Natuurpunt Hobokense Polder vzw   6 november 2008

www.hobokensepolder.be

   


 

In deze flits:

Is deze mail niet goed weergegevenof ontbreken de afbeeldingen, klik dan hier.
Petroleum Zuid : DRINGEND ACTIE NODIG!


Tot 4 december kan officieel bezwaar aangetekend worden tegen de nieuwe bestemming voor Petroleum Zuid. Het Vlaamse gewest en de stad Antwerpen willen 68 hectare groene bestemming vervangen door een bedrijventerrein met zware industrie dat 113 hectare groot zou worden, naast mogelijk een voetbalstadion. Een deel van het gebied is intussen spontaan bebost. Van de al 30 jaar oude plannen om op Petroleum Zuid een park te realiseren is ineens geen sprake meer. Voor het natuurgebied Hobokense Polder is dit heel nefast. Een degelijke en erg noodzakelijke natuurverbinding met de ring, de Wolvenberg en de Schijnvallei wordt daardoor onmogelijk. 
Natuurpunt Hobokense Polder heeft een alternatief uitgewerkt waarin plaats voorzien is voor een hoogwaardige natuurverbinding, velden voor de amateursporter met een sportzaal, een park en een jongerencultuurzone. Alleen dit alternatief met 58 hectare zachte bestemmingen voldoet echt aan de noden van de natuur en de omwonenden.
 
ZEG DAN OOK NEEN AAN DE MINISTER, JA AAN NATUURPUNT HOBOKENSE POLDER!
 
Wees aanwezig op één van volgende acties:
 
* VOORLICHTINGSAVOND op donderdag 13 november in de 'Extra Time', Louisalei 24, Hoboken (bereikbaar met trams 2, 4, bussen 1, 13 en 33). Daar tonen we alle plannen, geven we bijkomende uitleg, kan je petities en ons bezwaarschrift meenemen, voorstellen doen voor verdere actie en vooral ook vragen stellen. De aanvang is om 20 uur.
 
* Zondag 23 november om 10 uur staan we op Petroleum Zuid zelf tot jullie beschikking om daar te tonen hoe we ons alternatief zien (bijeenkomst onderaan de oude Krugerbrug, zijde Naftaweg/Hobokense Polder). Wandelschoenen nodig. Einde 11u30. We eindigen met een drankje.
 
Voor informatie over beide acties: Frans Thys, tel. 03/830.20.51, 03/828.64.03
 
Dien zelf een bezwaarschrift in! Je kan je inspireren op ons samengevat bezwaarschrift.
Je kunt ook je stem laten gelden via onze petitie .  
Voor meer info: http://www.hobokensepolder.be/petrozuid.php.
 

Vrijdag 14 november: Filmvertoning "Earth"

 
We tonen vanavond de vrij nieuwe klimaatfilm EARTH. De film bevat prachtige natuurbeelden en brengt de bedreigingen van de klimaatverandering op een ongeëvenaarde manier in beeld. De film duurt ca 95 minuten. 
Na een korte pauze tonen we u ook een powerpointpresentatie over hoe Natuurpunt omgaat met de klimaatveranderingen.
 
Praktisch: 
We kozen voor de vertoning van deze film een totaal nieuwe Hobokense locatie: Zaal Extra Time, Louisalei 24. Aan de Kioskplaats ga je niet rechtsaf de Berkenrodelei in, maar ga je rechtdoor. Het zalencomplex Extra Time bevindt zich even verder op je rechterzijde. 
Aanvang film: 20 u. Einde voorzien omstreeks 22.30 u 
Inkom: 3 euro p/p
Info: Ria Thys, 03/289 73 66
 

Zaterdag 15 november: Dag van de Natuur
Natuurbeheer in de Hobokense Polder
 
Dit weekend wordt in tientallen natuurgebieden aan natuurbeheer gedaan. Het is immers DAG VAN DE NATUUR. Op die dag willen we in Hoboken zoveel mogelijk vrijwilligers betrekken bij het beheer van ons natuurgebied en ook aan de ‘buitenwereld’ het vrijwilligerswerk, de inzet van onze vrijwilligers het hele jaar rond, belichten. 
 
We starten met het werken in de natuur om 9 uur. Tijdens de werken vergasten we u graag op koffie, thee of frisdrank en op het einde krijgt ieder nog een kop heerlijk verse soep. Bovendien zal elke aanwezige een leuk pakket ontvangen met prettige verrassingen. Samenkomst aan het station Hoboken Polder, einde Berkenrodelei, 2660 Hoboken 
Meebrengen: werkkledij, stevige schoenen of laarzen, handschoenen
Info: Danny Jonckheere, 03/828 64 03
 

Zondag 16 november: Natuurwandeling in de Hobokense Polder

 
Voor de laatste maal dit jaar trekken we de Hobokense Polder in voor een flinke wandeling langsheen koeien en paarden, die nu hun wintervacht krijgen of reeds hebben. Een dikke warme jas voor de winter! Zelf halen we zeker en vast een frisse neus! 
 
Praktisch: Afspraak aan station Hoboken Polder, einde Berkenrodelei en dit om 14 u. 
Gidsen: Siegfried Calberson en Gilbert Van Ael
Einde is voorzien rond 17 u. 
Meebrengen: stevige wandelschoenen; bij regenweer zijn laarzen noodzakelijk.
Info: Annie Van Zwieten, 03 818 37 60
 

Komende activiteiten

 

We nodigen je van harte uit op onze activiteiten. Voor verdere info verwijzen we naar onze website
 

  • Wo 19 november: Open bestuursvergadering
  • Za 22 november: Bedelingsdag Behaag Natuurlijk
   
 

 

Van tijd tot tijd brengen we je via e-mail op de hoogte van dringende berichten, die via ons tijdschrift niet tijdig kunnen meegedeeld worden of als herinnering. Verspreid dit zo veel mogelijk met de "mondelinge tamtam".
Kent u nog geïnteresseerden ? Mail hen dan deze Polder.flits zeker door. Natuurliefhebbers die nog niet ingeschreven zijn op Polder.flits, zenden een mail naar flits@hobokensepolder.be met vermelding van naam en  "ja, Polder.flits".
Overeenkomstig de wet op de privacy worden je gegevens enkel gebruikt in functie van de werking van Natuurpunt. Je kan steeds je gegevens opvragen en laten aanpassen. Ontvang je zulke berichten liever niet meer, vraag dan met een korte e-mail aan flits@hobokensepolder.be je adres uit het verzendingsbestand te halen.