Natuurpunt Hobokense Polder vzw            1 juli 2007

www.hobokensepolder.be

   

Is deze mail niet goed weergegeven of ontbreken de afbeeldingen, klik dan hier.

   

Prettige vakantie !

   

Juli is traditioneel onze meest rustige maand. We wensen al onze leden en sympathisanten een welverdiende vakantie toe.

Toch zitten we niet helemaal stil. Elke woensdag blijven onze Goudklompjes verder werken afwisselend aan het Kijk.punt en het maaibeheer. De werken vorderen gestaag maar zeker. De wanden aan de waterkant zijn reeds "op hoogte". Kom je ook graag wat helpen, contacteer dan even Franz (0477 38.77.84)
  
Kijk even op onze website om de laatste foto's van ons Kijk.punt te zien (Klik hier). 

De blauwborst is terug !
 
Vroeger was De Hobokense Polder één der belangrijkste broedplaatsen voor de blauwborst. Oprukkende verbossing en dus inkrimping van de open rietvelden maakten onze terreinen minder en minder geschikt voor deze rietvogel. Afgelopen jaren maakten we van het behoud en herstel van de moeras- en rietvegetaties een prioriteit in ons beheer. Regelmatige bezoekers schrokken soms wel van de kale kapvlakten, maar om de moerasvegetaties te herstellen moesten grote stukken wilgenbos verwijderd worden. Gelukkig tooide het jonge riet volgend voorjaar alles weer helemaal groen. Dit jaar telden we terug 5 zangposten blauwborst en was ook de rietzanger terug van de partij.

Deze en vele andere weetjes over Natuurpunt Hobokense Polder kan je lezen in ons recentste Polder.blad. Ons afdelingstijdschrift kan je voortaan ook vinden op onze website. Met dank aan onze webmaster ! (Klik hier)

Komende activiteiten
      

We nodigen je van harte uit op onze activiteiten. Voor verdere info verwijzen we naar onze website

 

  • Za 14 juli: Natuurbeheer in de Hobokense Polder

  • Za 4 augustus: Natuurbeheer aan de Hollebeek

  • Za 18 augustus: Natuurbeheer in de Hobokense Polder

  • Zo 19 augustus: Uitstap naar Tenhaagdoornheide en De Teut

  • Zo 19 augustus: Hoogzomerwandeling in de Hobokense Polder

  • Wo 22 augustus: Open bestuursvergadering

  • Za 25 augustus: Bezoek aan vogelringstation
       

 

 

Van tijd tot tijd brengen we je via e-mail op de hoogte van dringende berichten, die via ons tijdschrift niet tijdig kunnen meegedeeld worden of als herinnering. Verspreid dit zo veel mogelijk met de "mondelinge tamtam".

Kent u nog geïnteresseerden ? Mail hen dan deze Polder.flits zeker door. Natuurliefhebbers die nog niet ingeschreven zijn op Polder.flits, zenden een mail naar flits@hobokensepolder.be met vermelding van naam en  "ja, Polder.flits".

Overeenkomstig de wet op de privacy worden je gegevens enkel gebruikt in functie van de werking van Natuurpunt. Je kan steeds je gegevens opvragen en laten aanpassen.
Ontvang je zulke berichten liever niet meer, vraag dan met een korte e-mail aan flits@hobokensepolder.be je adres uit het verzendingsbestand te halen.