Natuurpunt Hobokense Polder vzw            5 juni 2007

www.hobokensepolder.be

   

Is deze mail niet goed weergegeven of ontbreken de afbeeldingen, klik dan hier.

   

Zondag 17 juni 2007: Twee Brabantse parels: Torfbroek & Silsombos

   
Gidsen: Katrien De Vlieger, NP Kampenhout (voormiddag)
Frans Thys (namiddag)
Info en leiding: Frans Thys, 03/830 20 51 (tijdens weekdagen)

Het 'Torfbroek' dat we 's voormiddags bezoeken, en dat alleen onder begeleiding toegankelijk is, is het eerste erkende natuurreservaat van Vlaanderen (sinds december 1981). Het heeft een bewogen geschiedenis achter de rug: eerst voorbestemd als stortplaats, later als gebied voor een groots stedebouwkundig project. Dit laatste is gelukkig maar gedeeltelijk gerealiseerd en uiteindelijk resten er toch nog 33 hectare hoogst merkwaardige natuur.
Het bijzondere aan dit Torfbroek zit hem in de ondergrond. Hier in Berg en in de nabijgelegen Molenbeekvallei (die we 's namiddags bezoeken) bedekt een lemige bovenlaag een kalkrijk, zandig substraat waar waterstromen doorkomen van het iets zuidelijker gelegen Brabants plateau. Dit kalkrijke water komt in het Torfbroek aan de oppervlakte, waardoor er plantensoorten groeien die je elders in Vlaanderen haast niet vindt.
Voor de specialisten onder ons: teer guichelheil (Anagallis tenella), blaasjeskruid (Utricularia sp.), weegbreefonteinkruid (Potamogeton coloratus), padderus (Juncus subnodulosus), galigaan (Cladium mariscus), de orchideeŰn moeraswespenorchis (Epipactis palustris) en grote muggenorchis (Gymnadenia conopsea), evenals heel wat zegge-soorten (Carex sp.) kruisen hier zeker ons pad.
Het Torfbroek met zijn hooilanden, trilvenen, rietvelden en open water, een uniek moeras, waar bruine kiekendief, ijsvogel en waterral durven broeden, waar ook tientallen soorten libellen voorkomen, zal voorwaar de meest veeleisende onder ons weten te bekoren.
Na de middag maken we een mooie wandeling vanuit Kwerps door het al even bekoorlijke Silsombos. Ook daar vinden we veel vocht en opborrelend kalkrijk grondwater. Alles bijeen ligt daar rond Weesbeek en Molenbeek ongeveer 250 hectare bos, waarvan 35 hectare in beheer door Natuurpunt. Het is een zeer gevarieerde omgeving, een moza´ek van natte bossen, ruigtes, akkers, rietvelden, moerassige graslanden, weiden en eikenbossen.
Heel opvallend zijn er de reuzenpaardenstaarten (Equisetum telmateia). In beheerde graslanden duikt er de bosorchis (Dactylorhiza fuchsii) op, naast knolsteenbreek (Saxifraga granulata) en adderwortel (Polygonum bistorta). Nachtegaal, grasmus, spotvogel, blauwborst, sprinkhaanzanger, maar ook boomvalk en spechten zijn thuis in dit Silsombos. Een openbaring: dit mooi gevarieerde stuk natuur. Alleen, zo dicht tegen Zaventem, zie je niet enkel vogels vliegen en wordt de stilte wel eens doorbroken!

 
Praktisch:
Vertrek om 8.15 u in Hoboken, parking Kioskplaats, met eigen wagens (kostendelend samen rijden aan 5 eurocent/km, d.w.z. ca. 4,5 euro/persoon). Aansluiten om 14 u in Kwerps (St Pietersplein) is mogelijk, mits vooraf af te spreken met Frans. Meenemen: laarzen (na hevige regen) en/of stevige stapschoenen die tegen slijk kunnen, verrekijker, vogel- en plantengids, picknick (we eten onze boterhammen op in een cafÚ). Wandelafstand: voormiddag enkele kilometers, namiddag 7 km.
Er wordt een bijdrage gevraagd van 2 euro (1 euro voor kinderen tot 15 jaar), ter plaatse te voldoen aan de leiding (bijdrage vooral ten voordele NP Kampenhout). Terug in Hoboken omstreeks 18.20 u.
Voorinschrijven verplicht. Om iedereen de mogelijkheid te geven mee te gaan, ook degenen die geen auto hebben en moeilijk Hoboken kunnen bereiken, vragen we alle deelnemers Frans (tel. 03/830.20.51) of bij afwezigheid Danny (tel. 03/828.64.03) te verwittigen voor 14 juni. Wij zorgen dan dat wie niet in Hoboken kan geraken op een haalbare plaats wordt opgepikt.
 

Komende activiteiten
      

We nodigen je van harte uit op onze activiteiten. Voor verdere info verwijzen we naar onze website

 

  • 17 juni: Zomerwandeling in de Hobokense Polder

  • 20 juni: Open bestuursvergadering

  • 1 juli: Vlinderwandeling in de Hobokense Polder
       

 

 

Van tijd tot tijd brengen we je via e-mail op de hoogte van dringende berichten, die via ons tijdschrift niet tijdig kunnen meegedeeld worden of als herinnering. Verspreid dit zo veel mogelijk met de "mondelinge tamtam".

Kent u nog ge´nteresseerden ? Mail hen dan deze Polder.flits zeker door. Natuurliefhebbers die nog niet ingeschreven zijn op Polder.flits, zenden een mail naar flits@hobokensepolder.be met vermelding van naam en  "ja, Polder.flits".

Overeenkomstig de wet op de privacy worden je gegevens enkel gebruikt in functie van de werking van Natuurpunt. Je kan steeds je gegevens opvragen en laten aanpassen.
Ontvang je zulke berichten liever niet meer, vraag dan met een korte e-mail aan flits@hobokensepolder.be je adres uit het verzendingsbestand te halen.