het laatst. De voorgaande dagen wordt alvast online het vogelfront in het oog gehouden. Heel wat trekvogels hebben de tocht naar het zuiden al aangevat en daarbij zitten ook de jongen die dit jaar het ei uit zijn gekropen. Vele zijn dan ook de eerste keer op pad en durven dan al eens wat op de dool te geraken. Dit betekent dat een zeldzaamheid al eens wat gemakkelijker in onze contreien durft op te duiken. Natuurlijk kunnen we niets beloven, maar wie weet... Er is maar één manier om dit te weten te komen, sluit vandaag aan. Hoe meer ogen, hoe meer kans!

Praktisch:
Afspraak om 8 u op de parking onder viaduct ter hoogte van Het Spant, Boomsesteenweg 335 Wilrijk. Einde omstreeks 17.30 u ter plaatse. Kostendelend samenrijden aan 0,07 euro/km.
Meebrengen: Vogelkijker en telescoop, vogelgids, fototoestel, aangepaste kledij en picknick.

Ardeense vogelklassiekers

Gids: Luc Van Schoor, 0494/33 63 09
Begeleiding: Walter Van Spaendonk: 0479/98 57 77 - Marc Hofman - Joris Van Reusel

Voor vogelaars vormen de Oostkantons één van de beste gebieden om typische Ardeense vogels te zien. Vogels die in Vlaanderen en Nederland zeer zeldzaam zijn, komen hier voor.
De Ardennen hebben een apart klimaat door de hogere ligging. Dit zorgt voor totaal andere landschappen en heel wat andere of ginds talrijker voorkomende vogelsoorten. Denken we maar aan soorten als korhoen, hazelhoen, grijskopspecht, taigaboomkruiper, notenkraker, waterspreeuw, ruigpootuil, oehoe, rode en zwarte wouw, zwarte ooievaar, klapekster en raaf.
Gezien het late zomertijdstip, het feit dat sommige soorten echt zeldzaam zijn (vb grijskopspecht) en andere, zoals de genoemde uilensoorten, overdag zelden te observeren zijn, gaan we op zoek naar enkele typische soorten.
- De prachtige rode wouw komt vanaf de lente tot het eind van de zomer in het gebied voor.
- De notenkraker is een echte specialiteit van de hoge Ardennen, waar hij in de uitgestrekte fijnsparrenbossen voorkomt. Deze ietwat geheimzinnige vogel doet zich vanaf september te goed aan hazelnoten.
- De waterspreeuw is hier geen zeldzame soort maar je moet hem wel weten te vinden. Het is de énige Europese zangvogel die onderwater zwemt.
- De grote gele kwikstaart is vooral te vinden langs de wat grotere beken, riviertjes en rivieren.
- De zwarte ooievaar is één van de topsoorten en specialiteiten van het zuiden maar leeft meestal erg teruggetrokken. Tijdens de najaarstrek die meestal vanaf dit tijdstip start, is hij vaak wat minder schuw.

Daarenboven kan je hier ook typische bosvogels waarnemen als taigaboomkruiper, appelvink, kruisbek, vuurgoudhaantje en glanskopmees, om er maar enkele te noemen. Het is haast onbegonnen werk om al deze soorten tijdens één dagexcursie te spotten. We zijn dan ook geen soortenjagers maar trachten wel enkele van deze Ardeense klassiekers op te sporen. De natuurpracht vinden we terug in de gevarieerde glooiende landschappen met soms uitgestrekte bossen, zijn veengebieden en klaterende rivieren.
Het programma en het traject van deze speciale Ardeense vogelklassieker wordt afhankelijk van de voorbereiding samengesteld door de gids en begeleiders.

Praktisch: Wie mee wil, verwittigt vóór 10 september Walter Van Spaendonk, 0479/98 57 77 - walter.van.spaendonk@skynet.be. Meldt hem eveneens of je al dan niet zelf rijdt en of je vóór de terugreis ter plaatse iets wenst te eten.
Vertrek om 7 u aan 't Spant, Boomsesteenweg 333, Wilrijk – Samendelend rijden (0,07 €/km)
We eindigen de excursie ter plaatse rond 19.30 u, maar je kan aansluitend iets eten als je dat wenst.
Meebrengen: verrekijker, telescoop, fototoestel, picknick, drankje, stevige wandelschoenen en passende kledij.

Natuurbeheer in de Hobokense Polder

Info: Danny Jonckheere, 0478/33 24 27 of Wim Mertens, 03/216 93 62

Wil je in de natuur samen met anderen de handen uit de mouwen steken en daarmee zorgen voor een gezonde leefomgeving? Kom dan bij de vrijwilligersploeg van de Hobokense Polder.
Vandaag werken we verder o.a. met het traditioneel maaien van het wandelpad tussen de plassen en de bijhorende graslandjes. Met maaibalk, bosmaaier en tractor gaan we erin vliegen. Kom jij ook eens een keer mee helpen?

Afspraak: om 9 u aan de containers achter United Caps. Geef een seintje aan Wim of Danny dat je komt. Voor ieder voorzien we een lekkere koffiekoek en een bakje koffie of thee.

Daguitstap naar de Visbeekvallei

Leiding: Peter Van Elsacker, 0486/82 27 92

Deze dag gaan we genieten van het echte Kempense landschap. In de voormiddag worden we door een lokale gids rondgeleid in de Visbeekvallei in Lille en Beerse die beheerd wordt door Natuurpunt. De vallei van de Visbeek is een van de waardevolste beekvalleien van Vlaanderen en bestaat uit een aaneenschakeling van moerassen, bossen, heide, gagelstruwelen, ruigte en graslanden met specifieke planten en dieren. Er komen meer dan 30 soorten libellen voor en het is een van de laatste vindplaatsen van adder in Vlaanderen.
Met het Europese project "LIFE Visbeek" werd de natuur in het gebied hersteld om bedreigde habitats en soorten terug kansen te geven.
In de namiddag bezoeken we een ander natuurgebied in de buurt. Welk dat zal zijn, wordt nog in beraad gehouden.

Praktisch:
We vertrekken om 8.45 u stipt op de parking onder de viaduct aan 't Spant, Boomsesteenweg 335, Wilrijk.
We zijn daar terug omstreeks 18 u.
Meebrengen: picknick, stevige wandelschoenen (namiddag), voor de wandeling in Visbeekvallei kunnen laarzen nodig zijn, verrekijker.
Aanmelden bij de leiding voor 21 september voor de wagenverdeling.
Deelnameprijs: 2 euro (gids Visbeek): te betalen bij vertrek.
Kostendelend samenrijden aan 7 eurocent/km, te betalen aan de chauffeur.

12e Herfsttrektellingen Hobokense Polder

Coördinatie: Luc Van Schoor, 0494/33 63 09 - Walter De Weger 0495/23 77 10 - Maarten Mortier 0496/83 98 44

Wat in de herfst van 2006 begon als een eerste 'proef'trektelling langs de Hobokense Polder is mettertijd een verankerde telpost geworden. De eerste jaren als een losstaande Natuurpunt-activiteit van een groepje enthousiaste trektellers onder impuls van Luc Van Schoor, sinds 2013 als vaste trektelpost van Vogelwerkgroep ARDEA. De telpost Hobokense Polder is één van de actiefste in de rij van een vijftigtal telposten die in Vlaanderen worden aangestuurd door Natuurpunt Studie.
Ook tijdens deze herfst zijn we weer present bij de twee zitbanken op de Scheldedijk.
Vanaf 's morgens vroeg tot 's middags worden alle overvliegende vogels genoteerd. En dat kan op sommige dagen spectaculair zijn met duizenden vinken, leeuweriken, piepers … en af en toe wat 'speciallekes'
We vragen vooral wat extra hulp op de internationale trekteldagen, de Eurobirdwatch op zaterdag 7 oktober en op zondag 15 oktober, waarop verspreid over ruim 30 landen in Europa en Centraal-Azië wordt geteld.
Ingeval er op sommige dagen in september, bij gunstige trekomstandigheden, wordt geteld, zal dit worden aangekondigd via de ARDEA blog onder 'trektellen'.
In principe wordt er dagelijks geteld van 8 u tot 12 u naargelang de weers- en trekomstandigheden
Geef gerust een seintje aan Luc, Walter of Maarten als je wil deelnemen, ook als je twijfelt of de trektelling doorgaat bij minder gunstig weer.

Op de ARDEA-blog wordt regelmatig nieuws gepost en op de website www.hobokensepolder.be/trektellen kan je dagelijks de telresultaten volgen.
Zoals steeds zijn alle vogelliefhebbers, -sters, van leek tot kenner, zeer welkom.
Ook als je nog niet veel van vogels en hun geluiden kent, kan dit iets voor jou zijn !
Graag tot kijk op de Scheldedijk !

Praktisch:
- Plaats: Scheldedijk Hobokense Polder bij de twee zitbanken
- Op 5 min. wandelen vanaf Petroleumkaai (parking) of 10 min. vanaf de trappen einde Scheldelei-Polderstad/Hoboken
- Fietsen kan vlot tot op de telpost
- Meebrengen: verrekijker, telescoop, vogelgids, fototoestel, (warme) drank.

12e Herfsttrektellingen Hobokense Polder

Coördinatie: Luc Van Schoor, 0494/33 63 09 - Walter De Weger 0495/23 77 10 - Maarten Mortier 0496/83 98 44

Wat in de herfst van 2006 begon als een eerste 'proef'trektelling langs de Hobokense Polder is mettertijd een verankerde telpost geworden. De eerste jaren als een losstaande Natuurpunt-activiteit van een groepje enthousiaste trektellers onder impuls van Luc Van Schoor, sinds 2013 als vaste trektelpost van Vogelwerkgroep ARDEA. De telpost Hobokense Polder is één van de actiefste in de rij van een vijftigtal telposten die in Vlaanderen worden aangestuurd door Natuurpunt Studie.
Ook tijdens deze herfst zijn we weer present bij de twee zitbanken op de Scheldedijk.
Vanaf 's morgens vroeg tot 's middags worden alle overvliegende vogels genoteerd. En dat kan op sommige dagen spectaculair zijn met duizenden vinken, leeuweriken, piepers … en af en toe wat 'speciallekes'
We vragen vooral wat extra hulp op de internationale trekteldagen, de Eurobirdwatch op zaterdag 7 oktober en op zondag 15 oktober, waarop verspreid over ruim 30 landen in Europa en Centraal-Azië wordt geteld.
Ingeval er op sommige dagen in september, bij gunstige trekomstandigheden, wordt geteld, zal dit worden aangekondigd via de ARDEA blog onder 'trektellen'.
In principe wordt er dagelijks geteld van 8 u tot 12 u naargelang de weers- en trekomstandigheden
Geef gerust een seintje aan Luc, Walter of Maarten als je wil deelnemen, ook als je twijfelt of de trektelling doorgaat bij minder gunstig weer.

Op de ARDEA-blog wordt regelmatig nieuws gepost en op de website www.hobokensepolder.be/trektellen kan je dagelijks de telresultaten volgen.
Zoals steeds zijn alle vogelliefhebbers, -sters, van leek tot kenner, zeer welkom.
Ook als je nog niet veel van vogels en hun geluiden kent, kan dit iets voor jou zijn !
Graag tot kijk op de Scheldedijk !

Praktisch:
- Plaats: Scheldedijk Hobokense Polder bij de twee zitbanken
- Op 5 min. wandelen vanaf Petroleumkaai (parking) of 10 min. vanaf de trappen einde Scheldelei-Polderstad/Hoboken
- Fietsen kan vlot tot op de telpost
- Meebrengen: verrekijker, telescoop, vogelgids, fototoestel, (warme) drank.

ARDEA's Herfstmeeting 2017

Samen genieten van al het regionale vogelnieuws en een lekkere hap

Leiding: Luc Van Schoor, Walter De Weger, Kathy De Lange, Guy Borremans, Joris Van Reusel: 0486/83 62 34

Naar jaarlijkse gewoonte roept ARDEA al zijn troepen samen voor een overschouwing van haar werking, en dat is dan vooral heel veel vogelonderzoek en vogelbeschermingsprojecten. Alle (prachtige) resultaten en de stand van zaken worden u op een schoteltje aangereikt, gekruid met tal van supermooie vogelfoto's van onze fotografen, filmpjes en berichten. Uiteraard ook verrassende tussendoortjes met als thema dit jaar: roofvogels en uilen, want daar zijn we in onze regionale werking zéér goed mee bezig.
We presenteren ook de projecten en activiteiten voor 2018, wat wel eens een zeer feestelijk ARDEA-jaar kan worden, en we presenteren de ARDEA-Vogelfoto van het jaar 2017.
Nog meer dan anders houden we ons strikt aan het programma (dankzij onze dagvoorzitter Walter), en vertrouwen we op externe deskundigen voor een verantwoorde en lekkere catering zodat we heel veel tijd overhouden om bij te praten en terug te blikken, tussen pot en pint.
De Herfstmeeting gaat door in CC Moretus te Hoboken (Berkenrodelei). Vanaf 15 uur ben je welkom op de receptie, om 16 uur start de presentatie. Tussen 18 en 20 uur serveren wij een heerlijk vers Oxfam-based dinerbuffet. Ook het ARDEA vogelcafé is heel de tijd geopend, met tal van lekkere sappen, vogelbieren en –wijntjes. Best even vooraf inschrijven, zo bestellen we precies wat nodig is. Einde omstreeks 21 u
Tip: profiteer van je trip naar Hoboken en kom in de voormiddag naar de Trektelpost Hobokense Polder die weer volop draait, te vervolgen door een wandeling in de nabijgelegen Hobokense Polder!

Praktisch:
Inschrijven door storting van 15 euro p.p. (deelname inclusief maaltijd dinerbuffet en drankje) voor 1 oktober op rekening BE81 5230 8065 0424 van Natuurpunt Hobokense Polder met als referentie 'Herfstmeeting 2017' en het aantal personen + je email en je gsm. Mail deze gegevens ook naar Joris

ARDEA'S zeevogelsafari
Met de Andromeda op Jan-van-Genten-trip

Gids: Luc Van Schoor, 0494/33 63 09
Leiding: Joris Van Reusel, 0486/83 62 34

Voor het eerst organiseert ARDEA een eigen zeevogelsafari. Daarvoor wordt de Andromeda, een voormalig vissersschip van de Zeeuwse rederij Hoogerwerf, voor een hele dag gecharterd. Alle vogel- en zeeliefhebbers mogen mee op deze uniek boottocht die zeker heel wat prachtige zeevogels van dichtbij in het vizier brengt.
Eind september, begin oktober is de beste tijd van het jaar om de zuidwaarts trekkende zeevogels uit het hoge noorden op de Noordzee waar te nemen. Vanaf kijkposten op de kust kan je met wat geluk al heel wat voorbijvliegende zeevogels zien, maar vaak is dat echter op grote afstand.
Met de boot varen we enkele kilometers uit de kust en komen zo terecht temidden van de fly ways. Zonder enige twijfel treffen we de heerlijk mooie Jan-Van-Genten, en tal van meeuwensoorten. Maar ook de mythische jagers (meeuwachtigen met roverskuren), pijlstormvogels en zelfs alken en zeekoeten kunnen we midden op zee tegenkomen. Ook zeevreemde vogels, zoals bv. een velduil of sperwer, worden regelmatig gespot tijdens hun dwarse oversteek van het Kanaal. Tijdens de trektijd zijn verrassingen immers nooit uitgesloten. Onze ervaren vogelgidsen helpen iedereen om tijdens de boottocht zo veel mogelijk schitterende vogelwaarnemingen te doen, en natuurlijk is het ook een buitenkansje voor vogelfotografen!
Maar op zich is een dagje op zee, ver weg van de drukte aan land, een heerlijk ontspannende activiteit. Dus niet twijfelen en grijp deze kans (we gaan dit niet elk jaar doen!). En o ja: voor hen die zeeziekte vrezen, daar bestaan eenvoudige preventieve middeltjes voor!
Op de boot is een warme kantine met dranken en gemengd sanitair beschikbaar, dus dames én heren kunnen gerust mee.

Praktisch:
De afvaart van de boot in Neeltje Jans (NL) is gepland om 7.15 uur, daarom vertrekken we stipt om 6 uur vanaf onze vaste vertrekplaats aan 't Spant te Wilrijk, Boomsesteenweg 335. We rijden dan samen (kostendelend aan 0,07 euro/km), en zijn daar ca. 18.30 uur terug. Zeker meebrengen: picknick, warme en waterdichte kledij, verrekijker, camera.

ARDEA mikt voor deze tocht op zo'n 40-tal deelnemers, en nodigt daarom iedereen uit de hele Antwerpse regio uit om mee te gaan. Zo houden we de kost beperkt tot slechts 40 euro p.p.! Kinderen tussen 6 en 11 jaar mogen mee aan halve prijs.
Inschrijven doe je best zo snel mogelijk (en zeker voor 1 oktober) door storting van 40 euro p.p. (of 20 euro voor een kind) op rekening BE81 5230 8065 0424 van Natuurpunt Hobokense Polder met als referentie 'Zeevogelsafari' en het aantal personen + je email en je gsm.
Mail deze gegevens ook naar Joris. Alle deelnemers ontvangen ca. een week voor de tocht een gedetailleerde infobrief met meer praktische afspraken en tips. (PS: De schipper van de rederij behoudt het recht om daags voordien de tocht op te schorten indien hij oordeelt dat het weer te riskant is. In dat geval wordt onmiddellijk een nieuwe datum geprikt.)

Beestig

Infostand en workshops Vogelvoedertaarten maken in Zaal Zappa

Info: Ria Thys, 0476/33 79 36

Zondag 8 oktober neemt Natuurpunt Hobokense Polder deel aan de Beestig!- dag in Zaal Zappa, August Leyweg 6 2020 Antwerpen. Deze dag wordt door de stad Antwerpen georganiseerd in het kader van de Werelddierendag op 4 oktober.

Tussen 11 u en 17 u kan je een kijkje komen nemen. Zie ook op de website van de stad. Als Natuurpunt vinden we onze aanwezigheid belangrijk om aan te tonen dat er ook in de natuur dieren leven die onze liefde en respect verdienen: vogels, vossen, reeën, steenmarters, ...
We zullen de hele dag aanwezig zijn met een infostand, waarop we o.a. toelichting geven aan de hand van een mooie folder over honden in een natuurgebied.

In de namiddag verzorgen we twee workshops Vogelvoedertaarten maken:
- Workshop 1: van 14.30 u tot 15.30 u
- Workshop 2: van 15.45 u tot 16.45 u
Telkens 20 mensen kunnen gratis deelnemen.

Breng ons een bezoekje!

Bodemsanering Blue Gate

Leiding: Wim Mertens

In 2009 ijverde Natuurpunt Hobokense Polder voor meer groen op het toekomstige bedrijventerrein Blue Gate, het voormalige Petroleum-zuid. Deze slag haalden we niet thuis, het bleef bij de groene corridor van 15 ha die de Hobokense Polder zal verbinden met de groenzones langs de Ring.
Als gevolg van de destijds gelegde contacten werden we wel betrokken bij de verdere uitwerking van de plannen en hebben we inspraak gehad in voor ons belangrijke aspecten zoals de inrichting van de groene corridor, de fasering van de werken, de soortkeuze van de beplanting, de sanering van de Grote Leigracht e.d.m.

Dit jaar startte als één van de eerste fases van de ontwikkeling van het bedrijventerrein de sanering van de zwaar verontreinigde bodem. Dit gebeurt allemaal ter plaatse. Hoe dit juist in zijn werk gaat gaan we op 14 oktober bekijken. De expert en projectleider bij DEC-DEME zal het ons van naaldje tot draadje uitleggen.

Praktisch:
Gids: Ederic Keirsebelik (DEC-DEME)
Plaats en tijd: zaterdag 14 oktober om 10 u bij de werfkeet Blue Gate aan de Naftaweg
Deelname: gratis
Meebrengen: rubberlaarzen
Inschrijving verplicht bij Wim Mertens, maximaal 30 deelnemers

Wandeling in het Heidebos in Moerbeke

Info: Jan Eulaers, 0495/52 77 31

Het Heidebos is sinds 1996 een erkend natuurgebied in het noorden van Oost-Vlaanderen, tussen Moerbeke en Wachtebeke. In 2001 werd het erkend als Europees Habitatrichtlijngebied wat zorgt voor een strenge wettelijke bescherming.
O.l.v. lokale Natuurpuntgids Gert De Cheyne gaan we kennis maken met dit gebied, gelegen op een zandrug met een unieke afwisseling van naald- en loofbos, struwelen, akkers, heide en droge graslanden.

Praktisch:
Vertrek aan 't Spant (parking onder viaduct, Boomsesteenweg 335 te Wilrijk) om 13 u vanwaar we zo mogelijk kostendelend samen rijden regelen aan 0,07 euro p.p./km (afstand enkel ca. 48 km).
Je kan ook rechtstreeks naar Moerbeke rijden waar we je dan verwachten om 14 u op parking 1 (N51°10'41.3 E3°54'54.9) gelegen in Keizershoek. Dit is in de Wachtebeekse Steenweg rechtsaf ter hoogte van de Fortstraat.

De wandeling zal ongeveer twee uur duren. Schoeisel volgens de weersomstandigheden.

Natuurbeheer in de Hobokense Polder

Info: Danny Jonckheere, 0478/33 24 27 of Wim Mertens, 03/216 93 62

Wil je in de natuur samen met anderen de handen uit de mouwen steken en daarmee zorgen voor een gezonde leefomgeving? Kom dan bij de weekend-vrijwilligersploeg van de Hobokense Polder.
Maaien, rakelen, wandelpaden fatsoeneren, … er is voor iedereen wel een taakje. Kom jij ook eens een keer mee helpen?

Afspraak: om 9 u aan de containers achter United Caps. Geef een seintje aan Wim of Danny dat je komt. Voor ieder voorzien we een lekkere koffiekoek en een bakje koffie of thee.

Het verborgen leven der bomen

Wandeling in de Hobokense Polder

Gids: Stan Van Damme

Mogelijk heb je het boek van de Duitse boswachter Peter Wohlleben al gelezen. Hij spreekt met veel passie over de bomen in het bos.
In het bos gebeuren verbazingwekkende dingen: bomen communiceren met elkaar. Bomen die niet alleen liefdevol voor hun nageslacht zorgen, maar ook voor hun oude en zieke buren. Bomen met emoties, gevoelens en een geheugen. Moeilijk te geloven? Misschien, maar het is waar!
Peter Wohlleben vertelt fascinerende verhalen over de onverwachte en ongelooflijke vaardigheden van bomen. Hij combineert de laatste wetenschappelijke inzichten met zijn eigen ervaringen uit het bos, en creëert zo een opwindende nieuwe kennismaking met levende wezens die we dachten te kennen, maar nu pas echt leren begrijpen. En zo betreden we een compleet nieuwe wereld...

Het geheime leven van bomen is een onweerstaanbare liefdesverklaring aan het bos. Vandaag gaan we enkele passages uit het boek proberen te toetsen aan waarnemingen die we zelf kunnen maken in ons gebied.

Praktisch:
Afspraak om 14 u aan het wandelbord op de Schroeilaan (schuin tegenover station Hoboken-Polder). Einde omstreeks 16.30 u. Meebrengen: goede wandelschoenen, warme kledij.

Dag van de Natuur
Grote natuurbeheerdag in de Hobokense Polder

Info: Danny Jonckheere, 0478/33 24 27 of Wim Mertens, 03/216 93 62
Picknick: graag aanmelden!!! bij Ria Thys, 0476/33 79 36

Op 18 en 19 november organiseert Natuurpunt de "Dag van de Natuur". De natuurvereniging nodigt iedereen uit om te komen meewerken in de gezonde buitenlucht. Zo kunnen duizenden vrijwillige werkkrachten zich fysiek helemaal uitleven in de buitenlucht en het groen, de lokale natuur beter leren kennen en tegelijkertijd mensen uit de buurt leren kennen.

Ook in onze Hobokense Polder kan iedereen de handen uit de mouwen steken. Wij hebben gekozen voor zaterdag 18 november voor een grote werkdag in ons mooie natuurgebied.
De ontwikkeling van een mooi en waardevol stuk natuur vergt veel werk: snoeien, knotten, plaggen, riet maaien, paden of omheiningen herstellen, nieuwe bomen of struiken aanplanten... De Dag van de Natuur is het uitgelezen moment om kennis te maken met onze vrijwilligers en hun werk. Ze staan klaar om uitleg te geven en vragen te beantwoorden.

Praktisch:
afspraakplaats Schroeilaan aan het startbord van de wandelingen. Hier slaan we ons tentenkampement op.
Meebrengen: warme kledij, stevige schoenen. Wij zorgen voor eten en drinken maar laat wel even een seintje of je een halve of een hele dag komt werken. Dit in functie van de catering. Einde is voorzien rond 15.30 u.

Slaapplaatstelling halsbandparkieten – Kielpark

Begeleiding: Walter De Weger, 0495 23 77 10

Het vrijlaten van niet inheemse planten en diersoorten kan tot nefaste gevolgen lijden voor het milieu waarin zij worden vrijgelaten. Meestal hebben deze exoten geen natuurlijke vijanden en slagen zij erin om zich toch aan te passen en te vermenigvuldigen in hun nieuwe biotoop. Dit ten nadele van de inheemse fauna en flora. Denk maar aan de grote problemen die Australië heeft om zijn eigen kwetsbare fauna en flora te verdedigen tegen de ingevoerde dieren.
Maar ook in ons eigenste kleine landje werden er in 1974 een aantal halsbandparkieten vrijgelaten in Brussel. Deze parkiet slaagde erin om stelselmatig in aantal te groeien en hun leefgebied uit te breiden naar de rest van België. Zij zijn vandaag de dag een opgemerkte verschijning in onze parken en ook in tuinen waar fruitbomen staan. Deze grote luidruchtige groene parkieten met rode bek doen zich overdag vooral tegoed aan fruit en noten.
's Avonds trekken ze zich terug naar gezamenlijke slaapplaatsen. Dit is het moment om de evolutie van hun groeiende aantal in kaart te brengen. In ons land zitten nu minstens 8000 halsbandparkieten.

In het ARDEA gebied is er een bekende slaapplaats in het Kielpark waar we met de ARDEA groep al 2 jaar hun groeiend aantal konden vaststellen. (Op 25 februari dit jaar was hun aantal al opgelopen tot 43 exemplaren)

Praktisch:
We komen om 16 u bijeen aan de ingang van het Kielpark tegenover de St Catharinakerk aan de St-Bernardsesteenweg te Antwerpen, om van daaruit in het Kielpark de aanvliegende halsbandparkieten te tellen tot zonsondergang rond 17.30 u.
Meebrengen: Kijker en aangepaste kleding

Waterpiepers in de Hobokense Polder

Telling van bijzondere wintergasten in moerasgebied

Gids: Luc Van Schoor - 0494/33 63 09

Sinds enkele jaren worden tijdens de winter de waterpiepers geteld die overnachten in de rietkragen en wilgenbosjes van de Hobokense Polder.
De waterpieper is een eerder onopvallende zangvogel die broedt in berggebieden in Zuid-Europa en de Alpen en 's winters trekt naar lagergelegen gebieden. Dan komt hij in België en Nederland in kleine aantallen voor in het rivierengebied.
De slaapplaats in de Hobokense Polder is dus een vrij bijzonder fenomeen, en is daarom goed op te volgen.

Hoe gaan we te werk? We tellen liefst simultaan met meerdere kleine teams van twee à drie waarnemers op verschillende plekken. Er is bij elk team een ervaren 'kenner', en via gsm houden ze onderling contact om de slaaptrek te kunnen volgen. Deze telling gaat door in de late namiddag/ vroege avond en loopt tot de schemering.

Praktisch:
Aanmelden vooraf per mail of telefoon is nodig, om de teamwerking te kunnen organiseren. Bij slecht weer kan deze telling worden uitgesteld naar een latere datum.

Afspraak: 15.45 aan de ingang van Hobokense Polder aan de Schroeilaan te Hoboken, achteraan op de parking van het bedrijf United Caps. We eindigen rond 17.45 u.
Aanmelden via mail: ardea@hobokensepolder.be
Meebrengen: Verrekijker, warme kledij, laarzen of waterdicht schoeisel, schrijfgerief.

Lichtjestocht in de Hobokense Polder:
Voor jong en oud(er)

Leiding: Stan Van Damme en Sylvia Van den Broeck

Hallo, grote en vooral kleine Polderbezoekers,

Op zaterdag 25 november plannen we voor de tweede maal een lichtjeswandeling van een goed uur in de Hobokense Polder. Het is dan al vroeg donker en dan is het leuk wandelen met een lichtje.

Hoe maak je dat (met hulp van mama of papa)?

 • je gebruikt een leeg bokaaltje van confituur of mayonaise
 • je bekleeft het met gekleurd papier of beschildert het
 • je wikkelt een ijzerdraad rond het randje en maakt het vast aan een stokje.
 • je steekt een theelichtje in het potje

Praktisch:
We vertrekken om 18 u aan Taverne 'De Schorren', Graspolderlaan 32 te Hoboken.

Als we terug aankomen, drinken we een lekkere warme drank. Wie weet is er ook een spannend verhaal van de boskabouter. Mama's en papa's mogen natuurlijk ook mee. Einde omstreeks 19u30.
Deelnameprijs: 1 euro per persoon (ter plekke te betalen)

Wie meedoet, laat het weten voor 23 november aan: Stan Van Damme, 03/828 84 50

SOVON Landelijke Dag 2017 (Ede, NL)

Begeleiding:Joris Van Reusel

'De Landelijke Dag is een jaarlijks evenement voor alle vogeltellers en andere actieve natuurliefhebbers in Nederland. Ruim 2000 bezoekers komen naar de Landelijke Dag die een platform biedt om elkaar te ontmoeten, kennis en ervaring uit te wisselen en nieuwe mensen te betrekken bij het onderzoek naar vogels'. Dat is de aankondiging van SOVON Vogelonderzoek Nederland zelf, maar ARDEA ontdekte al 4 jaar geleden dat dit ook geldt voor Vlaanderen. Wat de Nederlandse vogelonderzoekers op zo'n dag presenteren in mooi geïllustreerde praatjes (korte lezingen van 15 à 25 minuten) over vogels is indrukwekkend.
Een dag vol voordrachten met topsprekers uit de wereld van vogelonderzoek (Nederland, UK en vaak ook België…) en meer dan 80 stands met boeken, optiek, reizen en vogelorganisaties.
Hoe het precies zit met de opkomst van de bijeneters, de achteruitgang van de zomertortel, de aanpak van exotische ganzensoorten, dwergsterntjes in Zeeland, de redding van de grauwe kiekendief… ? Het zijn maar enkele losse grepen uit de tientallen onderwerpen van de voorbije jaren. Het inspireert ons als vogelwerkgroep bij de opzet van lokaal onderzoek en projecten, en het motiveert om te zien hoe grondig de aanpak, hoe groot het draagvlak en hoe zinvol het vogelonderzoek kan zijn. En ben je op zoek naar dat éne net nieuwe of stokoude vogel- of natuurboek, een idee voor je volgende natuurreis of wil je alle optica-merken eens grondig vergelijken? Hier moet je zijn!

Praktisch:
Op het moment van schrijven is het programma van de ca 40 lezingen, verspreid over 5 congreszalen in één groot hotel-congrescentrum, nog niet bekend maar het zal vast en zeker wel weer de moeite worden. Het gedetailleerd programma wordt eind september bekend gemaakt op de website www.SOVON.nl. Deelname (toegang) kost 10 euro, vooraf over te maken naar Sovon (samen met het digitaal aanmelden als bezoeker, ook via die website vanaf eind september). Dit moet iedere deelnemer zelf doen (dus niet via Ardea). Niet vergeten je deelnemingsformulier te printen en mee te nemen.
De SOVON Landelijke dag 2017 gaat door op locatie 'De Reehorst', in Ede. Ede ligt in de driehoek Arnhem-Apeldoorn-Amersfoort, vlakbij de Wageningse Universiteit en de Hoge Veluwe. Misschien inspirerend om er een lokaal weekendje van te maken? Het programma vangt aan om 9.30 uur en eindigt rond 16.30 uur ter plaatse.

Enkele ARDEA-medewerkers zullen zeker weer deelnemen en rijden dan samen vanuit Wilrijk. Er kunnen nog enkele mensen mee, zeker wie ons op tijd verwittigt. Vertrek om 7.45 u aan 't Spant, Boomsesteenweg 335, Wilrijk. Terug in Antwerpen omstreeks 19 uur. Deelname in de vervoerskosten: 0,07 euro/km.
Zin om mee te gaan? Mail voor 25 november naar Joris Van Reusel

Zwerfvuil ruimen in en om de Hobokense Polder

Info: Luk en Ria Smets-Thys, 0476/33 79 36

Eénmaal per kwartaal plannen we een opruimactie in en aan de rand van de Hobokense Polder.
Na een hopelijk mooie herfst met allicht veel wandelaars (jammer genoeg daardoor ook meer afval zeker aan de randen van de Polder), is een opruimactie meer dan nodig. Kom ons helpen!

Praktisch:
Afspraak om 10 u achteraan op de parking van United Caps, Schroeilaan 15 Hoboken. Wij zorgen voor vuilzakken en grijpstokken.
Meebrengen: werkhandschoenen, gesloten schoeisel (of laarzen)
Einde voorzien omstreeks 12 u met een heerlijk gratis drankje !!!!

Wandeling in Fort 8: Natuur en historiek

Gids: Vera Caremans
Info en inschrijven: Ria Thys, 0476/33 79 36

Fort 8 Hoboken is een van de acht Brialmontforten: de bak- en natuurstenen forten die gebouwd werden in 1860-1864 door kapitein en fortenarchitect Henri Alexis Brialmont. In tegenstelling tot de andere forten, werd het als enige niet gemoderniseerd na 1907. Toch is het een van de best bewaarde Brialmontforten.
Maar ook de natuur rondom het fort is echt de moeite waard. Een fort is sowieso al een ideale overwinteringsplaats voor vleermuizen.
Maar in de groenzone rond Fort 8 komen verschillende planten en dieren voor. De fortgracht, bossen, hagen, houtkanten en graslanden zitten dan ook vol leven! Fijn om de beide (cultuur/historie en natuur) vandaag te kunnen ontdekken.

Praktisch:
Afspraak om 9.30 u aan de ingang van Fort 8, Schansstraat 7 Hoboken
Einde omstreeks 12.30 u.
Deelnameprijs: 3 euro per persoon. Inschrijven! Storten op rekeningnummer BE81 5230 8065 0424 van Natuurpunt Hobokense Polder. 20 personen kunnen deelnemen!
Voorzie warme kledij (het kan koud zijn in het fort).

Natuurbeheer in de Hobokense Polder

Info: Danny Jonckheere, 0478/33 24 27, of Wim Mertens, 03/216 93 62

Wil je in de natuur samen met anderen de handen uit de mouwen steken en daarmee zorgen voor een gezonde leefomgeving? Kom dan bij de weekend-vrijwilligersploeg van de Hobokense Polder.
Maaien, rakelen, wandelpaden fatsoeneren, … er is voor iedereen wel een taakje. Kom jij ook eens een keer mee helpen?

Een greep uit de uit te voeren werken voor de komende maanden:
- maaien en afvoeren van maaisel
- onderhoud wandelpaden
- verwijderen van exoten
- verwijderen van sluikstort

Vele handen maken het werk lichter en geven ook een fijne sfeer. Dus welkom.

Afspraak: om 9 u aan de containers achter United Caps. Geef een seintje aan Wim of Danny dat je komt. Voor ieder voorzien we een lekkere koffiekoek en een bakje koffie of thee.

Ganzentocht: Oudeland van Strijen en Korendijkse slikken

Gids en leiding:
Rudy Van Cleuvenbergen,
03/ 464 05 57 ('s avonds)
Wim Roelant
- 0477/34 07 21

December is de maand bij uitstek om te genieten van de 'vriezeganzen' die met vele tienduizenden in Nederland en Vlaanderen komen overwinteren. Vandaag nemen we je mee naar enkele van de beste gebieden in Zuid-Holland. Hoewel we focussen op ganzen, verliezen we daarbij uiteraard de andere vogels niet uit het oog.
Het Oudeland van Strijen, een middeleeuws poldergebied ten zuidwesten van Dordrecht, staat vooral bekend om de zeldzame dwergganzen die hier elk jaar pleisteren, soms tot 40 stuks. Voor het merendeel zijn deze afkomstig van een herintroductieproject dat meer dan 25 jaar geleden in Zweden werd uitgevoerd. Ook aan de kolganzen, brandganzen en smienten dankt het Oudeland van Strijen zijn status als Natura 2000-gebied. Het is niet evident om, in de reliëfrijke graslanden, de enkele dwergganzen tussen de vele kolganzen te vinden, maar toch willen we het er dit jaar nog eens op wagen. Omdat we via smalle dijkjes, met nauwelijks uitwijkmogelijkheden, een deel van het poldergebied moeten doorkruisen is het essentieel dat we ons verplaatsen met zo weinig mogelijk auto's. Mogelijk doen we nadien in het gebied nog een korte wandeling.
Daarna gaan we zeker onze benen strekken op de dijk langs de Korendijkse slikken, ca. 500 hectaren zoetwater-getijdennatuur en graslanden grenzend aan het Haringvliet. Ook dit gebied herbergt in de winter vaak grote groepen ganzen en eenden; verder laat de zeearend zich hier regelmatig zien.
De overige haltes zullen we selecteren tijdens de voorbereiding ter plaatse en op basis van de laatste informatie op www.waarneming.nl. Aan potentieel interessante vogelgebieden op de heen- of terugweg is er alleszins geen gebrek: de Oeverlanden bij Strijensas, de Sint Anthonie-gorzen bij Willemstad, de Hellegatsplaten bij Ooltgensplaat,… Naar goede gewoonte zoeken we voor de middagpauze een gezellig cafeetje waar we ons lunchpakket mogen aanspreken.
Zorg dat je deze laatste vogeltocht van het jaar niet mist – het wordt vast weer een dag vol boeiende waarnemingen !

Praktisch:
Vertrek met eigen wagens (kostendelend aan 0,07 euro/km) om 8 u onder het viaduct aan 't Spant, Boomsesteenweg 335 te Wilrijk. Tegen het donker aan keren we huiswaarts om rond 18.15 u terug in Wilrijk aan te komen.
Meebrengen: Verrekijker, telescoop, lunchpakket, ev. vogelgids en fototoestel. Bij droog weer volstaan stevige wandelschoenen.