Natuurpunt Hobokense Polder vzw    26 maart 2009

In deze flits:
  • Afsluiting petitie Petroleum Zuid
  • Ludieke overhandiging petities aan de minister!
  • OpenRuimte AdemRuimte
  • Nacht van de duisternis
  • Komende activiteiten
Is deze mail niet goed weergegeven
of ontbreken de afbeeldingen,
klik dan hier.

Afsluiting petitie Petroleum Zuid

DE LAATSTE DAGEN!!

Gelukkig niet van onze geschiedenis, maar van de petitie 'Haal de Hobokense Polder uit haar keurslijf'. We naderen het eindpunt. Tijd om een balans op te maken, maar ook om een allerlaatste krachtsinspanning te leveren.

We hebben het streefdoel van 10.000 handtekeningen ruim overschreden. Als we nu allemaal ons uiterste best doen, kunnen we misschien nog het getal 11.000 benaderen.  Breng dus nog een laatste krachtsinspanning op! ABSOLUUT DOEN!

Op woensdag 1 april verwachten we geen aprilvis, wel nog een heleboel handtekeningen. Allemaal alvast bedankt!
Kijk thuis goed rond of er geen ingevulde lijsten meer rondslingeren. Stuur ze zeker op aan Frans Thys, A. Einsteinlaan 22, 2660 Hoboken.

P.S. Je hebt geen blanco petitie meer? Geen probleem. Ze is nog altijd te downloaden van www.hobokensepolder.be/petrozuid.php. Ook kan je nog enkele dagen elektronisch tekenen.

Woensdag 8 april: Ludieke overhandiging petities aan de minister!

Op een vrolijke manier willen wij minister Van Mechelen overtuigen dat Natuurpunt, het Petrolfront en veel mensen brood zien in ons alternatief. We organiseren dan ook een ludiek moment aan het kabinet van de minister, moment waarop we tientallen medestanders verwachten. Kom deze woensdagvoormiddag je steun betuigen in Brussel! Breng toeters en bellen mee. Wij zorgen voor enkele spandoeken en ander leuk materiaal. We voorzien een groepsverplaatsing met de trein heen en terug vanuit Antwerpen Centraal en Berchem naar Brussel Noord.

Praktisch:
We verzamelen in het Centraal Station van Antwerpen om 9u30, onderaan de trappen van de grote hall. Vertrek trein: 9u45. Opstappen in Berchem (9u51) of Mechelen (10u08) is mogelijk. Aansluiten bij de groep in Brussel kan eveneens en wel om 10u45 aan het Phoenixgebouw, Koning Albert II-laan 19, Brussel (nabij het Noordstation).

Voor wie in groep met de trein meegaat, is voorinschrijven nodig (voor aanvragen groepsticket). Dit kan tot uiterlijk 31 maart via Frans Thys, tel. 03/830 20 51.
Prijs 5 euro, te storten op rekening 979-6399607-37 van Natuurpunt Hobokense Polder met als mededeling ‘Brussel’. Voorinschijven is niet nodig voor 65-plussers: die schaffen zich best zelf een vervoerbewijs aan. Terug in Antwerpen omstreeks 13u45.

OpenRuimte AdemRuimte

Open ruimte is in Vlaanderen een schaars goed. Gezonde lucht ook. In geen enkele andere Europese regio liggen wegen, wijken, bewoning en industrie zo kriskras door elkaar. Dat moet anders...

Op initiatief van Bond Beter Leefmilieu hebben meer dan dertig verenigingen en actiegroepen, waaronder ook vzw Natuurpunt Hobokense Polder, zich achter één tekst geschaard: het ‘Manifest OpenRuimte AdemRuimte’. Dit manifest is een pleidooi voor het behoud van open ruimte, voor een gezond en open Vlaanderen, tegen nog meer logistiek en tegen ondoordachte grote infrastructuurwerken.

Voor meer informatie en ondertekening van het manifest kan je terecht op www.openruimteademruimte.be.
Je kan er ook je mening kwijt over Petroleum Zuid.

Nacht van de duisternis

Op zaterdag 28 maart dooft Vlaanderen eventjes de verlichting tijdens de 14e ‘Nacht van de Duisternis’. Deze Nacht is een campagne om iedereen te overtuigen om zuinig om te springen met openbare verlichting en licht.

De gemeenten doven voor één nacht een deel van de openbare verlichting. Particulieren en bedrijven worden verzocht tussen 20u30 en 21u30 ook de lichten te doven.

Op die manier wil de Nacht van de Duisternis iedereen bewust maken van de problematiek van lichthinder en lichtvervuiling.

De Nacht van de Duisternis is een campagne van Bond Beter Leefmilieu (BBL) en de Werkgroep Lichthinder van de Vereniging Voor Sterrenkunde (VVS), in samenwerking met lokale besturen, intercommunales en Unizo. Dankzij de WWF-campagne Earth Hour krijgt dit ook een wereldwijde uitstraling.

Doof jij ook je lichten tussen 20u30 en 21u30 ?

Komende activiteiten

We nodigen je van harte uit op onze activiteiten.

  • Wo 8 april: Ludieke overhandiging van de petities in Brussel
  • Wo 8 april: Open bestuursvergadering
  • Ma 13 april: Paasuitstap temidden van weelderige natuur
  • Zo 19 april: Lentewandeling in de Hobokense Polder
 
Van tijd tot tijd brengen we je via e-mail op de hoogte van dringende berichten, die via ons tijdschrift niet tijdig kunnen meegedeeld worden of als herinnering. Verspreid dit zo veel mogelijk met de "mondelinge tamtam".
Kent u nog geïnteresseerden ? Mail hen dan deze Polder.flits zeker door. Natuurliefhebbers die nog niet ingeschreven zijn op Polder.flits, zenden een mail naar flits@hobokensepolder.be met vermelding van naam en  "ja, Polder.flits".
Overeenkomstig de wet op de privacy worden je gegevens enkel gebruikt in functie van de werking van Natuurpunt. Je kan steeds je gegevens opvragen en laten aanpassen. Ontvang je zulke berichten liever niet meer, vraag dan met een korte e-mail aan flits@hobokensepolder.be je adres uit het verzendingsbestand te halen.