Natuurpunt Hobokense Polder vzw           4 februari 2008

www.hobokensepolder.be

   

Is deze mail niet goed weergegeven of ontbreken de afbeeldingen, klik dan hier.

Paddenraapactie 2008: Hulp is welkom !

 
We organiseren dit jaar gedurende de maanden februari en maart weerom een raapactie van trekkende padden, kikkers en salamanders.
We hebben jullie hulp dan ook heel hard nodig om onze padden en kikkers weer veilig de straat te doen oversteken. En ja, deze diertjes verkiezen vooral vochtig weer en redelijk zachte temperaturen.

Wat gaan we doen?

Net als vorig jaar gaan we een paddenscherm plaatsen, deze keer in de Schroeilaan. Op regelmatige afstanden gaan we emmers ingraven. Interesse om mee te helpen? Kom dan op ZATERDAG 9 FEBRUARI om 10 uur naar het station Hobokense Polder, Berkenrodelei. Einde om 13 u.

Uiteraard blijven we de dagelijkse avondwandelingen verrichten.
Op deze avonden rapen we in de Scheldelei en aangrenzende straten de diertjes op en brengen ze naar veiliger oorden. In de Schroeilaan moeten de diertjes uit hun benarde positie bevrijd worden.

Wil je daadwerkelijk een handje toesteken bij de dagelijkse paddenoverzet in februari en maart, meld je bij Danny Jonckheere, 03/ 828 64 03. Een mooie brochure met interessante informatie over de paddentrek geven we je als medewerker graag cadeau. Elke madewerker ontvangt zo snel mogelijk een schema met data waarop hij verwacht wordt samen met nog enkele praktische raadgevingen.
Momenteel zijn er mensen, die zich soms meer dan 10 keer "moeten vrijhouden". Dat is echt veel. We kunnen dus echt nog hulp gebruiken.

Even ter info:

  • Er wordt geraapt vanaf het invallen van de duisternis tot max. 22 u
  • Je zal nooit alleen op stap zijn. Nieuwelingen kunnen meegaan met een "ancien".
  • Aangeduid zijn op een bepaalde avond wil nog niet zeggen dat je echt moet komen. Zo moet er niet geraapt worden als de temperatuur 's avonds daalt onder de 7 graden of als het droog is. Bij twijfel kan je steeds informeren bij Danny.
  • Graag ook medewerkers op zaterdag of zondag. Ook dan trekken padden en hebben we helpers nodig.

 

Donderdag 21 februari: Cursus "Zet je tanden in de natuur"
 
Natuurpunt Educatie bedacht, naar aanleiding van de Week van de Smaak, een origineel recept voor een smaakvolle avond. Tijdens deze luister-, proef- en doeactiviteit nemen we je mee door de Vlaamse natuur, op zoek naar vergeten smaken en de bijzonder rijke biodiversiteit die eraan verbonden is. Al proevend leren we hoe het de korenwolf verging, wat we ons bij een hennepvreter moeten voorstellen en welke dieren zich ophouden in onze oude hoogstamboomgaarden. Laat je op sleeptouw nemen bij een glas gagelbier of een lepeltje heidehoning en leg je mooiste smaakherinneringen nog eens op het puntje van je tong.
 
Iedereen die op zoek is naar een licht verteerbare, leerrijke en plezierige activiteit is van harte welkom. Geen tijd voor verbittering of verzuring; we houden het zoet en luchtig. Begin maar alvast te watertanden. 
Joeri Cortens, lesgever bij Natuurpunt Educatie, is onze enthousiaste cursusbegeleider.
 
Afspraak om 19.30 u in zaal Moretus, Berkenrodelei. 34 in Hoboken. 
Einde om 22.30 u.
Inschrijven is noodzakelijk bij de cursusverantwoordelijke. Je inschrijving is definitief na storting van het deelnamebedrag van 4 euro voor Natuurpuntleden en 6 euro voor niet-leden met als mededeling "Cursus Zet je tanden in de natuur" en je telefoonnummer op rekening 979-6399607-37 van Natuurpunt Hobokense Polder.
Info: Ria Thys, 03/289 73 66
 
Komende activiteiten
      

We nodigen je van harte uit op onze activiteiten. Voor verdere info verwijzen we naar onze website

 

  • 9 februari: Plaatsen paddenscherm aan de Schoeilaan (Hobokense Polder)

  • 16/17 februari: Watervogeltellingen

  • 20 februari: Open bestuursvergadering

  • 8 maart: Saefthinge en kerncentrale Doel: de inschrijvingen voor het namiddagbezoek aan Doel zijn afgesloten, maar voor de voormiddagwandeling in Saefthinge kan nog ingeschreven worden
       

 

 

Van tijd tot tijd brengen we je via e-mail op de hoogte van dringende berichten, die via ons tijdschrift niet tijdig kunnen meegedeeld worden of als herinnering. Verspreid dit zo veel mogelijk met de "mondelinge tamtam".

Kent u nog ge´nteresseerden ? Mail hen dan deze Polder.flits zeker door. Natuurliefhebbers die nog niet ingeschreven zijn op Polder.flits, zenden een mail naar flits@hobokensepolder.be met vermelding van naam en  "ja, Polder.flits".

Overeenkomstig de wet op de privacy worden je gegevens enkel gebruikt in functie van de werking van Natuurpunt. Je kan steeds je gegevens opvragen en laten aanpassen. Ontvang je zulke berichten liever niet meer, vraag dan met een korte e-mail aan flits@hobokensepolder.be je adres uit het verzendingsbestand te halen.