Natuurpunt Hobokense Polder vzw           16 juli 2006

www.hobokensepolder.be

   

Is deze mail niet goed weergegeven of ontbreken de afbeeldingen, klik dan hier.

   

Zaterdag 22 juli : Vegetatiekundig onderzoek

  
 
Op zaterdag 22 juli 2006 organiseert FON een vegetatiekundig onderzoek in de Hobokense Polder onder leiding van Erik Molenaar en Wim Mertens. 
Afspraak om 9:15 uur aan het stationnetje Hoboken Polder voor een hele dag. Een deelname van een halve dag is uiteraard ook welkom.
Zoals steeds zijn ook absolute beginners welkom.
  
Het F.O.N. (Floristisch Onderzoek voor Natuurbehoud) is een werkgroep van vrijwilligers in Vlaanderen die zich bezighouden met het onderzoek van de verspreiding van hogere en lagere planten. De gegevens worden per km▓ verzameld op een streeplijst die is uitgegeven door FLO.WER vzw, de koepelvereniging voor het botanisch onderzoek in Vlaanderen. Zij dienen ten behoeve van de opmaak van de nieuwe Vlaamse vaatplantenatlas en het project Florabank. Daarnaast worden zij ook gebruikt in diverse dossiers en studies tot behoud en beheer van natuurgebieden.   
  
Meer info op
www.natuurpunt.be/fon
  
Inlichtingen bij  Erik Molenaar tel. 03-218 59 69 of 0474 820 471
 

Komende activiteiten
      

We nodigen je van harte uit op onze activiteiten. Voor verdere info verwijzen we naar onze website
  

  • Zo 6 augustus: Daguitstap naar Mangelbeekvallei en Natuurhulpcentrum Opglabbeek

  • Zo 20 augustus om 9:30 u: Hoogzomerwandeling in de Hobokense Polder

  • Za 26 augustus: Daguitstap naar de Kalmthoutse Heide
       

 

 

Van tijd tot tijd brengen we je via e-mail op de hoogte van dringende berichten, die via ons tijdschrift niet tijdig kunnen meegedeeld worden of als herinnering. Daar nog heel wat leden niet over e-mail beschikken, vragen we je dit bericht zoveel mogelijk met de "mondelinge tamtam" te verspreiden.  

Kent u nog ge´nteresseerden ? Mail hen dan deze Polder.flits zeker door. Natuurliefhebbers die nog niet ingeschreven zijn op Polder.flits, zenden een mail naar flits@hobokensepolder.be met vermelding van naam en  "ja, Polder.flits".

Overeenkomstig de wet op de privacy worden je gegevens enkel gebruikt in functie van de werking van Natuurpunt. Je kan steeds je gegevens opvragen en laten aanpassen.
Ontvang je zulke berichten liever niet meer, vraag dan met een korte e-mail aan flits@hobokensepolder.be je adres uit het verzendingsbestand te halen.