Natuurpunt Hobokense Polder vzw         29 juli 2008

www.hobokensepolder.be

   

In deze flits:

Is deze mail niet goed weergegeven of ontbreken de afbeeldingen, klik dan hier.

Zondag 10 augustus: Tussen Zuiderkempen en Brabant: 
‘De Witte’ achterna

 
Gidsen: Frans Thys (voormiddag) en Benny Van Dyck (namiddag)
 
De tweede zondag van augustus gaan we op stap in de omgeving van de Demer. In de voormiddag maken we een forse wandeling door de Demerbroeken, het land van Ernest Claes en van ‘De Witte’ van Zichem. We starten trouwens aan het station van dit dorp voor een tocht die ons achtereenvolgens leidt langs de Kloosterbeemden, de Voortberg (een Diestiaanheuvel), het Vierkensbroek met zijn vogelkijkhut en het valleitje van de Hulpe, een zijrivier van de Demer. In dit landschap van ruim 400 hectare, ooit bestaande uit immense hooilanden vinden we nu vijvers, moerassen, rietvelden, bossen en ruigten. Water is er nooit veraf, zodat vochtminnende planten als moerasspirea, valeriaan en blauwe knoop er goed gedijen. Rietgors, kleine karekiet en watersnip (ook trek mogelijk vanaf augustus) broeden en foerageren er geregeld. Zowel Natuurpunt als de Vlaamse Gemeenschap bezitten hier heel wat stukken natuur.
 
Na de middag verkennen we de ‘Langdonken’ in Herselt. We worden daar rondgeleid door de conservator (Benny Van Dyck) of door een van zijn medewerkers. Ook deze ‘Langdonken’ liggen in het overgangsgebied tussen de ‘arme’ zandgronden van de Kempen en het ‘rijke’ Hageland. Zowat alle bodemtypes komen er voor: wit zand, lemig zand, zandig leem, leem en klei. Afwisseling troef dus en dat weerspiegelt zich in heel uiteenlopende biotopen. Naast blauwgraslanden met de zeldzame Spaanse ruiter, met heidekartelblad, moeraswolfsklauw, teer guichelheil en klokjesgentiaan vindt je er droge stukken met struikheide. Relicten van elzenbroek en ondoordringbare wilgenstruwelen wisselen af met mooie eiken-berkenbossen. Om al die vegetaties te behouden zijn soms ingrijpende beheerswerken nodig. We krijgen daar zeker heel wat interessante uitleg over.
 
Praktisch
Vertrek om 8.15 u in Hoboken, Kioskplaats (parking) met eigen wagens (kostendelend samenrijden aan 5 eurocent/km, d.w.z. ca. 7 euro/persoon).
Gidsvergoeding: 1 euro (NP leden) of 2 euro (niet NP leden) ter plaatse te voldoen.
Aansluiten om 13u30 in Testelt voor het middaggedeelte is mogelijk mits vooraf af te spreken met Frans. 
Meenemen: stevige stapschoenen die tegen slijk kunnen, verrekijker, vogelgids, flora en picknick (drank verkrijgbaar). 
Wandelafstand: zowel voor- als namiddag telkens 7,5 km. 
Terug in Hoboken omstreeks 19u15. 
Voorinschrijven verplicht. Om iedereen de mogelijkheid te geven om mee te gaan, ook degenen die geen auto hebben, vragen we alle deelnemers om of Frans (tel. 03/830 20 51) te verwittigen uiterlijk 7 augustus. We zorgen er dan voor dat wie niet in Hoboken kan geraken op een haalbare plaats wordt opgepikt. Je kan ook via onze nieuwe website inschrijven.
  

Natuurbeheer in de zomer !

 
Ook op 9 augustus staat het weekendnatuurbeheer op het programma. Er wordt gewerkt van 9 u tot 13 u. We kunnen ieders hulp gebruiken om het natuurbeheer uit te voeren: jong en oud, man en vrouw , ... Een greep uit de uit te voeren werken voor deze zomer en het komende najaar: - maaien en afvoeren van maaisel - onderhoud wandelpaden - verwijderen van exoten - verwijderen van sluikstort Vele handen maken het werk lichter en geven ook een fijne sfeer. Dus welkom! Gelieve voor de afspraakplaats even contact op te nemen met Danny Jonckheere, 03/828 64 03.
 
Elke woensdag blijven onze Goudklompjes verder werken met het maaibeheer en het vrijhouden van de wandelpaden.  Kom je ook dan graag wat helpen, contacteer dan even André Van Langenhove (03 288.00.81) of Gilbert Van de Velde (03 825.12.75).
 

Komende activiteiten

  

We nodigen je van harte uit op onze activiteiten. Voor verdere info verwijzen we naar onze website

 

  • Zo 17 augustus: Natuurwandeling in de Hobokense Polder

  • Wo 20 augustus: Open bestuursvergadering

  • Zo 31 augustus: Fietstocht naar het Waasland 

   

 

 

Van tijd tot tijd brengen we je via e-mail op de hoogte van dringende berichten, die via ons tijdschrift niet tijdig kunnen meegedeeld worden of als herinnering. Verspreid dit zo veel mogelijk met de "mondelinge tamtam".
Kent u nog geïnteresseerden ? Mail hen dan deze Polder.flits zeker door. Natuurliefhebbers die nog niet ingeschreven zijn op Polder.flits, zenden een mail naar flits@hobokensepolder.be met vermelding van naam en  "ja, Polder.flits".
Overeenkomstig de wet op de privacy worden je gegevens enkel gebruikt in functie van de werking van Natuurpunt. Je kan steeds je gegevens opvragen en laten aanpassen. Ontvang je zulke berichten liever niet meer, vraag dan met een korte e-mail aan flits@hobokensepolder.be je adres uit het verzendingsbestand te halen.