Natuurpunt Hobokense Polder vzw         5 mei 2008

www.hobokensepolder.be

   

Is deze mail niet goed weergegeven of ontbreken de afbeeldingen, klik dan hier.

Donderdag 8 mei 2008: Nachtegalenwandeling

 
Na de succesvolle vroegochtendwandeling met 40 deelnemers, gaan we deze week 's avonds op pad. De nachtegalenwandeling is ook zo’n topper! Vorig jaar hadden we verschillende zangposten van deze prachtige vogel. Er is hard gewerkt in de Polder en op deze plaatsen zullen we allicht kunnen horen hoe de vogels deze plekjes terug innemen. De ervaring leert ons ook dat lang niet alleen nachtegalen zingen op deze late avondwandeling. Wie weet horen we de roerdomp niet. Die werd gisteren gesignaleerd door één van onze medewerkers.
 
Praktisch: afspraak om 19 u. aan het station Hoboken Polder, Berkenrodelei. 
Einde voorzien omstreeks 22 u. 
Meebrengen: verrekijker, vogelgids, muggenolie
Gidsen: Danny Jonckheere en Wim Mertens
Info: Annie Vandeweyer - Van Zwieten, 03/828 37 60
   

Maandag 12 mei 2008: Hageland: Dunbergbroek en Vorsdonkbos
 
Pinkstermaandag bezoeken we twee natuurpareltjes. In de voormiddag komt het Vorsdonkbos nabij Gelrode aan de beurt: een heel drassig stuk natuur, dat veel elzenbroek, hooiweiden tot zelfs trilveen bevat. Bomkraters en vroegere turfputten zorgen voor wat open plekken. In dit vochtige gebied, ongeveer 100 hectare groot waarvan de helft beheerd wordt door Natuurpunt, broeden waterral, wintertaling en houtsnip. Varens, zeggensoorten, wateraardbei, waterdrieblad, gevlekte orchis, moerasviooltje alsook grote boterbloem horen er thuis. En als we wat geluk hebben, begint de bloei van de brede orchis, waarvan honderden exemplaren het Vorsdonkbos opvrolijken. 
Enkele kilometers meer naar het zuidwesten komen we in de vallei van de Winge, die wel eens de mooiste vallei van Vlaams Brabant genoemd wordt. We maken daar een stevige wandeling ten noordoosten van Holsbeek. Tot 1950 is dit eeuwenoude landschap gekenmerkt door uitgestrekte beemden met verspreide broekbossen en moerassen. Daarna heeft men het gebied sterk ontwaterd en zijn veel populieren aangeplant. Hier en daar worden deze populieren gekapt om het beemdenlandschap terug te herstellen. Vooral in het centrale deel van het Dunbergbroek is het resultaat zeer spectaculair. Ook hier bestaat kans op bloeiende brede orchis, maar bovendien vinden we er zeker ook egelboterbloem, ratelaar, kleine valeriaan, veenpluis en veel waterviolier in de beken.
Over de omgeving van het Dunbergbroek en de Wingevallei is een uitvoerig artikel verschenen in het verenigingsblad van Natuurpunt (Natuur.blad nummer 2 van vorig jaar, blz. 23). Hierin kan je ook lezen dat TV-figuur Chris Dusauchoit het peterschap aanvaard heeft over het Dunbergbroek. 
 
Praktisch
Vertrek om 8.15 u in Hoboken, Kioskplaats (parking) met eigen wagens (kostendelend samenrijden aan 5 eurocent/km, d.w.z. ca. 7 euro/persoon). Aansluiten om 13 u in Holsbeek voor het namiddaggedeelte is mogelijk mits vooraf af te spreken met Frans. 
Meenemen: zowel laarzen als stevige stapschoenen die tegen slijk kunnen, verrekijker, vogelgids, flora en picknick (drank verkrijgbaar). 
Wandelafstand: voormiddag 4 km, namiddag 9 km. 
Terug in Hoboken omstreeks 19.15 u. 
Inschrijven verplicht. Om iedereen de mogelijkheid te geven om mee te gaan, ook degenen die geen auto hebben, vragen we alle deelnemers Frans Thys, tel. 03/ 830 20 51 te verwittigen uiterlijk 8 mei. We zorgen er dan voor dat wie niet in Hoboken kan geraken, op een haalbare plaats wordt opgepikt.
 
Komende activiteiten
  

We nodigen je van harte uit op onze activiteiten. Voor verdere info verwijzen we naar onze website

 

  • zo 18 mei: Lentewandeling in de Hobokense Polder

  • wo 21 mei: Bestuursvergadering

  • za 24 mei: Onze infostand staat op het schoolfeest in Polderstad

  • zo 1 juni: Vroegochtendwandeling in Het Broek te Blaasveld met ontbijt (inschrijven)
       

 

 

Van tijd tot tijd brengen we je via e-mail op de hoogte van dringende berichten, die via ons tijdschrift niet tijdig kunnen meegedeeld worden of als herinnering. Verspreid dit zo veel mogelijk met de "mondelinge tamtam".

Kent u nog geïnteresseerden ? Mail hen dan deze Polder.flits zeker door. Natuurliefhebbers die nog niet ingeschreven zijn op Polder.flits, zenden een mail naar flits@hobokensepolder.be met vermelding van naam en  "ja, Polder.flits".

Overeenkomstig de wet op de privacy worden je gegevens enkel gebruikt in functie van de werking van Natuurpunt. Je kan steeds je gegevens opvragen en laten aanpassen. Ontvang je zulke berichten liever niet meer, vraag dan met een korte e-mail aan flits@hobokensepolder.be je adres uit het verzendingsbestand te halen.