Natuurpunt Hobokense Polder vzw         3 juli 2008

www.hobokensepolder.be

   

In deze flits: Is deze mail niet goed weergegeven of ontbreken de afbeeldingen, klik dan hier.
Zaterdag 5 juli: Natuurbeheer aan de Hollebeek
 
Bericht vanwege het actiecomité Hollebeek

Sinds 2000 staat de Hollebeekvallei regelmatig in de belangstelling. Momenteel stemmen de districten (nogmaals) over de toekomst van de Hollebeekvallei. De stad deelde na een “vooronderzoek” aan de districten mee welke keuzes ze hebben gemaakt voor dit gebied.
 
Terwijl de stemming loopt via de besturen willen wij als omwonenden de “stemming” er ook in houden. Naar jaarlijkse gewoonte beheren wij een stukje van het valleigebied. 1 ha groen (nog steeds gedeeltelijk onder verkavelingsdruk) wordt door de omwonenden – samen met Natuurpunt en met de steun van Opsinjoren – gemaaid en opgeruimd.
 
Waar? Hollebeekstraat 113, Hoboken
Wanneer? op 5 juli – tussen 11:00 en 15:00
Iedereen die wil weten waarover het nu concreet gaat, waarover er nu al 8 jaar actie wordt gevoerd, waarvoor er al een BPA en een vooronderzoek is gemaakt, waarvoor er al veel protest te horen was, waarover de districten en ‘t stad hebben gestemd,....
Wel, kom eens langs op de “wei” (volgens ‘t stad het “bos”)
Drink een glaasje mee, kijk naar dit leuke stukje groen in de stad, help een handje, en breng een beetje zon mee!
 
Tot dan!
Zonnige groeten namens het actiecomité Hollebeek
 
Contactpersoon: Anik Schneiders, tel: 03 827 41 58, gsm: 0485532238

 
Zoals elk jaar helpen wij het Actiecomité Hollebeek met het maaibeheer van de Hollebeekwei. Ook dit jaar is een maaibeurt noodzakelijk. Iedereen is welkom om samen met de buurtbewoners een handje toe te steken. Het werk, afvoeren van maaisel en opruimen van zwerfvuil, verloopt steeds in een ontspannen en gezellige sfeer. Nog gezelliger wordt het vanaf 15 u. Dan wordt er nagenoten met een gratis drankje en een hapje.
 
Meebrengen: werkkledij en handschoenen. 
Info: Danny Jonckheere, 03/828 64 03

Prettige vakantie !
 
Juli is traditioneel onze meest rustige maand. We wensen al onze leden en sympathisanten een welverdiende vakantie toe.

Toch zitten we niet helemaal stil. Op 12 juli en 9 augustus staat het weekendnatuurbeheer op het programma. Er wordt gewerkt van 9 u tot 13 u. We kunnen ieders hulp gebruiken om het natuurbeheer uit te voeren: jong en oud, man en vrouw , ... Een greep uit de uit te voeren werken voor deze zomer en het komende najaar: - maaien en afvoeren van maaisel - onderhoud wandelpaden - verwijderen van exoten - verwijderen van sluikstort Vele handen maken het werk lichter en geven ook een fijne sfeer. Dus welkom! Gelieve voor de afspraakplaats even contact op te nemen met Danny Jonckheere, 03/828 64 03.
 
Elke woensdag blijven onze Goudklompjes verder werken met het maaibeheer en het vrijhouden van de wandelpaden.  Kom je ook dan graag wat helpen, contacteer dan even Franz Van Leekwyck (0477 38.77.84) of Gilbert Van de Velde (03 825.12.75).
 
Komende activiteiten
  

We nodigen je van harte uit op onze activiteiten. Voor verdere info verwijzen we naar onze website

 

  • Za 12 juli en 9 augustus: Natuurbeheer in de Hobokense Polder

  • Zo 10 augustus: Tussen Zuiderkempen en Brabant: ‘De Witte’ achterna

  • Zo 17 augustus: Natuurwandeling in de Hobokense Polder

  • Wo 20 augustus: Open bestuursvergadering

  • Zo 31 augustus: Fietstocht naar het Waasland 

   

 

 

Van tijd tot tijd brengen we je via e-mail op de hoogte van dringende berichten, die via ons tijdschrift niet tijdig kunnen meegedeeld worden of als herinnering. Verspreid dit zo veel mogelijk met de "mondelinge tamtam".

Kent u nog geïnteresseerden ? Mail hen dan deze Polder.flits zeker door. Natuurliefhebbers die nog niet ingeschreven zijn op Polder.flits, zenden een mail naar flits@hobokensepolder.be met vermelding van naam en  "ja, Polder.flits".

Overeenkomstig de wet op de privacy worden je gegevens enkel gebruikt in functie van de werking van Natuurpunt. Je kan steeds je gegevens opvragen en laten aanpassen. Ontvang je zulke berichten liever niet meer, vraag dan met een korte e-mail aan flits@hobokensepolder.be je adres uit het verzendingsbestand te halen.