Natuurpunt Hobokense Polder vzw   8 december 2008

www.hobokensepolder.be

   


 
In deze flits: Is deze mail niet goed weergegeven of ontbreken de afbeeldingen, klik dan hier.
Dia-avond 1) Marokko: Met Berbers door de Atlas
                  2) Afdelingsweekenden Westhoek en Lac du Der


Zaterdag 13 december 2008 om 20 u
Info: Ria Thys, 03/289 73 66
 
Marokko is een fascinerend land dat beelden oproept van kleurrijke soeks met indringende geuren van kruiden en specerijen. Maar Marokko is ook het land van de Berbers, de oorspronkelijke bewoners van Noord-Afrika. Reizend door het Atlasgebergte val je van de ene verrassing in de andere. Middeleeuwse steden worden afgewisseld door Kasbah’s, oude Berberforten. Indrukwekkende kloven en pistes met flinke hellingspercentages doen je in niemandsland wanen. Als uit het niets verschijnt er na het oversteken van een bergpas een kilometerslange oase met een brede rivier en palmen-rijen. Diep in de Anti-Atlas wordt het landschap onherbergzaam. Hier wonen Berbers op plekjes waar je denkt dat nog nooit iemand geweest is. Een groepje van hen gidst ons te voet door hun prachtige land. 
Kris Vos bezocht het Atlasgebergte in het najaar van 2007 en bracht schitterende beelden mee die ze graag met ons deelt. 
Tijdens de pauze serveren we u graag een Marokkaans theetje en een kleine hap
Na de pauze nemen Ria Thys u mee naar De Westhoek en Marnix Lefranc naar het Lac du Der. In april genoten 19 deelnemers van een zonnig weekend in De Westhoek, de IJzermonding en De Blankaart. En in november waren we met 17 om het “grus-grus-geluid” van de kraanvogels te aanhoren in de Franse Lac du Derstreek. De beelden die op beide weekenden genomen zijn, zijn niet enkel leuk voor de deelnemers maar voor alle geïnteresseerden. Dus van harte welkom!
 
Praktisch: afspraak om 20 u in Zaal Extra Time, Louisalei 24 Hoboken. Aan de Kioskplaats ga je niet rechtsaf de Berkenrodelei in, maar ga je rechtdoor. Het zalencomplex Extra Time bevindt zich even verder op je rechterzijde.
 

Zaterdag 13 december: Natuurbeheer in de Hobokense Polder
 
Het feestweekend en de Dag van de Natuur zijn al weer enige weken achter de rug. Maar in ons natuurgebied blijft er steeds vanalles te doen. Het maandelijkse natuurbeheer is een ideaal moment om de handen uit de mouwen te steken. En je weet het ... vele handen maken het werk lichter en geven ook een fijne sfeer. Dus: welkom! 
Afspraak om 9 uur. Einde rond 13 uur.
Gelieve voor de afspraakplaats even contact op te nemen met Danny (03/828 64 03).
 
Weekend 13/14 december: Watervogeltellingen 
 
Elke winter organiseert het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek zes watervogeltellingen in Vlaanderen (midmaandelijks in de periode oktober- maart). Bij elke telling worden alle aanwezige watervogels geteld in zoveel mogelijk gebieden. Doel: - informatie verzamelen over de aantallen, de verspreiding, numerieke trends en habitatkeuze van overwinterende watervogels in Vlaanderen - het creëren van een referentiekader voor de interpretatie van telresultaten op regionaal of gebiedsniveau - bijdrage leveren aan internationaal monitoringproject “International Waterbird Census”. Al verschillende jaren nemen we in Hoboken deel aan deze tellingen. Wil je eens deelnemen aan zo’n telling, neem gerust contact op met coördinator André.
 
Praktisch: Bel of mail even naar André Van Langenhove, 03/288 00 81 - 0486/82 68 22 voor juiste dag en afspraakuur.
Meebrengen: warme, waterdichte kledij, verrekijker.
 
Maandag 15 december: Info over Petroleum Zuid
 
Op vraag van de Antwerpse Groene Senioren doen wij onze informatieavond rond Petroleum Zuid nog eens over op maandagavond 15 december. Met een PowerPoint geven we toelichting over de bezwaren tegen de plannen van minister Van Mechelen en presenteren we ons alternatief plan. 
Verlenen verder hun medewerking aan deze avond: Rudi Daems, Vlaams volksvertegenwoordiger en Ilse Van Dienderen, districtsraadslid Antwerpen. Ex VRT-journalist Hugo Van Dienderen is moderator. 
Alle belangstellenden zijn welkom en worden verwacht om 19u45 in de 'Extra Time', Louisalei 24, Hoboken. Uiteraard is er mogelijkheid tot het stellen van vragen. Bijkomende info: tel. 03/830.20.51
 
Je kunt nog steeds je stem laten gelden via onze petitie .  
 

Komende activiteiten

 

We nodigen je van harte uit op onze activiteiten. Voor verdere info verwijzen we naar onze website
 

  • Wo 17 december: Open bestuursvergadering
   
 

 

Van tijd tot tijd brengen we je via e-mail op de hoogte van dringende berichten, die via ons tijdschrift niet tijdig kunnen meegedeeld worden of als herinnering. Verspreid dit zo veel mogelijk met de "mondelinge tamtam".
Kent u nog geïnteresseerden ? Mail hen dan deze Polder.flits zeker door. Natuurliefhebbers die nog niet ingeschreven zijn op Polder.flits, zenden een mail naar flits@hobokensepolder.be met vermelding van naam en  "ja, Polder.flits".
Overeenkomstig de wet op de privacy worden je gegevens enkel gebruikt in functie van de werking van Natuurpunt. Je kan steeds je gegevens opvragen en laten aanpassen. Ontvang je zulke berichten liever niet meer, vraag dan met een korte e-mail aan flits@hobokensepolder.be je adres uit het verzendingsbestand te halen.