Natuurpunt Hobokense Polder vzw           15 oktober 2007

www.hobokensepolder.be

   

Is deze mail niet goed weergegeven of ontbreken de afbeeldingen, klik dan hier.

   

Te koop: Natuur.kalender 2008

 
Traditiegetrouw vind je 13 schitterende foto's, waarin het Vlaams natuurschoon op een prachtige manier aan bod komt. 
Uitzicht: 13 recto-verso bladen (cover en 12 maanden). Op de rectozijde wordt telkens een foto afgedrukt, de versozijde bestaat uit de kalendergegevens. De bladen zijn aan elkaar gehecht met een ringsysteem. Gesloten is het formaat 33,5 cm x 23 cm, open 33,5 cm x 46 cm. 
De verkoopprijs van de kalenders bedraagt 7,5 euro. Hiermee steun je het natuurbehoud in onze regio. 
Te bestellen door storting van 7,5 euro op rekening 979-6399607-37 van Natuurpunt Hobokense Polder met melding "Natuurkalender". Gratis levering in postnummers 2660 en 2020.
Info bij: Luk Smets: 03 289 73 66 

Je kan de kalender ook afhalen bij André Driesen, Krekelstraat 124, Hoboken
 

 

Behaag..natuurlijk: bestellen tot uiterlijk 26 oktober !!!
 
Zoals elk jaar organiseert Natuurpunt in samenwerking met de stad ook dit jaar een haagplantactie. Aan zeer voordelige prijzen kunnen tot einde oktober streekeigen haagpakketten besteld worden. Daarnaast worden twee bomen en drie klimplanten aangeboden. In Antwerpen worden bovendien twee speciale mussenpakketten aangeboden.
 
Infobrochures en bestelformulieren zijn verkrijgbaar op de districthuizen en de infowinkels. Of surf even naar www.natuurpunt.be/behaag
 
Alle Antwerpse bestellingen worden gecentraliseerd via Natuurpunt Schijnvallei: info@schijnvallei.be of telefonisch op 03 354 55 06. De betaling kan gebeuren bij Natuurpunt Schijnvallei, Kerkelei 10, 2970 Schilde of via overschrijving op rekeningnummer 979-1307545-57 van Natuurpunt Schijnvallei met vermelding “Behaag”, uw naam, adres, en het afhaalpunt (serrecomplex Wilrijk). U kan hier ook terecht voor de brochure. 
 
Afhalen gebeurt op zaterdag 24 november in het Serrecomplex – Neerlandweg 1 – 2610 Wilrijk.
 
Komende activiteiten
      

We nodigen je van harte uit op onze activiteiten. Voor verdere info verwijzen we naar onze website

 

  • 17 oktober: open bestuursvergadering

  • 20 oktober: Natuurbeheer in de Hobokense Polder

  • 21 oktober: Herfstwandeling in de Hobokense Polder

  • 28 oktober: Kasteel van Horst, de Wingevallei, het Walenbos

  • 10 november: Natuurbeheer in de Hobokense Polder
       

 

 

Van tijd tot tijd brengen we je via e-mail op de hoogte van dringende berichten, die via ons tijdschrift niet tijdig kunnen meegedeeld worden of als herinnering. Verspreid dit zo veel mogelijk met de "mondelinge tamtam".

Kent u nog geïnteresseerden ? Mail hen dan deze Polder.flits zeker door. Natuurliefhebbers die nog niet ingeschreven zijn op Polder.flits, zenden een mail naar flits@hobokensepolder.be met vermelding van naam en  "ja, Polder.flits".

Overeenkomstig de wet op de privacy worden je gegevens enkel gebruikt in functie van de werking van Natuurpunt. Je kan steeds je gegevens opvragen en laten aanpassen.
Ontvang je zulke berichten liever niet meer, vraag dan met een korte e-mail aan flits@hobokensepolder.be je adres uit het verzendingsbestand te halen.