Natuurpunt Hobokense Polder vzw    9 februari 2009

In deze flits:
  • Onze Polder wordt geen eiland
  • Komende activiteiten
Is deze mail niet goed weergegeven
of ontbreken de afbeeldingen,
klik dan hier.

Grote actiedag ‘Onze Polder wordt geen eiland!'

Klik voor de flyerNatuurpunt Hobokense Polder, buurtbewoners en het Petrolfront nodigen je uit op deze actienamiddag.

Wanneer ?  Zondag 15 februari van 14 tot 17u aan Petroleum Zuid (Naftaweg, nabij Krugerbrug)

Programma ? Voor jong en oud, voor elk wat wils: wandelen, joggen, sport en spel, bevlagging, een natje en een droogje – Detailprogramma: klik op flyer actiedag.

Bedoeling ? Actie tegen het eenzijdige plan voor grote uitbreiding van industrie, voor het evenwichtige alternatief met naast duurzame bedrijven veel meer natuur, groen en sportvelden! Steun met je aanwezigheid deze strijd voor open ruimte en voor een volwaardige natuurverbinding. 

De folk- en rockgroep ‘Thy Quest’ zorgt belangeloos voor de muzikale omlijsting!

Mis dit niet en hang ook de affiche voor je raam!
Meer info: tel. 03/830.20.51, 03/828.64.03 of petrol@hobokensepolder.be
Teken ook de petitie op www.hobokensepolder.be/petrozuid.php

Het Petrolfront bestaat uit: Ademloos - Antwerpse Groene Senioren - Beschermcomité SOS Stadspark – Bond Beter Leefmilieu - De Meerlenhoveniers - Floristisch Onderzoek Natuurbehoud - Friends of the Earth - Geneeskunde voor het Volk - Gezinsbond Hoboken - Groen! - HABI/HAKI/HAWI – JNM – Natuur 2000 - Natuurpunt (gewestelijk/diverse afdelingen) – Omgevingsfilosofie - Progressief Hoboken – PvdA - Scoutsgroep Brabo-Marnix – SLP - stRaten-generaal - Werkgroep Wolvenberg - Wijkraad Polderstad.
Deze organisaties steunen het alternatieve voorstel van Natuurpunt Hobokense Polder en doen een oproep om zondag 15 februari aanwezig te zijn.


 

Komende activiteiten

We nodigen je van harte uit op onze activiteiten.
 
  • We 14/15 februari: Watervogeltellingen
  • Za 14 februari: Natuurbeheer in de Hobokense Polder
  • Zo 15 februari: Actiedag: Onze Polder wordt geen eiland!
 
Van tijd tot tijd brengen we je via e-mail op de hoogte van dringende berichten, die via ons tijdschrift niet tijdig kunnen meegedeeld worden of als herinnering. Verspreid dit zo veel mogelijk met de "mondelinge tamtam".
Kent u nog geïnteresseerden ? Mail hen dan deze Polder.flits zeker door. Natuurliefhebbers die nog niet ingeschreven zijn op Polder.flits, zenden een mail naar flits@hobokensepolder.be met vermelding van naam en  "ja, Polder.flits".
Overeenkomstig de wet op de privacy worden je gegevens enkel gebruikt in functie van de werking van Natuurpunt. Je kan steeds je gegevens opvragen en laten aanpassen. Ontvang je zulke berichten liever niet meer, vraag dan met een korte e-mail aan flits@hobokensepolder.be je adres uit het verzendingsbestand te halen.