Natuurpunt Hobokense Polder vzw           15 november 2007

www.hobokensepolder.be

   

Is deze mail niet goed weergegeven of ontbreken de afbeeldingen, klik dan hier.

   

Zaterdag 24 november: Info-avond over Vogelbescherming

 
Hoe werken in Vlaanderen de opvangcentra voor vogels en wilde dieren?
Heeft Vlaanderen nog veel problemen met vogelvangers?
Hoe is het gesteld met de jacht en vogelvangst in landen als Italië, Frankrijk en Malta?
Is de internationale handel in exotische vogels nog altijd een aanslag op de natuur?
Komt Vogelbescherming Vlaanderen vzw ook in actie bij olierampen op zee?
Hoe kunnen we de gevaren van botulisme voor watervogels verminderen?
 
Ziedaar enkele vragen die zeker aan bod komen tijdens deze avond die verzorgd wordt door Jan Rodts, het boegbeeld van Vogelbescherming Vlaanderen vzw. Je hebt Jan zeker al op TV gezien als het gaat om het bevrijden van roofvogels en uilen uit opslagplaatsen of wanneer niet-inheemse vogels moeten gerepatrieerd worden naar hun land van herkomst. 
Door middel van een PowerPointpresentatie met heel wat mooie en sprekende foto’s geeft Jan Rodts uitleg hoe vogels beschermd worden en welke gevaren vogels toch nog lopen door menselijk handelen. Tevens brengt Jan een amateurfilm mee die gedraaid is op Malta, waaruit je kunt opmaken hoeveel gevederde vrienden daar nog sneuvelen door vogelvangst. Uiteraard bestaat ook de mogelijkheid om vragen te stellen rond al deze onderwerpen. Kortom, dit wordt een zeer leerzame avond die geen enkele natuurliefhebber wil missen!
 
 
Een toemaatje: iedere aanwezige ontvangt gratis het laatste nummer van ‘Mens en Vogel’, het mooi geďllustreerde tijdschrift van Vogelbescherming Vlaanderen. Wie deze avond besluit lid te worden van Vogelbescherming (15 euro/jaar) krijgt ineens als welkomstgeschenk een prachtige zelfbouwnestkast mee van ‘Dieren in Nesten’ (waarde 9,95 euro).
 
Praktisch: deze avond gaat door in de stedelijke school van Polderstad, Veerdamlaan 15, Hoboken.
Aanvang: 19.30 u, einde: 22.20 u.
Inkom: 2 euro (volwassenen), 1 euro (studenten tot 16j.), maximum 5 euro per gezin.

Info: Frans Thys, 03/830 20 51 of Ria Thys, 03/289 73 66
 
De school van Polderstad is gemakkelijk bereikbaar met openbaar vervoer. Autobus 13 komende van de Rijnkaai via de Leien, Antwerpen Zuid en de Emiel Vloorsstraat (Kiel) heeft haar eindhalte in Polderstad, op 2 minuten gaans van de school. Er passeert een bus om 18.51 u aan de Teniersplaats in Antwerpen die om 19.18 u in Polderstad is. Terug vertrekt de bus om 22.33 u uit Polderstad

  

Klimaatactiedag

 

klik op de foto

Wie gaat er graag in groep mee ? Contacteer Frans Thys.
 

Cadeautip: Natuur.kalender 2008
 
Traditiegetrouw vind je 13 schitterende foto's, waarin het Vlaams natuurschoon op een prachtige manier aan bod komt. 
Uitzicht: 13 recto-verso bladen (cover en 12 maanden). Op de rectozijde wordt telkens een foto afgedrukt, de versozijde bestaat uit de kalendergegevens. De bladen zijn aan elkaar gehecht met een ringsysteem. In gesloten toestand is het formaat is 33,5 cm x 23 cm, het open formaat is 33,5 cm x 46 cm. 
De verkoopprijs van de kalenders bedraagt 7,50 euro (incl. BTW). Hiermee steun je het natuurbehoud in onze regio. 
Te bestellen door storting van 7,5 euro op rekening 979-9767548-41 van Natuurpunt Aartselaar met melding "Natuurkalender". Gratis levering in Hoboken of 2020 Antwerpen.
Info bij:  Luk Smets: 03 289 73 66
 
Komende activiteiten
      

We nodigen je van harte uit op onze activiteiten. Voor verdere info verwijzen we naar onze website

 

  • 17 november: Watervogeltelling in de Hobokense Polder

  • 18 november: Dag van de Natuur

  • 21 november: Open bestuursvergadering

  • 24 november: Bedeling Behaag..natuurlijk
       

 

 

Van tijd tot tijd brengen we je via e-mail op de hoogte van dringende berichten, die via ons tijdschrift niet tijdig kunnen meegedeeld worden of als herinnering. Verspreid dit zo veel mogelijk met de "mondelinge tamtam".

Kent u nog geďnteresseerden ? Mail hen dan deze Polder.flits zeker door. Natuurliefhebbers die nog niet ingeschreven zijn op Polder.flits, zenden een mail naar flits@hobokensepolder.be met vermelding van naam en  "ja, Polder.flits".

Overeenkomstig de wet op de privacy worden je gegevens enkel gebruikt in functie van de werking van Natuurpunt. Je kan steeds je gegevens opvragen en laten aanpassen.
Ontvang je zulke berichten liever niet meer, vraag dan met een korte e-mail aan flits@hobokensepolder.be je adres uit het verzendingsbestand te halen.