Natuurpunt Hobokense Polder vzw           3 januari 2008

www.hobokensepolder.be

   

Is deze mail niet goed weergegeven of ontbreken de afbeeldingen, klik dan hier.

13 januari: natuureducatieve boottocht op de Schelde

 
Natuurpunt Hobokense Polder en Natuurpunt Rupelstreek nodigen u uit voor een educatieve boottocht op de Schelde op zondag 13 januari 2008. Onder het thema “Overwinterende watervogels op de Zeeschelde” maken we een boottocht met de Jan Plezier. Tom Ysebaert van het Centre for Estuarine and Marine Ecology 
zal onze gids zijn.

 
Schelde, grootstad, haven, industrie, vervuiling,.. Heel wat mensen denken dat daar geen vis meer rondzwemt. Nochtans is de Schelde een vitale en lenige brok natuur, die volgens oeroude regels stroomt en werkt. Langs deze Schelde is heel wat natuur overgebleven. Sinds begin van de jaren negentig wordt ernstig werk gemaakt van de verbetering van de waterkwaliteit. Het einddoel is nog lang niet bereikt, maar verbetering is duidelijk merkbaar. Het leven in het water wordt opnieuw soortenrijker. De vispopulatie herstelt spectaculair. De Schelde wordt opnieuw bevlogen door duizenden watervogels.
 
We varen stroomafwaarts voorbij Antwerpen tot het Verdronken Land van Saeftinghe. Daarbij maken we maximaal gebruik van het getij. Tom Ysebaert zal ons alles vertellen over het ecologisch herstel van het Schelde-estuarium. Tom is postdoctoraal rechearcher in de Department of Spatial Ecology te Yerseke, welke het dynamisme van de habitats van estuaria en kusten bestudeert. Tijdens de boottocht staan vooral de watervogels in de belangstelling. De mooie natuurbeelden met typische rietlanden en wilgenvloedbossen krijg je er als toemaatje bovenop. En met wat geluk vinden we wat zeehonden. Onderweg stappen we niet uit. De overdekte zitruimten zijn verwarmd, maar de fervente vogelaars kunnen op het open dek hun hartje ophalen.
  
Praktisch
Prijs: 14 euro per persoon, kinderen tot 16 jaar betalen 9 euro.
Opstap te Hoboken om 10:00 u aan de aanlegkade van de veerdienst Hoboken-Kruibeke, Leo Bosschartlaan. 
Inschrijven door storting op rekening 979-6399607-37 van Natuurpunt Hobokense Polder.
Terug te Hoboken rond 16:00 u. 
Meebrengen: winddichte en warme kledij, verrekijker, telescoop, fototoestel, picknick. Drank is te koop op de boot, alsook soep.
Info: Luk Smets, tel. 03/289.73.66
 

Cursus "Gewriemel zonder piemel"
 
Vanaf februari (in 2007 was het zelfs al in januari nodig!) kunnen we ons weer verwachten aan paddentrek naar en van ons natuurgebied de Hobokense Polder. Al jarenlang kunnen we met de hulp van tientallen vrijwilligers padden, kikkers en salamanders helpen bij hun tocht naar hun liefdespoelen. Maar heel vaak krijgen we vragen van de deelnemers om meer te vernemen over deze dieren. Vandaar dat we een tweedelige amfibieëncursus inrichten zowel voor de vrijwilligers aan de paddenoverzet als voor alle geïnteresseerden !
 
Theorie: Dinsdag 15 januari 2008 van 19.30 u tot 22.30 u in Zaal Moretus, Berkenrodelei 34 in Hoboken. Lesgever: Bart Hellemans van Natuurpunt-werkgroep Hyla.
Praktijk: Zondag 17 februari 2008 van 10 u tot 12 u. Lesgever: Danny Jonckheere. Samenkomst aan het station Hoboken Polder. Voorzien: warme kledij en stevige (modderbestendige) schoenen. Eventueel: een thermos met warme drank.
 
De tweedelige cursus kost 6 euro voor Natuurpuntleden en 9 euro voor niet-leden, cursusboek inbegrepen.
Inschrijving is definitief na storting van het deelnamebedrag op rekening 979-6399607-37 van Natuurpunt Hobokense Polder met als mededeling “Cursus amfibieën” en je telefoonnummer.
 
Cursusverantwoordelijke: Ria Thys, 03/289 73 66
 
Komende activiteiten
      

We nodigen je van harte uit op onze activiteiten. Voor verdere info verwijzen we naar onze website

 

  • 12 januari: Natuurbeheer in de Hobokense Polder

  • 16 januari: Open bestuursvergadering

  • 19/20 januari: Watervogeltellingen

  • 27 januari: Vogeltocht naar Zuid-Holland (inschrijven !)
       

 

 

Van tijd tot tijd brengen we je via e-mail op de hoogte van dringende berichten, die via ons tijdschrift niet tijdig kunnen meegedeeld worden of als herinnering. Verspreid dit zo veel mogelijk met de "mondelinge tamtam".

Kent u nog geïnteresseerden ? Mail hen dan deze Polder.flits zeker door. Natuurliefhebbers die nog niet ingeschreven zijn op Polder.flits, zenden een mail naar flits@hobokensepolder.be met vermelding van naam en  "ja, Polder.flits".

Overeenkomstig de wet op de privacy worden je gegevens enkel gebruikt in functie van de werking van Natuurpunt. Je kan steeds je gegevens opvragen en laten aanpassen. Ontvang je zulke berichten liever niet meer, vraag dan met een korte e-mail aan flits@hobokensepolder.be je adres uit het verzendingsbestand te halen.