Natuurpunt Hobokense Polder vzw           8 augustus 2007

www.hobokensepolder.be

   

Is deze mail niet goed weergegeven of ontbreken de afbeeldingen, klik dan hier.

   

Zondag 19 augustus: Tenhaagdoornheide & De Teut

 
Op het grondgebied van Houthalen en Zonhoven ligt een van de grootste natuurgebieden van Vlaanderen, Tenhaagdoornheide en De Teut. Samen ongeveer 800 hectare groot, een golvend landschap vormend met droge en natte heide, vennen, schrale graslanden, houtwallen, beekvalleitjes en bos.
In feite bevinden we ons daar op het Kempens plateau, waar zich ten noorden de Laambeekvallei en ten zuiden de Roosterbeekvallei uitstrekt. Beide valleien zijn in de loop der tijden door erosie uitgeschuurd en zorgen ervoor dat we niet alleen struikheide, buntgras, stekel- en kruipbrem tegenkomen, maar ook vochtminnende planten als veenbes, lavendelheide, beenbreek, dopheide en klokjesgentiaan. Op geplagde stukken vinden we zeker ook zonnedauw. Deze dan volop bloeiende heide met zijn vochtige plekken en kleine landschap-elementen vormt het ideale biotoop voor boomleeuwerik, heidevlinder, heikikker en diverse libellensoorten. Het geheel grotendeels eigendom van bovenvermelde gemeenten wordt beheerd door de Vlaamse gemeenschap. Behoorlijk wat wegen en paadjes doorkruisen deze prachtige stukken natuur en nodigen uit tot een verkwikkende wandeling!

Praktisch:

Vertrek om 8.15 u in Hoboken, Kioskplaats (parking) met eigen wagens (kostendelend samenrijden aan 5 eurocent/km, d.w.z. ca. 9 euro/persoon).
Meenemen: stevige stapschoenen, verrekijker, vogel- en plantengids, picknick en drank (indien het weder het toelaat, eten we onze boterhammen op in de natuur).
Wandelafstand ongeveer 15 km. Terug in Hoboken omstreeks 19 u. 
Voorinschrijven verplicht
.
Om iedereen de mogelijkheid te geven mee te gaan, ook degenen die geen auto hebben en moeilijk Hoboken kunnen bereiken, vragen we alle deelnemers Frans (tel. 03/830 20 51) of Danny (tel. 03/828 64 03) te verwittigen voor 15 augustus. Wij zorgen er dan voor dat wie niet in Hoboken kan geraken op een haalbare plaats wordt opgepikt.
Gids, leiding en info: Frans Thys, 03/830 20 51
 

Zaterdag 25 augustus: Bezoek aan vogelringpost in De Kuifeend
 
De voormiddaguitstap die we maken, kadert in de Cursus Vogeltrek (Klik hier voor meer info). Maar we stellen de uitstap ook open voor niet-cursisten mits voorinschrijving.
Kennismaken met het ringen van de trekvogels (vooral rietvogels) is een boeiend gegeven. We zullen er samen met de vogelringer een tweetal uren voor uittrekken. Maar onze gastheer Ludo Benoy, tevens conservator van De Kuifeend, meldt dat het gebied niet alleen sterk uitgebreid is maar dat er ook inrichtingswerken plaatsvonden waarbij een 10-tal nieuwe plassen werden gegraven, twee rietvelden werden aangelegd en dat bovendien het gebied werd ingebufferd. Ook staat er een schitterende kijkhut waaruit je het grootste deel van de waterplas kunt overkijken. Een fijne meerwaarde voor ons, die ons de kans geeft een uurtje extra in dit natuurpareltje te vertoeven.
Praktisch
Wens je deel te nemen? Graag even een telefoontje (tussen 8 en 22 augustus) of een mailtje aan Ria Thys.
Afspraak om 7.30 u op de parking van Zwembad Sorgvliedt, Krijgsbaan in Hoboken (kostendelend samenrijden aan 5 eurocent/km). Einde in Hoboken omstreeks 11.30 u. Er wordt aan de deelnemers een kleine bijdrage van 1 euro gevraagd als deelname in de onkosten (ter plaatse te voldoen)
Meebrengen: verrekijker, wandelschoenen en indien nodig, warme kledij.
 
Komende activiteiten
      

We nodigen je van harte uit op onze activiteiten. Voor verdere info verwijzen we naar onze website

 

  • Za 18 augustus: Natuurbeheer in de Hobokense Polder

  • Zo 19 augustus: Hoogzomerwandeling in de Hobokense Polder

  • Wo 22 augustus: Open bestuursvergadering
       

 

 

Van tijd tot tijd brengen we je via e-mail op de hoogte van dringende berichten, die via ons tijdschrift niet tijdig kunnen meegedeeld worden of als herinnering. Verspreid dit zo veel mogelijk met de "mondelinge tamtam".

Kent u nog ge´nteresseerden ? Mail hen dan deze Polder.flits zeker door. Natuurliefhebbers die nog niet ingeschreven zijn op Polder.flits, zenden een mail naar flits@hobokensepolder.be met vermelding van naam en  "ja, Polder.flits".

Overeenkomstig de wet op de privacy worden je gegevens enkel gebruikt in functie van de werking van Natuurpunt. Je kan steeds je gegevens opvragen en laten aanpassen.
Ontvang je zulke berichten liever niet meer, vraag dan met een korte e-mail aan flits@hobokensepolder.be je adres uit het verzendingsbestand te halen.