Natuurpunt Hobokense Polder vzw   18 november 2008

www.hobokensepolder.be

   


 

In deze flits:

Is deze mail niet goed weergegeven of ontbreken de afbeeldingen, klik dan hier.
Zondag 23 november: WANDELING PETROLEUM ZUID !


Goed nieuws! De petitie die opgestart is door Natuurpunt Hobokense Polder om Petroleum Zuid gedeeltelijk een zachte bestemming te geven, is ook online te tekenen. Daarvoor kan je terecht op http://www.hobokensepolder.be/petrozuid.php
Als je nog niet getekend hebt, doe dat dan nu! Momenteel zijn 1.250 handtekeningen binnen (online + papieren), maar we hebben er nog vele duizenden nodig.
Via bovenvermelde link kan je niet alleen de petitie onderschrijven, maar krijg je ook alle informatie over Petroleum Zuid: hoe stad en Vlaams Gewest een potentieel park willen omvormen tot een groot bedrijventerrein en welk alternatief Natuurpunt Hobokense Polder daartegenover stelt. Een alternatief met, naast bedrijven, heel veel groen en ook erg noodzakelijke velden voor de amateursporter. Teken zeker de petitie en spoor ook anderen aan dit te doen!
 
We verwachten je ook op zondag 23 november om 10 uur voor een informatieve wandeling door Petroleum Zuid. We tonen je hoe de situatie er naast de Hobokense Polder nu uitziet, met milieubelastende industrie, maar ook met oprukkende spontane natuur. Ook leggen we uit tot waar de nieuwe bedrijven zullen oprukken, hoe ons alternatief plan eruit ziet en waar we wat situeren. 
Bijeenkomst: onderaan de oude Krugerbrug, zijde Naftaweg/Hobokense Polder. Wandelschoenen nodig. Verrekijker aanbevolen. Einde 11u30 met een drankje. Je kan er tevens papieren exemplaren van de petitie bekomen om kennissen die geen computer hebben, ook te laten tekenen. 
Bijkomende info:
Frans Thys, tel. 03/830.20.51 of 03/216.93.62
  

Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen

 
Niet alleen Natuurpunt Hobokense Polder is door het gewestelijke ruimtelijk uitvoeringsplan “Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen” gealarmeerd. Verschillende buurafdelingen ondersteunen onze actie voor vrijwaring van groen in Petroleum Zuid.
Maar ook een ander gebied wordt sterk bedreigd. Een grote strook landbouwgebied rondom de Nedrickshoeveweg in Reet en Kontich zou tot industriegebied omgevormd worden. Natuurpunt Oude Spoorweg en Natuurpunt Rupelstreek ondersteunen de plaatselijke bevolking in hun protest. 

Zondag 23 november: Actie "blij met de wei" 
Afspraak:
hoeve Lemmens, Nedrickxhoeveweg 4 Reet.
De actiedag gaat door van 13u30 tot 16u30
 
Meer info: 
Extra nummer van het gemeenteblad van Rumst
www.blijmetdewei.be
 

Zaterdag 22 november: Behaag Natuurlijk
 
Met het samenstellen en de bedeling van de plantpakketten en knotwilgpoten sluit Natuurpunt de haagplantcampagne Behaag…Natuurlijk 2008 af.
Heb je enkele uurtjes vrij om een handje toe te steken bij het samenstellen of bedelen van de plantpakketten?. Dan ben je meer dan welkom in het Stedelijk Serrecomplex, Neerlandweg 1, Wilrijk) 
Op vrijdag 21 november worden de pakketten samengesteld
van 9u tot 11u.
Op zaterdag 22 november worden de pakketten bedeeld tussen 9u en 12u.

Info: Danny Jonckheere, 03/828 64 03
 

Komende activiteiten

 

We nodigen je van harte uit op onze activiteiten. Voor verdere info verwijzen we naar onze website
 

  • Wo 19 november: Open bestuursvergadering
  • Za 13 december: Natuurbeheer in de Hobokense Polder
  • We 13/14 december: Watervogeltellingen
  • Za 13 december: Dia-avond: Marokko en afdelingsweekenden Westhoek en Lac du Der
   
 

 

Van tijd tot tijd brengen we je via e-mail op de hoogte van dringende berichten, die via ons tijdschrift niet tijdig kunnen meegedeeld worden of als herinnering. Verspreid dit zo veel mogelijk met de "mondelinge tamtam".
Kent u nog geïnteresseerden ? Mail hen dan deze Polder.flits zeker door. Natuurliefhebbers die nog niet ingeschreven zijn op Polder.flits, zenden een mail naar flits@hobokensepolder.be met vermelding van naam en  "ja, Polder.flits".
Overeenkomstig de wet op de privacy worden je gegevens enkel gebruikt in functie van de werking van Natuurpunt. Je kan steeds je gegevens opvragen en laten aanpassen. Ontvang je zulke berichten liever niet meer, vraag dan met een korte e-mail aan flits@hobokensepolder.be je adres uit het verzendingsbestand te halen.