Natuurpunt Hobokense Polder vzw           29 januari 2007

www.hobokensepolder.be

   

Is deze mail niet goed weergegeven of ontbreken de afbeeldingen, klik dan hier.

   

Zaterdag 3 februari 2007: Ledenavond en algemene vergadering 
  
Het jaar in woord en beeld, gevolgd door een supergezellige quiz !
 
Op 3 februari houden we onze jaarlijkse gezellige avond met algemene vergadering van onze vzw. Uiteraard zijn er wat verplichte nummertjes zoals de jaarrekening en begroting. Maar dank zij moderne technieken maken we er een mooie voorstelling van.
Het jaaroverzicht 2006 zal u gepresenteerd worden in de vorm van een becommentarieerde (computer)-diashow. 2006 is soms een zwaar jaar geweest, met gezellige activiteiten, maar vooral een jaar van hard werken in ons reservaat ťn met een stevige ledengroei.
We willen ook ons bestuur versterken. Ben je kandidaat bestuurslid, geef dan uw naam door aan Danny Jonckheere (03 828.64.03).
 
Na het officiŽle gedeelte vergasten Ann en Ria u op een gezellige quiz
Traditioneel zorgt onze trouwe kookploeg voor hapjes en drankjes.
 
Praktisch: Afspraak om 20 u in Zaal Moretus, Berkenrodelei te Hoboken. 
Inkom en hapjes gratis.
Voor meer inlichtingen en agenda: zie verder op onze website.
  

  
 
  

5 en 10 februari: plaatsen van paddenscherm aan de Scheldelei
 
In het kader van onze jaarlijkse paddenactie gaan we langsheen de Scheldelei een scherm plaatsen. Als dit is geplaatst, komt het belangrijkste deel, namelijk het plaatsen van de valkuilen voor de treklustige amfibieŽn in de vorm van emmers. Een intensief werkje, waarop we heel veel hulp kunnen gebruiken. 
 
Er zijn 2 werkvoormiddagen voorzien:
We komen samen aan de vijver van Polderstad halverwege de Scheldelei
maandag 5 februari: om 9:30 u. 
zaterdag 10 februari:  om 10 u. 
Einde om 13 u. 
Meebrengen: werkhandschoenen, spade, laarzen
Er is een koffiekoek voorzien voor elke deelnemer. Meld even je deelname aan
Danny Jonckheere (03 828.64.03).

Paddenscherm ergens in Nederland

Weekend 3-4 februari: Vogels voeren en beloeren
 
Het is weer bijna zover! Volgend weekend kan je weer meewerken aan de nationale tuinvogeltelling. Vorige winter waren de resultaten sensationeel met waarnemingen van niet zo algemene soorten als keep, boomklever en zwarte mees. Maar wat wordt het dit jaar na de voorbije warme maanden? Hoe dichter we bij de lente komen, hoe kleiner de voedselvoorraad aan bessen en zaden in de natuur. Geraakt de vetbol niet op, hang er dan geen extra bij maar probeer wat variatie in het voer aan te brengen. Want dan krijg je vogels van allerlei pluimage op bezoek. Zonnebloempitten, gemengd zaad en pindanoten is krachtvoer voor je vogels, ze zijn je zeker dankbaar.

Heb je geen idee hoe je de soorten op de voedertafel moet herkennen? Bestel dan nog snel de gratis folder Vogels Voeren en Beloeren en dan ben je klaar om volgend weekend mee de Top-10 te bepalen.
Vergeet ons nationaal telweekend op 3 en 4 februari niet. Meer info op
onze website. Daar kan je ook het telformulier downloaden.
 
Komende activiteiten
      
We nodigen je van harte uit op onze activiteiten. Meer info vind je op onze website.
  • 4 februari: uitstap naar Noordelijk Eiland in Wintam

  • 17 februari: Watervogeltellingen langs de Schelde

  • 18 februari: busuitstap naar Zeeland: Watervogels

  • 21 februari: bestuursvergadering in zaal Moretus
       

 

 

Van tijd tot tijd brengen we je via e-mail op de hoogte van dringende berichten, die via ons tijdschrift niet tijdig kunnen meegedeeld worden of als herinnering. Daar nog heel wat leden niet over e-mail beschikken, vragen we je dit bericht zoveel mogelijk met de "mondelinge tamtam" te verspreiden.
Kent u nog geÔnteresseerden ? Mail hen dan deze Polder.flits zeker door. Natuurliefhebbers die nog niet ingeschreven zijn op Polder.flits, zenden een mail naar flits@hobokensepolder.be met vermelding van naam en  "ja, Polder.flits".

Overeenkomstig de wet op de privacy worden je gegevens enkel gebruikt in functie van de werking van Natuurpunt. Je kan steeds je gegevens opvragen en laten aanpassen.

Ontvang je zulke berichten liever niet meer, vraag dan met een korte e-mail aan flits@hobokensepolder.be je adres uit het verzendingsbestand te halen.