Natuurpunt Hobokense Polder vzw           29 november 2007

www.hobokensepolder.be

   

Is deze mail niet goed weergegeven of ontbreken de afbeeldingen, klik dan hier.

   

OP STRAAT VOOR SOLIDARITEIT EN KLIMAAT ! 
Stap op 8 december met ons mee!!

 
Zopas is het tweejaarlijkse Natuurrapport van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) verschenen. Hieruit blijkt dat in Vlaanderen de biodiversiteit blijft achteruitgaan, vooral door de uitstoot van stikstof en fosfor en door de versnippering van leefgebieden. Bijkomend vormt de klimaatverandering en de invasie van uitheemse soorten een bijkomende bedreiging. 
Klimaatverandering kent geen grenzen en is uiteraard een internationaal probleem. Van 3 tot 14 december vindt op Bali een klimaattop plaats van de Verenigde Naties. Tijdens die top worden weerom beslissingen genomen over het toekomstige klimaatbeleid. Wereldwijd wordt dan ook opgeroepen om op straat te komen.
 
In BelgiŽ wordt zaterdag 8 december in Brussel een actiedag georganiseerd op initiatief van de 'Klimaatoproep' en de 'Klimaatcoalitie'. Deze laatste groepeert een zeventigtal organisaties, zowel milieu- en natuurverenigingen als Bond Beter Leefmilieu, Greenpeace, WWF, Natuurpunt, maar ook vakbonden, jeugdbewegingen, de Gezinsbond en derde wereld bewegingen (Oxfam, 11.11.11). 
Natuurpunt heeft haar afdelingen opgeroepen zo talrijk mogelijk aan deze manifestatie deel te nemen.
 
De concrete eisen van de manifestatie zijn:

  • een drastische reductie van de CO2-uitstoot
  • een sociale en solidaire aanpak van het klimaatprobleem

De optocht start om 14u30 aan het Brusselse Zuidstation en eindigt aan de Kunstberg nabij het Centraal Station, waar een klimaatmarkt met informatie rond deze problematiek voorzien is. Wie heel lang wil blijven kan om 18u nog naar een betalend concert met Lalalover, Joshua en Hooverphonic in het Koninklijk Circus (7 euro voorverkoop www.botanique.be). Onze afdeling wenst niet achterwege te blijven en omdat het plezanter is in groep te gaan, voorzien we een gezamenlijk vertrek met de trein.
 

Praktisch: we nemen de trein van 13u40 in Antwerpen Centraal en verzamelen daarvoor om 13u20 onderaan de trappen van de grote hal. De prijs heen en terug bedraagt 6,8 euro (weekendbiljet) of 4 euro (voor 65+). Wij zorgen voor vervoerbewijzen, indien je een seintje geeft uiterlijk 6 december, aan Frans Thys, 03/830.20.51 (je hoeft dan de dag zelf niet aan te schuiven). Wie niet verwittigd heeft, kan natuurlijk aansluiten mits hij/zij zelf voor een vervoerbewijs zorgt. De vervoerbewijzen zijn individueel, zodat ieder kan terugkeren op het voor hem/haar beste uur. Ons vervoegen in Berchem (trein 13u45) is mogelijk, maar je moet dan zelf voor een ticket zorgen. Onze groep neemt plaats in het tweede rijtuig.
 
Meer info: www.8dec2007.be , www.hierbeginthet.be of www.natuurpunt.be/8december
               Klik hier voor de affiche
  

Komende activiteiten
      

We nodigen je van harte uit op onze activiteiten. Voor verdere info verwijzen we naar onze website

 

  • 15 december: Watervogeltelling in de Hobokense Polder

  • 15 december: Natuurbeheer in de Hobokense Polder

  • 16 december: Daguitstap Noord-Brabant

  • 19 december: Open bestuursvergadering

  • 13 januari: Scheldeboottocht (inschrijven !)
       

 

 

Van tijd tot tijd brengen we je via e-mail op de hoogte van dringende berichten, die via ons tijdschrift niet tijdig kunnen meegedeeld worden of als herinnering. Verspreid dit zo veel mogelijk met de "mondelinge tamtam".

Kent u nog geÔnteresseerden ? Mail hen dan deze Polder.flits zeker door. Natuurliefhebbers die nog niet ingeschreven zijn op Polder.flits, zenden een mail naar flits@hobokensepolder.be met vermelding van naam en  "ja, Polder.flits".

Overeenkomstig de wet op de privacy worden je gegevens enkel gebruikt in functie van de werking van Natuurpunt. Je kan steeds je gegevens opvragen en laten aanpassen.
Ontvang je zulke berichten liever niet meer, vraag dan met een korte e-mail aan flits@hobokensepolder.be je adres uit het verzendingsbestand te halen.