Natuurpunt Hobokense Polder vzw           28 juli 2006

www.hobokensepolder.be

   

Is deze mail niet goed weergegeven of ontbreken de afbeeldingen, klik dan hier.

   

Zondag 6 augustus : Mangelbeekvallei en natuurhulpcentrum Opglabbeek

  
Info en leiding: Frans Thys, 03/830.20.51
  
De eerste zondag van augustus verblijven we opnieuw een hele dag in "de Limburg". Om aan te tonen dat deze provincie niet enkel naaldhoutbossen en heideterreinen telt, gaan we 's voormiddags op bezoek in de Mangelbeekvallei, gelegen tussen de dorpskernen van Houthalen en Helchteren. De afdeling Natuur van AMINAL beheert daar, samen met een plaatselijke milieugroep, zo'n 75 hectare beekvallei.
Een vallei die 10 jaar geleden helemaal dichtgegroeid was door spontane verbossing en aanplanten van populieren. Door aangepast beheer zijn intussen meerdere open stukken ontstaan en komt hier stilaan een mozaÔeklandschap tot stand met hooilandjes, ruigten, broekbos met elzen en berken, een meanderende beek en droger eiken-berkenbos met grove den.
Mede dank zij het beheer groeien er interessante planten als holpijp, dotterbloem, wateraardbei, slangenwortel, knolsteenbreek, grote ratelaar en gevlekte orchis. De meest opmerkelijke dieren die men er kan aantreffen zijn: ijsvogel, wielewaal, nachtegaal, zwarte specht, sperwer, rugstreeppad en heikikker.
  
Op de middag rijden we naar Opglabbeek, waar we onze boterhammen verorberen in de cafetaria van het 'Natuurhulpcentrum', dat we nadien bezoeken o.l.v. een van de medewerkers. Dit centrum, 30 jaar geleden opgericht door bezieler Sil Janssen, gekend van het tv-programma 'Dieren in Nesten', is in ons land het grootste en meest professionele opvangcentrum voor zieke en gewonde dieren.
De meest diverse soorten dieren verblijven er, gaande van eekhoorns, over vossen tot reeŽn, naast zowel kleine zangvogels als prooivogels. Dank zij dit centrum kunnen vele dieren na een revalidatieperiode terug gezond in de natuur vrijgelaten worden. Naast vele tientallen vrijwilligers telt dit centrum meer dan 10 vaste medewerkers, waaronder verschillende dierenartsen.
Hoe zo'n opvangcentrum functioneert is na deze dag geen geheim meer. We bezoeken er de revalidatiekooien, lopen door de intensive care afdeling, operatiekamer, de hokken met gekwetste dieren en de muizenkwekerij. We zien ook de egelhokken, de watervogelverblijven en de vossenkooien. In de verzorgkamer krijgen we informatie over de operaties, het in slaap schieten en het spalken van breuken. De rondleiding eindigt met een video, waarin o.m. ook een operatie te zien is.

Praktisch:
Vertrek om 8.10 u in Hoboken, Kioskplaats (hoek Kapelstraat) met eigen wagens (kostendelend samenrijden, 5 eurocent/km, d.w.z. ca. 10 euro/persoon). Aansluiten om 14 u voor bezoek aan het Natuurhulpcentrum is mogelijk, mits vooraf af te spreken met de leiding. Meenemen: laarzen (voormiddag!), verrekijker, flora, vogelgids en picknick. Terug in Hoboken om 18.30 u.
  
Voorinschrijven verplicht. Dit kan door storting van 6 euro per persoon (4 euro voor wie enkel 's namiddags komt) op rekening 979-6399607-37 van Natuurpunt Hobokense Polder, met vermelding '6 augustus'. Kinderen tot en met 15 jaar betalen halve prijs. Om iedereen de mogelijkheid te geven mee te gaan, ook degenen die geen auto hebben en moeilijk Hoboken kunnen bereiken, vragen wij alle deelnemers de leiding te verwittigen (Frans Thys, tel. 03/830.20.51 tijdens weekdagen) Wij zorgen dan dat wie niet in Hoboken kan geraken, op een haalbare plaats wordt opgepikt.
 

  vosje met gebroken poot

  

kauw in couveuse

Komende activiteiten
      
We nodigen je van harte uit op onze activiteiten. Voor verdere info verwijzen we naar onze website
  
  • Zo 20 augustus om 9:30 u: Hoogzomerwandeling in de Hobokense Polder

  • Za 26 augustus om 8:45 u: Daguitstap naar de Kalmthoutse Heide

  • Zo 10 september om 10 u: PoŽziewandeling in de Hobokense Polder met aansluitend een brunch
       

 

 

Van tijd tot tijd brengen we je via e-mail op de hoogte van dringende berichten, die via ons tijdschrift niet tijdig kunnen meegedeeld worden of als herinnering. Daar nog heel wat leden niet over e-mail beschikken, vragen we je dit bericht zoveel mogelijk met de "mondelinge tamtam" te verspreiden.
Kent u nog geÔnteresseerden ? Mail hen dan deze Polder.flits zeker door. Natuurliefhebbers die nog niet ingeschreven zijn op Polder.flits, zenden een mail naar flits@hobokensepolder.be met vermelding van naam en  "ja, Polder.flits".

Overeenkomstig de wet op de privacy worden je gegevens enkel gebruikt in functie van de werking van Natuurpunt. Je kan steeds je gegevens opvragen en laten aanpassen.

Ontvang je zulke berichten liever niet meer, vraag dan met een korte e-mail aan flits@hobokensepolder.be je adres uit het verzendingsbestand te halen.