Natuurpunt Hobokense Polder vzw           2 mei 2007

www.hobokensepolder.be

   

Is deze mail niet goed weergegeven of ontbreken de afbeeldingen, klik dan hier.

   

Meimaand: vogelzang

   
De meimaand is de maand bij uitstek om te genieten van de vogelzang. De nachtegaal valt met zijn beigebruine bovenzijde nauwelijks op als hij tussen het “bronsgroene” kreupelhout zijn virtuoos liedje ten beste geeft. Maar als hij opvliegt, vlamt zijn bruinrode staart op. Soortgenoten zijn zowel door deze kleur als door zijn wonderlijk lied gewaarschuwd en potentiële vrouwelijke partners weten hun uitverkorene zonder moeite te vinden in de wirwar van struiken en hoge grassen.
Om te genieten van deze prachtige virtuoos en de vele andere zangvogels in de Hobokense Polder nodigen we je uit op enkele wandelingen met natuurgids.

 • Donderdag 3 mei om 19 u: Nachtegalenwandeling
  Gidsen: Danny Jonckheere en Wim Mertens
  De nachtegalenwandeling is telkens een topper! Vorig jaar hadden we ongeveer verschillende zangposten van deze prachtige vogel. Wie weet wat wordt het dit jaar! Er is hard gewerkt in de Polder en op deze plaatsen zullen we allicht kunnen horen hoe de vogels die plekjes terug innemen. 

 • Zondag 13 mei om 6 u: Vroegochtendwandeling met aansluitend openluchtontbijt
  Gidsen: Danny Jonckheere en Wim Mertens
  Ontbijtinfo: Chris Verwaest 03/827.28.27
  Deze vroegochtendwandeling is een klassieker en blijft telkens een zeer leuke trip in onze Polder. Zien hoe nevel en mist optrekken, horen hoe de vogels ontwaken en hun eerste liedjes fluiten. En misschien kunnen we al de eerste zomervogels waarnemen, die een plekje aan het zoeken zijn om te gaan broeden. Dit moet je echt eens gedaan hebben.
  Maar we koppelen aan deze wandeling iets extra’s. Van wandelen krijg je immers honger. Vandaar dat we je een volwaardig ontbijt aanbieden in de natuur! Einde ontbijt voorzien omstreeks 10 u.
  Inschrijven noodzakelijk ! Voor het ontbijt betaal je 4 euro per persoon en 2 euro voor kinderen tussen 4 en 14 jaar. Stort je deelnamebedrag voor 7 mei op rek. 979-6399607-37 van Natuurpunt Hobokense Polder met als mededeling "ontbijt" en het aantal personen.
  Meebrengen: laarzen, verrekijker, vogelgids

 • Vrijdag 20 mei om 9.30 u: Lentewandeling
  Gidsen: Harry Buyl en Jeannine Nielandt
  Info: Annie Vandeweyer - Van Zwieten, 03/828 37 60

  Hopelijk leven we hier nog volgens de ons bekende seizoenen, zo is de meimaand bekend als "bloeimaand"; zeker de moeite om dit in de Hobokense Polder te beleven op onze maandelijkse wandeltocht! Het bladerdek van de loofbomen heeft zich nog niet volledig gesloten, zodat er volop in de bosbodem een kleurenpalet van lentebloeiers te ontdekken valt.
  Zijn de vogels al aan het broeden? Hoe ziet het uitgebreide begrazingsterrein van onze dierlijke maaiers er uit?

Praktisch: Afspraak telkens op het beginuur aan het station Hoboken Polder. Duurtijd ongeveer 3 uur. Meebrengen: laarzen of wandelschoenen, verrekijker. Voor de avondwandelingen kan muggenmelk nuttig zijn.
   

 
nachtegaal
  

blauwborst

Komende activiteiten
      

We nodigen je van harte uit op onze activiteiten. Voor verdere info verwijzen we naar onze website

 

 • Wo 16 mei: Open bestuursvergadering

 • Vr 25 - ma 28 mei: Wandelweekend Voerstreek

 • Do 31 mei: Dagcursus: Insecten in de tuin

 • Vr 1 juni: Natuur in de schemering
     

 

 

Van tijd tot tijd brengen we je via e-mail op de hoogte van dringende berichten, die via ons tijdschrift niet tijdig kunnen meegedeeld worden of als herinnering. Verspreid dit zo veel mogelijk met de "mondelinge tamtam".

Kent u nog geïnteresseerden ? Mail hen dan deze Polder.flits zeker door. Natuurliefhebbers die nog niet ingeschreven zijn op Polder.flits, zenden een mail naar flits@hobokensepolder.be met vermelding van naam en  "ja, Polder.flits".

Overeenkomstig de wet op de privacy worden je gegevens enkel gebruikt in functie van de werking van Natuurpunt. Je kan steeds je gegevens opvragen en laten aanpassen.
Ontvang je zulke berichten liever niet meer, vraag dan met een korte e-mail aan flits@hobokensepolder.be je adres uit het verzendingsbestand te halen.