Natuurpunt Hobokense Polder vzw    8 april 2009

In deze flits:
  • Ludieke overhandiging petities aan de minister !
  • Paasuitstap temidden weelderige natuur
  • Lentewandeling in de Hobokense Polder
  • Komende activiteiten
Is deze mail niet goed weergegeven
of ontbreken de afbeeldingen,
klik dan hier.

Ludieke overhandiging petities aan de minister!

Vandaag is op het kabinet van minister Van Mechelen de petitie overhandigd waarrond onze vereniging maandenlang gewerkt heeft. In totaal zijn 11.658 handtekeningen ingediend. Tijdens de bespreking op het kabinet hebben we weerom onderstreept dat de Hobokense Polder niet in de verdrukking mag komen. Zowel een ruime buffer tussen natuur en bedrijven als een optimale natuurverbinding met de Antwerpse ring is daarom noodzakelijk. De woordvoerder van de minister en de afgevaardigden van Ruimtelijke Ordening wensen echter geen toezegging te doen, dat delen van ons alternatieve voorstel zullen gerealiseerd worden. Samen met andere organisaties, waarvan JNM, de Groene Senioren en het FON vandaag mee actie gevoerd hebben aan het kabinet van de minister, overwegen we verdere initiatieven!

Paasuitstap temidden weelderige natuur

Paasmaandag 13 april 2009 om 8.15 u

We kunnen er niet meer onderuit: onze jaarlijkse uitstap van tweede paasdag kent telkens zoveel belangstelling dat we haast verplicht zijn iets te organiseren. Dit jaar zoeken we het niet ver. Het reisdoel is de ‘Groene Corridor’ ten noorden van Brussel, waar we drie locaties hopen aan te doen.

We starten met een bezoek aan de ‘Kollinten’ in Zemst-Laar. Een voor velen nog onbekend gebied, ongeveer 43 hectaren groot, met een enorme natuurpotentie, een onvermoed pareltje rust en stilte. In dit zeer wild en heel natuurlijk ogend gebied vinden we een wandelpad, waardoor we kennis kunnen maken met volgende biotooptypes: oud beekbegeleidend bos met bosanemoon, slanke sleutelbloem, speenkruid en eenbes, jong bos, hooiweiden, natte en droge populierenaanplantingen, alsook enkele poelen. Door het bos slingert zich een soms kolkende beek, de Laerebeek. Salamanders, kikkers, stekelbaarsjes, maar ook ijsvogels profiteren van dit vochtige milieu. Kleine bonte specht, houtsnip, bunzing en ree voelen er zich thuis.
Deze tocht wordt gegidst door de conservator van het gebied Eddie De Smedt en/of door Herman Dierickx, auteur van diverse natuurboeken.

Enkele kilometers verder vinden we nabij Nieuwenrode de Birrebeekvallei en het Velaertbos. Natuurpunt beheert daar sinds de eeuwwisseling 35 hectare bos. De bedoeling is het vroegere productiebos (populier, lork) te laten evolueren naar een meer natuurlijk, gemengd loofbos. Maar nu al treffen we er een rijke voorjaarsflora aan, met volop daslook op de vochtige stukken; een historisch hakhoutbestand maakt het plaatje kompleet.

In de namiddag maken we een prachtige landschapswandeling op enkele kilometers van … het Brusselse Atomium. Tussen Brussegem, Ossel en Oppem strekt zich nog een heel gaaf, ongeschonden landschap uit, waar de Vlaamse vlakte overgaat in het Pajottenland. De licht heuvelende omgeving met zijn Brabantse kouters geeft heerlijke vergezichten. Enkele kasteeldomeinen en hier en daar heggen en bomenrijen zorgen voor een mooie variatie in een opmerkelijk geheel. Interessante vogelwaarnemingen zijn zeker mogelijk.

Praktisch:
Vertrek om 8.15 u in Hoboken vanaf de parking op de Lelieplaats met eigen wagens (kostendelend samen rijden aan 5 eurocent/km, d.w.z. ca. 5 euro/persoon). Gidsvergoeding: 1 euro, ter plaatse te voldoen. Aansluiten om 14 u voor het namiddaggedeelte is mogelijk mits vooraf af te spreken met Frans.
Meenemen: zowel stevige stapschoenen als laarzen (onontbeerlijk voor de ‘Kollinten’), verrekijker, vogelgids, flora en picknick (drank verkrijgbaar). Wandelafstand: voormiddag 6 km, namiddag 8 km.
Terug in Hoboken omstreeks 19u.

Voorinschrijven verplicht. Om iedereen de mogelijkheid te geven mee te gaan, ook degenen die geen auto hebben, vragen we alle deelnemers Frans, tel. 03/ 830 20 51 of Danny tel. 03/ 828 64 03 zo spoedig mogelijk te verwittigen.

Lentewandeling in de Hobokense Polder

Zondag 19 april 2009 om 14 u

Een prachtig moment om kennis te maken met de eerste voorjaarsbloeiers. Ook de watervogels worden heel actief en slaan aan het broeden. Eveneens een ‘must’ om naar uit te kijken, is een ontmoeting met onze paardjes en koeien, die reeds enkele jaren in de Hobokense Polder staan te grazen.
Zij helpen ons met het beheren van een stukje van ons reservaat.

Praktisch:
Afspraak aan station Hoboken-Polder, einde Berkenrodelei om 14 u. Einde wandeling omstreeks 17 u.
Meebrengen: laarzen, verrekijker, vogel- en/of plantengids.

Komende activiteiten

We nodigen je van harte uit op onze activiteiten.

  • Do 7 mei: Nachtegalenwandeling in de Hobokense Polder
  • Do 14 mei: Onze polder wordt geen eiland: ontspanningsavond rond onze acties "Petroleum Zuid"
 
Van tijd tot tijd brengen we je via e-mail op de hoogte van dringende berichten, die via ons tijdschrift niet tijdig kunnen meegedeeld worden of als herinnering. Verspreid dit zo veel mogelijk met de "mondelinge tamtam".
Kent u nog geïnteresseerden ? Mail hen dan deze Polder.flits zeker door. Natuurliefhebbers die nog niet ingeschreven zijn op Polder.flits, zenden een mail naar flits@hobokensepolder.be met vermelding van naam en  "ja, Polder.flits".
Overeenkomstig de wet op de privacy worden je gegevens enkel gebruikt in functie van de werking van Natuurpunt. Je kan steeds je gegevens opvragen en laten aanpassen. Ontvang je zulke berichten liever niet meer, vraag dan met een korte e-mail aan flits@hobokensepolder.be je adres uit het verzendingsbestand te halen.