Natuurpunt Hobokense Polder vzw               21 april 2007

www.hobokensepolder.be

   

Is deze mail niet goed weergegeven of ontbreken de afbeeldingen, klik dan hier.

   

Vrijdag 25 mei tot en met maandag 28 mei 2007: 
Wandelweekend in de Voerstreek
 
Leiding: Luk en Ria Smets, tel. 03 289 73 66
 
Voeren: de natuur is er nog troef ! Zes kleine dorpjes geprangd tussen de Nederlandse Mergelstreek en het Waalse Land van Herve: Moelingen, 's Gravenvoeren, Sint-Martens-Voeren, Sint-Pieters-Voeren, Teuven en Remersdaal, sinds 1976 één gemeente Voeren. Dit prachtig golvend landschap met de hoogste punten van Vlaanderen is getooid met kastelen en rustieke hoeven, vakwerkhuisjes en watermolens, kapelletjes en veldkruisen. Nergens is er verstoring door vervuilende industrie of hoge flatgebouwen. De bescheiden dorpskernen lijken nog in harmonie met natuur en landschap. De bodem is op vele plaatsen kalkrijk. Voor plantenliefhebbers het neusje van de zalm ! Holle wegen en dichtbegroeide bermen sieren dit gave bocagelandschap van graften en grillige meidoornhagen. Rijke loofbossen gaan dalafwaarts over in weilanden vol hoogstamfruitbomen.
Ook vogelliefhebbers komen aan hun trekken. Wespendief, grote gele kwikstaart, kramsvogel, fluiter, glanskopmees en appelvink zijn er broedvogel. Onder de grotere zoogdieren vermelden we das, vos, ree.
Eind 1996 kon Natuurpunt in de omgeving van kasteel Altenbroek een der grootste aankopen doen uit haar geschiedenis. Wij logeren nabij dit prachtige natuurreservaat met uitzicht over de vallei van de Noor.

Praktisch:

 • Wij nemen onze intrek in PaNOORama in Noorbeek, Nederland. Twee grote toeristenappartementen staan ter onzer beschikking. De capaciteit bepaalt dan ook meteen het maximum aantal deelnemers, namelijk 18, organisatoren inbegrepen. Er zijn enkel tweepersoonskamers ter beschikking. Snel inschrijven is dus de boodschap.
 • Vervoer met eigen wagens. Om het aantal wagens te beperken zullen de inrichters een wagenverdeling voorstellen. (Gelieve aan de chauffeur 5 eurocent per km te betalen). Willen kandidaat-chauffeurs zich telefonisch melden bij de inrichters?
 • Aankomst PaNOORama op vrijdagavond 25 mei tussen 19:30 en 20:30 uur. Einde ter plaatse : maandag 28 mei omstreeks 17:30 uur.
 • Prijs: 145 euro per persoon. In deze prijs is inbegrepen: 3 overnachtingen, 3 x ontbijt, 3 x middagmaal, 2 avondmaaltijden in een stemmig Voerens restaurant. Niet inbegrepen: dranken, vervoer. Inschrijving door storting op rekening 979-6399607-37 van Natuurpunt Hobokense Polder vzw met vermelding "Voerstreek".
 • Meer informatie, routebeschrijving en autoverdeling wordt aan de deelnemers verzonden enkele weken voor vertrek.
    
Komende activiteiten
      
We nodigen je van harte uit op onze activiteiten. Meer info vind je op onze website.
 • wo 25 april: Open bestuursvergadering in zaal Moretus

 • do 3 mei: Nachtegalenwandeling

 • zo 13 mei: Vroegochtendwandeling met openluchtontbijt

 • wo 16 mei: Open bestuursvergadering in De Schorren

 • zo 20 mei: Lentewandeling
     

 

 

Van tijd tot tijd brengen we je via e-mail op de hoogte van dringende berichten, die via ons tijdschrift niet tijdig kunnen meegedeeld worden of als herinnering. Daar nog heel wat leden niet over e-mail beschikken, vragen we je dit bericht zoveel mogelijk met de "mondelinge tamtam" te verspreiden.
Kent u nog geïnteresseerden ? Mail hen dan deze Polder.flits zeker door. Natuurliefhebbers die nog niet ingeschreven zijn op Polder.flits, zenden een mail naar flits@hobokensepolder.be met vermelding van naam en  "ja, Polder.flits".

Overeenkomstig de wet op de privacy worden je gegevens enkel gebruikt in functie van de werking van Natuurpunt. Je kan steeds je gegevens opvragen en laten aanpassen.

Ontvang je zulke berichten liever niet meer, vraag dan met een korte e-mail aan flits@hobokensepolder.be je adres uit het verzendingsbestand te halen.